Romerske kejsere

tilbage til mønter fra romerriget

Billeder af romerske og makedoniske regenter og medlemmer af familierne som er på mønter:

 Philip II (359-336 BC)

Makedonien Alexander d. 3. regerer 336-323 BC  

Alexander III. “the Great”   310/301 BC 

Cipius regerede år 115-114 BC

Claudius Pulcher, T. Manlius Mancinus and Q. Urbinus (111-110 BC)

M. Herennius. 108/7 f.Kr.

Licinia eller Licenius regerede år 84 BC

L. Farsuleius Mensor (76 f.Kr.)

Tiberius Lugdenum år 14-37 – Levede 42 f.c. til 37 e.c. også kendt som Tiberius Julius Cæsar
Agrippa 14-41

Claudius d. 1 regerede 41-54

Nero Claudius Cæsar levede  fra 37-68 e.c. – regerer år 54-68
Titus Flavius Vespacianus regerer år 69-79- levede fra 9-79 e.c.
Titus Flavius Cæsar regerer år 79-81 levede fra 39 til 81 e.c.
Dometianus regerer år 81-96 lever 51-96 – han var søn af Titus
Trajan Augustus også kaldet Denarius Trajan regerer år 98-117 og lever 53-117
Hadrian Augustus   regerer år 117-138 – lever 76-138
Vibia Sabina (Augustus 128-36) Hun var gift med Hadrian og var grandniece af Trajan
Antoninus Pius regerer år 138-61 – lever 86-161
Antoninus Pius    regerer år 138-61 – lever 86-161

Markus Aurelius 138-161

Faustina år 161-164 datter af Antinius Pius og gift med Markus Aurelius død i 175
Lucius Veris regerede sammen med Markus Aurelius år 161-69 – levede 130-169

Lucilla 165-69

Markus Aurelius regerer sammen med Lucius Verus år 161-169 – dereefter med Commodus 177-180. Han levede 121-180

Crispina Venus 178-182

Clodus Alberus år 193-95 (ikke genkendt i system)
Septimius Severus Regerer år 193-211 – i tiden 198-211 sammen med Caracella og Geta i 209-211 – han levede 145-211.
Laodica år 198-209
Caracella regerer år 211-217 levede 188-217 også kendt som Markus Aurelius Antonius.
Markus Opellius Macrinus regerer i år 217-18 – levede 165-218
Nicopolus år 217-18 (ikke kendt)
Julie Maesa levede 170-224 – svigerinde til Septimus Severus og bedstemor til 2 senere kejsere

Elagabagus Antiothica 218-222

Markus Aurelius Severus Alexander regerede  år 222-235 og levede 208-235
Gaius Julius Verus Maximinus regerede år 235-38 og levede 173-238.
Markus Antoninius Gordianus Pius også kaldet Gordian d. 3. regerede år 238-44 og levede 225-244

Marcus Julius Philippus d. 1. år regerede 244-48 og levede 204-249.

Otacilia Severa 244-249

Herennius Etruscus 249-251

 

Gaius Messius Trajanus  Decius – regerede år 249-51 – levede 201-251

Trebonianus Gallus 251-53

Antoninian Gallienus år 253-68 (ikke kendt)
Antoninian Gallienus år 253-68 (ikke kendt)

 

Antiniasun Salonina år 254-68
Claudius 2 Augustus Gothicus regerede  år 268-70 – levede 213-270
Lucius Domitus Aurelianus regede år 270-75 og levede 214-275
Antoninian Lugdunum også kendt somMarcus Claudius Tacitus regerede år 275-276 og levede ca 200-276
Antonius Probus regerede år 276-282 – levede ca 225-282
Antonianus Maximus – år 286-305 (ikke kendt)
Dicletianus regerede år 284-305 og levede 236-305.
Constantius  år 293-305
Maximianus år 286-305
Lucenius Cyzicus regerede år 308-324 – han levede 263-324 – han var rival og samtidig regent med Constatinus d.1.
Constantinius d. 1 år regerede 307-337 – levede år 267-337.
Crispus caesar (316-326 A.D.)
Constantinus d. 2. år 355-61
Julian d. 2. (Flavius Claudius Julianus) regerede år 361-63 og levede ca 300-363.
Valentian d. 1 regerede  år 364-375 og levede 321-375
Valentianus – år 375-392
Flavio Arcadio regerede år 383-400 og levede ca 350-400.
Arcadius  regerede år 395-408 og levede 377-408.