Starbæk og Linding Møller samt Lindinggaard og Vartoftegaard

http://hojvanghandel.dk/forside

Højvanghandel

Disse lokaliteter har gennem tiden været tæt forbundet rent familiemæssigt og her skal forsøges opridset noget af historien.                                                               Ca år 1600 blev Anders Christensen født (oprindelse ukendt) men han overtog ca 1630/40 Starbæk Mølle i forpagtning – han blev gift med Margrethe Madsdatter og vi har noteret navne på 4 børn – nemlig Søren Christen Jens og Mads Andersen.                                                                                                                          Ca 1675 overgik møllen til sønnen Mads Andersen blev sidst i 1670èrne gift med Ida Andersen. For dem er noteret 9 kendte børn og det skal oplyses, at Mads Andersen var stamfader til flere kendte familegrene i vores slægttræ – bl.a. familien Gråkjær i Egvad sogn – og Friis-slægten fra Janderup)                                 

Mads og Ida`s kendte børn er som følger:                                                                                                                                                                                                                                Anders Madsen født i 1680 – død  i Varde, han giftede sig med ukendt og var vognmand og gaaardfæster i Varde – er noteret for 4 børn: Søren født i 1718 – Christen født i 1727 – Mads født i 1730 og Lambert født i 1734 – alle børn født i Varde.                                                                                                                                                Hans Madsen født d 10. sep 1683 på Linding mølle i Thorstrup sogn- død den 1. maj 1768 på Starbæk Mølle som han har overtaget ca 1705 – sandsynligvis efter en farbroder – jeg har endnu ikke fået lokaliseret navnet. Han var gift 2 gange først den 24. aug 1708 i Kvong kirke med Anne Cathrine Johansdatter Coppy født i Tranbjerg ved Aarre – datter af trompeter Johan Christian Coppy og Anne Dorethe Hahne – – hun var født 9. maj 1690 og døde på Starbæk Mølle 14. dec 1729 – de fik børnene Anne Dorthea i 1709 -Johan i 1710 – Karen i 1712 – Mads i 1717 – Niels i 1717 og Adam i 1725.                                                            Efter Anne Cathrines død giftede Hans Madsen sig med  Anne Andersdatter født 1709 i Skyhede i Outrup kirke 1729 – datter af Anders Olufsen – og de fik følgende børn: Christen i 1730 -Anne Cathrine født i 1740 – Anna Louise født i 1741 – Anne Marie født i 1743 -Mads i 1744 – Kjersten født i 1746 – Anders i 1748 og Johanne født i 1751.                                                                                                       Karen Madsdatter født i 1691 og døde 5. okt 1736 i Yderik ved Thorstrup – hun blev gift med Terkel Jørgensen født feb 1675 og død 21. sep. 1742 i Yderik – søn af Jørgen Terkelsen og Maren Pedersdatter – de overtog ca år 1700 hans fødegaard som stadig ligger i Yderik og har været i slægtens eje helt op til ca aar 2000 hvor Jens Terkilsen afhændede gaarden. De fik følgende kendte børn: Mads født i 1712 – Jørgen født i 1714 – Oluf født i 1717 – Anna født i 1719 – Christen født i 1724 – Hans født i 1725 – Peder født i 1735.                                                                                                                                                                                                      Christen Madsen var født 1694 og døde 1740 i København – han blev gift med en Hedvig Cathrine Madsen født omkring 1700.                                                                                                                                                                                                                            Morten Mortensen født omkring 1650-55 (ukendt hvor og ukendt hustru), der er en kendt søn Iver Møller Mortensen, som blev født mar 1685 – død 16. apr 1743 – han blev gift med Christiane Madsdatter 1695-1781 (hun var også gift med Hans Madsen Kruse 1708-1757). Sammen med Iver Møller Mortensen overtog de Linding Mølle og drev den sammen til hans død i 1743 – de fik 8 kendte børn: Mads født i 1716 – Mette født i 1718 – Else født i 1719 – Christen født i 1722 – Mads født i 1728 – Morten født i 1729 og Hans født i 1739.    