Hodde Kro – uddrag fra slægtsbog

 

Hodde kro har ved flere lejligheder været i familiens eje, derfor er der lavet en lille oversigt over begivenhederne i kroens historie.                                                      Kirken i Hodde er ca 800 år gammel – og ifølge gammel naturlov, har der altid ligget en kro overfor en kirke, dette har naturligvis også været tilfældet i Hodde.

Det har imidlertid ikke været muligt at datere den første kro, som var bygget tættere ved åen i forbindelse med et overgangssted, som nok var et vadested, hvor man kunne passere uden alt for dybt vand.                                                          Midt i 1800-tallet blev der lavet en omlægning af landevejen gennem Hodde, og det menes, at den nuværende placering blev foretaget samtidig hermed – nogle påstår det skete tidligere, men som sagt det vides det ikke med sikkerhed.

Den første kromand vi har kendskab til Jep Nielsen som var gift med Marie, han var født ca 1745 og det vides med sikkerhed, at han var ejer i 1801. Han var samtidig lægdsmand og sognefoged, ligesom han havde en gård ved siden af kroen. De havde en søn som hed Jes Jepsen der var født i 1773 og som hele livet havde boet hjemme og hjulpet med de forskellige gøremål.

Han overtager i 1806 kroen og samtidig faderens forskellige gøremål, endvidere udnævnes han til Dannebrogsmand.

I 1838 opnår han at få sin ansøgning om bevilling til Kgl. privilligeret Kro. Dette var et ret omfattende foretagende idet det nu ikke blot var tale om at drive et værtshus, men samtidig skulle man opfylde nogle forpligtelser i forbindelse med kroens kunder.

Man måtte brænde brændevin – brygge øl og bage brød, alt sammen også til salg ud af huset, man havde også en forpligtelse til at huse rejsende, og det har nok ikke ligefrem været luxusværelser der var tale om til de, der ikke kunne betale, det har nok været et bart rum over høloftet eller tilsvarende.

Jes Jepsen blev ret sent gift med en Ane Pedersdatter født 1780 og vi har ikke den nøjagtige dato for næste salg af kroen, men det er sket ca 1848  hvor Jeppe Jessen har overtaget og videreført Hodde Kro til sin død i 1882.

Der var et ret stort jordtilliggende til kroen fra starten, men omkring 1862 har en datter Petrea giftet sig med en Niels Klausen fra Kolle og de fik et stort stykke mose og hedeareal syd for åen som blev til Røgelshøjgård på Grødevej, så det har jo reduceret arealet en del.

Jeppe Jessen indrettede den østre ende af kroen til købmandshandel, postekspedion og skiftested for postvognen, som kørte fra Varde til Vejle, så det skaffede jo ekstra kunder til stedet.

 

Efter Jeppe Jessens død i 1882 bliver kroen overtaget af en svigersøn Jørgen Christiansen som var gift med Marie Dorthea Jepsen – han kom fra                      Tønding Tistrup

Samtidig med at der bliver udskilt yderligere et areal fra kroen til en gård som Jeppes søn Mads Peder Jeppesen overtager.                                                                 Jørgen Kristiansen havde åbenbart lidt svært ved at styre de forskellige funktioner, så der skete lidt uregelmæssigheder – noget som ikke skulle være sket, og det gav en form for straf, i hvert fald blev kroen i 1888 overtaget af  John Jensen, som dog kun havde den i 2 år, da den blev solgt til Anton Jensen. John Jensen var svoger til de senere ejere af kroen Mads Peter Jepsen og Niels Chr. Jepsen. Det var ham som i 1903 byggede en forretning på den anden side af vejen og flyttede købmandsforretningen herover.

Her fungerede den indtil 1919 hvor der blev dannet en brugsforening som købte både forretning og bygninger.                                                                                                  I 1910 overtager Christian Pedersen Rask kroen, (han var fader til min svigermor) men det har åbenbart ikke været sagen for ham, for allerede i 1912 byttede han kroen for Buddegård på Grødevej (gården ligger der stadig, men er i fremmed eje). Den nye ejer var Jens Jacobsen, som senere byggede et lille hus nær ved kroen, og fungerede som cykelsmed og lillebilsvognmand da han i 1923 solgte kroen til  Mads Peter Jepsen.

I 1920 mistede kroen sin spiritusbevilling og både Jens Jacobsen og Mads Peter optræder i folketællingerne som afholdsværter. Mads Peter var bror til forfatterens oldefar Niels Christian Christensens 2. kone Maren Jepsen, som stammede fra Hodde.

I de år har det næppe været nogen lukrativ forretning af være kromand, men sognerådet brugte lokalerne til møder – ligningskommisionen sad i krostuen og bestemte hvor meget den enkelte skulle betale i skat, og der har jo nok også været torskegilder samme sted, der blev serveret lidt mad og,det var mødested til en kop kaffe om aftenen, så sammen med jordtilliggendet gav det til en indkomst.

