Astrupgaard i Brøns

Astrupgaard i Brøns

 

Astrupgaard i Brøns som bestod af flere gårde og vidtstrakte arealer af mere eller mindre god bonitet – meget var marskland som var lagt ind under gårdarealer ved mange forskellige handler og arveovertagelser, som det er nærmest håbløst at finde hoved og hale på – er nærmest synonym med herredsfoged Troels Winther som levede ca 1435-1514 og da der er kommet en del nye mere eller mindre verificerede oplysninger vil jeg her prøve at lave min private opstilling over ejerforløbet på Astrupgaard.  

I nogle papirer stammer Troels Winther fra en nordjysk familie (muligvis såkaldt lavadel) hvor hans bedstefader skulle være en Adser Winther født ca 1370 og levede på Mors – han fik mindst en søn, Svend Winther som kun levede ca 1400 til 1440 født på Mors og død på Astrupgaard – han blev gift med Anne Troelsdatter Juel som var datter af Troels Pedersen Juel og Bente Timmesdatter Limbek. Troels Pedersen Juel ca 1370-1415.      Sveend Winther overtog Astrupgård omkring 1420-25            Troels Winther blev født ca 1435 og døde ca 1514 – han blev gift med Mette Pedersdatter (ca 1450-1515) født i Thorning Tyrstrup – datter af Peder von Rantzau og Margrethe Benedictsdatter von Ahlefeldt.                                              Troels og Mette fik mindst 2 sønner – Svend ca 1470-1513 og Peder ca 1475-1560. Der var også 2 døtre: Maren som blev gift med en gaardmand i Gasse ved navn Svend Jensen og Karen som blev gift med en Niels Lassen.

Svend Troelsen Winther blev gaardmand i Ulleruplund, samtidig med, at han beklædte stillingen som herredsfoged i Hviding indtil sin død i 1513, hvorefter bror Peder overtog dette job.                                                                                                    Peder Troelsen Winther overtog omkring aar 1500 Astrupgaard, han blev omkring 1505 gift med Kirstine Mathiasdatter (ca 1485-1553) datter af Mathias Christensen.                                                                                                                                 De havde 3 kendte børn: Hans Pedersen (ca 1505-1570) gift med Anne Madsdatter født ca 1510 – de overtog en gaard i Ulleruplund ved Skærbæk. (sandsynligvis hendes fødehjem – ellers muligvis hans farbroder Svend Troelsen Winthers ejendom)  – der er 2 kendte børn: Anders Hansen Lund ca 1545-1590 og Laurids Hansen Lund ca 1555-1588.                                                          Niels Pedersen Troelsen ca 1510-1579) han blev gift med Ingeborg Andreasdatter født ca 1520 i Emmelsbüll ved Toftum – datter af Andreas Froddesen og Agathe Christina Holste. Efter foreløbig research overtog Niels Pedersen Astrupgaard i midten af 1500-tallet måske så tidligt som 1540 o her er noteret 3 kendte børn: Anders Nielsen (Hebo) (1543-1602) – Fedder Nielsen (ca 1555-1626 og Troels Nielsen (ca 1555-1634).  Kirstine Pedersdatter Troelsen (ca 1512-1570) blev gift med Frands Madsen (ca 1500-1567) borger i Ribe og de blev stamfædre til Plum slægten fra Ribe.                                                                                                                                                                                                                  Anders Nielsen (senere kaldet Hebo) ca 1543-1602 – gift med Maren Iversdatter født ca 1556 – datter af Iver Thomsen – de overtog hendes fødehjem i Hebo ved Janderup – her er en enkelt søn kendt nemlig Niels Andersen Hebo født ca 1590.                                                                                                  Fedder Nielsen (ca 1555-1626) gift med Anne Fedders (ca 1577-1665) (ukendte forældre)                                                                                                                                     Det er ikke helt klart hvornår Astrupgård  er overgået til Fedder, men det er formodentlig sket omkring 1575, men der har igen været en masse stridigheder om arvedeling og andre problemer især fætteren  Peder Frandsen Plum der blev ved på sin fader Frans Madsens vegne, og han kørte på helt til 1608 hvor han endegyldigt tabte sagen.

 Ejerskabet er åbenbart reduceret til kun at omfatte Astrupgård, hvor de andre søskende har fået de øvrige ejendomme. Vi har heller ikke noget navn på Fedders hustru udover Anne, men vi har navnene på 3 af børnene:  Jens 1600-1659   – Anne 1610-1666  og  Kirsten 1611-1687.

Ved Fedder Nielsen død er det slut med hans familie på Astrupgård, der er fundet nogle optegnelser der viser at slagsmålet åbenbart har været så voldsomt, at Astrupgård er blevet opdelt i 2 halvgårde, og det er sikkert at Troels Nielsen`s søn Niels Troelsen (ca 1610-1666) drev 1 af disse – han var gift med Maren Hansdatter født på Havervadgaard i Brøns (ca 1612-1681)

Så kommer vi retur i familien igen, idet Niels Troelsen og Maren Hansdatter`s datter Karen Nielsdatter (1635-1698) blev gift med Fedder Pedersen Beyer (1634-1704) søn af Peder Hansen Beyerholm og Anne Feddersdatter – datter af Fedder Nielsen og Anne Fedders – de havde det som blev benævnt som Vester Astrupgaard.

Fedder Pedersen Beyer og hans kone Karen Nielsdatters søn Hans Feddersen Beyer og hustru Marie Andersdatter (ca 1686-1756) drev hvad der blev benævnt som Øster Astrupgaard.                                                                                                             

Efterfølgeren på Vester Astrupgaard var Niels Troelsens datter Karen Nielsdatter 1635-1698 som blev gift den 4. okt 1663 i Brøns kirke med Fedder Pedersen Beyer fra Beyerholm Skast.                                                                                       Men her bliver det rigtigt svært, idet de 2 familier gifter sig på kryds og tværs