Den 3. jan 1744 giftede Christiane sig med Hans Madsen Kruse født i 1708 og de fortsatte driften af Linding Mølle.                                                                                                                                                                                                                                                      Anne Madsdatter var født i 1700 og hun blev gift med Anders Christensen – de havde en gaard i Foldager ved Thorstrup.                                                                                                                                                                                                                                        Margrethe Madsdatter var født i 1705 og blev i 1723 gift med Eske Jensen født ca 1700 – søn af Eske Jensen – han var gaardejer i Graahede ved Aadum – døde 15. mar 1753 – Margrethe døde 1. jul 1777 – de fik 6 kendte børn: Karen født i 1726 – Mads født i 1729 – Jens født i 1731 – Mads født i 1733 – Søren født i 1736 og Maren født i 1739.                                                                                                                                                                                                                                                                  Så går vi en generation frem og skiller til bebyggelser:                                                                                                                                                                                                    Linding Mølle:                                                                                                                              Morten Mortensens søn Iver Møller Mortensen forpagter fra ca 1700-1705  og hans søn Mads Iversen født 1728 – død 21. jun 1807 – tager over ved faderens død  – han blev gift den 27. jan 1763 i Thorstrup kirke med Maren Christensdatter født 17. jun 1743  i Rotbøl ved Horne- hun døde den 1. jun 1784 – hun var datter af Christen Lassen og Marie Sørensdatter – de fik 5 kendte børn (+ mindst 3 dødfødte):  Iver født i 1765 – Maren født i 1767 – Christen født i 1772 – Mette født i 1776 og Christiane født i 1763.                                                                                                                                                                                                                    Ca 1785 tog deres søn Iver Madsen over med forpagtningen – han var født den 20. apr 1765 – død den 26. jul 1821 – han blev gift med Maren Jensdatter født 1775 og død 22. jun 1825  – der var 3 kendte børn: Maren født i 1798 – Mads  født i 1802 og Mette født i 1809.                                                                                    Mads Iversen  fik allerede  som 19-årig ansvaret for møllen, da hans far døde i 1821, han var født den 30. maj 1802 – død den 4. apr 1856 – han blev gift den 4. feb 1826 i Varde kirke med Anne Marie Madsdatter født 1798 – død den 21. sep 1882 – datter af ejer på Blaksmark kro Mads Jepsen og Kirsten Margrethe Smith, de fik 2 kendte børn: Iver Madsen født i 1827 og Maren født i 1831.                                                                                                                                                                      Omkring 1855 stod Iver som som ansvarlig for møllen har var født den 29. mar 1827 og døde den 28. jan 1906 – han blev gift den 22. nov 1854 i Thorstrup kirke med Matte Marie Bennetsdatter født 30. apr 1826 på Vartofte slægtsgård i Firhøje – død den 12. mar 1873 – datter af Bennet Eskesen og Mette Eskesdatter  Møllen blev solgt til Niels Jørgen Frahm   en gang i 1870èrne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Starbæk Mølle:  Hans Madsen forpagter fra ca 1705-10 – herefter overtog hans datter Karen Hansdatter født 5. dec 1712 – død 23. feb 1773 – gift den 17. jun 1739 i Kvong kirke med Søren Madsen Brun født i 1716 – død i okt 1784 – de har formodentlig ovetaget ca 1735-40 (Her stopper jeg i denne omgang, da der i 1766 var en Thomas Bertelsen på møllen og i 1787 var der skiftet til en Johannes Jensen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vartoftegård: 

Den ældre mand er Eske Bennetsen f. 1834 d. 1910 – gården lå i Firhøje ved Thorstrup
Manden med piben er søn Chresten Bennetsen f. 1883 d. 1953, han overtog gården.
Pigen Mette Pedersen f. 1895 d. 1957
Drengen er Fritz Thomsen – billede fra Thorstrup lokalarkiv taget ca 1900

Det tidligste jeg foreløbig har fundet er Maren Sørensdatter født 1709 – formodentlig datter af Søren – forpagter af Vartofte – hun blev gift 4. jul 1734 i Thorstrup kirke med Mads Iversen fra Linding Mølle, og de har nok overtaget forpagtning omtrent samtidig.  De fik syv kendte børn: Anne født i 1735 – Iver født i 1737 – Niels født i 1740 – Mette født i 1741 – Karen født i 1745 – Søren født i 1748 og Kirsten født i 1754.                                                                                            Heraf blev Iver Madsen gift den 4. maj 1762 i Thorstrup kirke med Mette Eskesdatter født 1736 i   Ounbøl ved Thorstrup – datter af Eske Pedersen og Karen Olesdatter – han overtog forpagtningen af Vartofte omkring 1760 og de fik 5 kendte børn: Maren født i 1763 – Karen født i 1765 – Mads født i 1767 – Eske født i 1771 og Kirstine Marie født i 1773.                                                                         Eske Iversen  født 19. jan 1771 – gift med Mette Marie Christensdatter – født den 22. sep 1771 i Yderik – datter af Christen Pedersen og Karen Jørgensdatter – de har overtaget gården omkring 1795 og er noteret for 6 kendte børn: Iver født i 1795 – Chresten i 1798 – Mette i 1801  – Hans i 1804 – Karen i 1807 og Peder i 1814.                                                                                                                                                    Mette Eskesdatter født den 6. jan 1801 – blev gift den 19. nov 1825 i Thorstrup kirke med Bennet Eskesen født den 3. jan 1802 i Sig – død 16. dec 1681   – søn af Eske Christensen og Mette Bennedsdatter – overtaget forpagtning ca 1825-30 – de fik 4 kendte børn: Mette Marie født 1826 – Eske født i 1830 –  Eske født i 1834 og Christine født i 1837.                                                                                                                Eske Bennetsen var født den 26. maj 1834 og blev gift den 14. okt 1868 med Bodil Christensen født den 17. nov 1845 i Ounbøl Thorstrup datter af Ole Christensen og Anne Marie Nielsdatter – hun døde den 29. dec 1871 – de fik 3 kendte børn: Eske født i 1866 – Bennet født i 1870 og Ole født i 1871.                        Efter Bodils død giftede Eske Bennetsen sig den 9. okt 1874 med  Ane Adamsen født den 19. feb 1846 i Åsted ved Kvong – datter af Adam Henrik Jessen og Ellen Kirstine Nielsdatter – Eske døde den 2. mar 1910 – de fik 6 kendte børn: Bodil  født i 1875 – Mette født i 1877 – Petrea Christine født i 1978 – Adam født i 1880 – Christen Nielsen født i 1883 og Hjalmar Kristian født i 1887.                                                                                                                                                                                                      Christen Nielsen Bennetsen var født den 26. dec 1883 – død 13. jun 1953 –  gift med Ane Marie Christensen født den 13. feb 1881 i Ounbøl ved Thorstrup – død 30. okt 1942 – datter af Nis Christensen og Birgitte Marie Jensen – de overtog Vartofte ved faderens død i 1910.                                                                                                                                                                                                                                                  Yderikgård:                                                                                                                                    Terkel Jørgensen forpagter fra ca 1700-10 – overtager efter sin fader Jørgen Terkelsen og Maren Pedersdatter – han var født feb 1675 og døde 21. sep 1742 – han blev gift med Karen Madsdatter født 1691 på Linding Mølle – hun døde 5. okt 1736 – de fik 7 kendte børn: Mads født i 1712 – Jørgen født i 1714 – Ole født i 1717 – Anna født i 1719 – Christen født i 1724 – Hans født i 1725 og Peder født i 1735.                                                                                                                                                Så sker der en opdeling idet næste led i kæden som var en meget travlt optaget mand – sognefoged – gift 2 gange og producerede utroligt mange børn. Det var Christen Terkelsen som var født i 1724 og døde maj 1795 – han overtog en nabogård i Yderik – blev gift først den 30. jan 1743 i Thorstrup kirke med Else Iversdatter – født i 1719 i Yderik datter af Iver Møller Mortensen (her krydser vi igen) og Christiane Madsdatter – hun døde den 23. jul 1768 og fik 6 kendte børn: Mette født i 1743 – Mads født i 1746 – Terkel født i 1749 – Karen født i 1758 samt Christen født i 1768.                      Efter Else`s død blev Christen gift med Ellen Pedersdatter født den 8. jun 1744 i Stundsig ved Horne – datter af Peder Christensen og Kirsten Christensdatter – hun døde den 4. nov 1812 efter at have leveret mindst 7 børn: Peder født i 1769 – Else født i 1771 – Terkel født i 1774 – Peder født i 1777 – Jørgen født i 1782 – Kirsten født i 1782 (død samme dag) Hans født i 1787.                                                    Ca. 1790 kom så næste generation til på gården, det var af de mange børn Terkel Christensen født 24. aug 1774 – gift med Maren Christensdatter født 1774 som kom til som forpagter – her har vi 7 kendte børn: Ellen født i 1805 – Maren født i 1808 – Christen født i 1810 – Anna Maria født i 1813 – Else Kirstine født i 1815 – Peder født i 1817 og Karen født i 1821. Som om de ikke havde nok tog de yderligere 2 børn i pleje: Maren Hansdatter født i 1823 og Kirstine Marie Jensdatter født i 1829.                                                                                                                                                                                                Ca 1835-40 overtog Christen Terkelsen født 1. maj 1810 – gift med Inger Marie Kjeldsdatter født 3. sep 1814  i gødsvang ved Tistrup – datter af Kjeld Simonsen og Maren Christensdatter – de fik 2 kendte børn: Terkel Christen født o 1843 og Ellen Marie født i 1845 – derudover havde de taget et plejebarn ved navn Christian Madsen født i 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                Terkel Christen Terkelsen  var født den 1. mar 1843 og død den 5. jun 1883 – han blev gift den 7. apr 1868 i Hodde kirke med Kirstine Sørensen født den 30. sep 1842 i Hodde – datter af Søren Nielsen og Maren Madsdatter – hun døde den 29. jan 1889 – de fik 4 kendte børn: Kristen født i 1869 – Søren født i 1872 – Maren født i 1874 og Jens Kristian født i 1877.                                                                                                                                                                                                                              Dette var slut på nabogården i Yderik – vi kommer for langt væk fra familielinierne, men jeg har mere, hvis der er interesse – så vi går tilbage til Anne født i 1719 – død den 12. nov 1780 – blev gift med Niels Peder Tøstesen født 1706 og død 3. nov 1762 – de har overtaget gården i Yderik omkring 1740 og der er 5 kendte børn: Maren født i 1745 – Karen født i 1748 – Inger født i 1753 – Dorthea Maria i 1756 og Terkel i 1759.

Terkel født den 28. jan 1759 blev gift den 23. feb 1781 med Maren Pedersdatter født maj 1757 i Yderik – datter af Peder Madsen Skrædder – hun døde dog i barselsseng i feb 1782 og efterfølgende blevTerkel Pedersen gift den 22. maj 1782 i Thorstrup kirke med Inger Marie Nielsdatter født ca 1758 i Stundsig ved Horne og der har jeg foreløbig 5 kendte børn – nemlig Peder født i 1783 – Anne Marie født i 1785 -Anne Marie født i 1789 – Maren født i 1792 og Niels født i 1795.  Niels Peder Tøstesen døde allerede i 1762 og herefter drev enken Anne Terkelsdatter gården alene med hjælp fra børnene og tjenestefolk og ved folketælling i 1787 står Terkel som forpagter.                                                                                                                                                                                                                                    Omkring år 1850 overtog næste generation i form af Terkel Pedersen født 9. jun 1822 – død den 11. jul 1911 – gift den 17. apr 1855 i Øse kirke med Maren Mouridsdatter født i Heager ved Øse den 19. dec 1829 og død den 22. aug 1910 – datter af Maourids Christensen og Kirsten Jensdatter. de fik 6 kendte børn: Peder født i 1855 – Karen født i 1858 – Mourids Kristian født i 1866 – Terkel Marius født i 1872 og Marie født i 1863 samt Inger Kirstine Marie født i 1870.                                                                                                                                                                                                                                                             Deres søn Mourids Kristian Terkildsen (her skifter navnet fra Terkel til Terkild) født den 23. jul 1866 – død den 29. jul 1934 – gift med Mette Marie Jacobsen født den 6. dec 1870- død den 16. jan 1910 fulgte omkring 1890 efter som gårdejer – de fik 4 kendte børn: Mathilde Marie født i 1895 – Terkild Peder født i 1897 – Jens Kristian født i 1900 og Alfred Karl i 1905.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Derefter overtog Alfred Karl Terkildsen født den 10. dec 1905 – gift den 21. maj 1937 i Thorstrup kirke med Kristine Lauridsen født den 5. jul 1915 i Ounbøl – datter af Laurids Kristian Lauridsen og Ane Marie Pedersen – de var forældre til Jens Terkild Terkildsen som afhændede gården ca år 2000.