I 1934 køber Mads Peters bror Niels Chr. Jepsen kroen, men han har den kun i 3 år til 1937, hvor den overtages af Signe og Jens Sørensen som har den til 1971.

I de mange år uden spiritusbevilling er kroen blevet totalt nedslidt, både med huller i gulvbrædder – sanitære forhold ikke eksisterende, vand skulle man hente i gården, og det beskidte vand smed man ud af vinduet, så der har været meget at tage fat på, men det lykkedes for Signe og Jens Sørensen at få kroen på ret køl, under krigen havde kroen den fordel, at man havde tobaksbevilling, så der var mange, som skulle have en kop kaffe for at få lov til at købe en cigaret.

Efter 1971 har kroen haft mange forskellige ejere – Peder Fjordside er nok den mest kendte, han lavede privaten om til restauration og forsøgte at få kroen tilbage til gammel stil – lavede et nyt køkken i en sidebygning, her er vistnok både vand og afløb, og stalden som længe havde stået tom blev lavet om til gildesal, men det kneb desværre med at få indtægterne til at følge med udgifterne, så kroen blev solgt igen.

Kroejere:

Jep Nielsen indtil 1806

Jes Jepsen 1806 – ca 1848

Jeppe Jensen ca 1848-1882

Jørgen Kristiansen fra 1882 – ca 1888

John Jensen ca 1888 -1890

Jens Muff 1890-1900

Anton Jensen 1900-1910

Kristian Pedersen Rask 1910-12

Jens Jacobsen fra 1912-ca 1923

Spiritusbev  mistet i 1920

Mads P. Jepsen ca 1923-1934

Niels Kr. Jepsen 1934-1937

Jens Sørensen 1937-1971

Forside

Højvanghandel

Norges mynter

 

M-201 – Norge 50 øre 1899 – 1 af de sjældne årgange i sølvmønt – en særdeles flot mønt med meget svage håndteringsspor – vurdering auktion ca 200 – 250 euro – 5 gr sølv 0,6            Pris kr. 900,-

S1 – 150 år for udvandring 1995 – 11,5 gr kobbernikkel kval 0 Pris kr. 40,-

 

S2 – Fn 50 år – 1995 – 11,5 gr kobbernikkel – kval 0 – Pris kr. 40,-

S3 – Hæren 350 år 1978 -11,5 gr kobbernikkel – kval o – Pris kr 40,-

S4 – Norsk mønt i 1000 år 1995 – 11,5 gr kobbernikkel – pris kr 40,-

S5 Kronemønten 100 år – 1975 – 11,5 gr kobbernikkel kval 01 – Pris kr. 40,-

S6 – 100 året for Fram-ekspeditionen – 11,5 gr kobbernikkel – kval 0 –              Pris kr 40,-

S9 Norges Bank 175 års jub. 1991 – 11,5 gr kobbernikkel – kval 0 – Pris kr. 40,-

S7 – 1964 10 kr grundlov i 150 år 20 gr sølv 0,9 – kval 0 – Pris kr. 125,-

S8 – 1978 – 50 kr. Kong Olavs 75 års fødselsdag – – 27,3 gr sølv 0,925 – kval 0 – pris kr. 175,-

 

 

S11 – Norge 25 kr 1970 Frigjøringen 29 gr sølv 0,875 – kval 0 – Pris kr. 225,-

S10 – Norge 200 kr 1980 – 35 år efter befrielsen – 200 kr – 27,3 gr sølv 0,625 Pris kr. 225,-

                                                                S12– Norge 175 kr Norge grundlov 175 år 1989 26,5 gr sølv 0,925 – kval 0 pris kr 400,- 

S13 – Norge 100 kr Olav d. 5 25 års jub 1982 – 24,73 gr sølv 0,925 – kval 0 – Pris kr 225,-

Norge 1 kr. 1950 i pæn stand- pris kr. 20,-

½ Skilling 1840 + 3 Skilling 1872 – kat nr KM 305 og 338 – sidstnævnte i sølv
Kvalitet:meget meget høj (mellem 01 og 0
pris for M 196 – 1/2 s kr 800,-
M 191 – 3 sk – pris kr  450,-
begge for d.kr. 1200,-

Danske skilling cirkulationsmønter

Forside

ovejens@yahoo.dk

Højvanghandel.dk

M-014 – Danmark: Frederik II 1559-1588 – 23 mm diameter – 1 skilling 1563. Sieg 3 – H 12.  meget sjælden – pris kr  350,-

M-018B – 1/2 skilling 1745 tydelig kobbermønt 3,65 gr    kval 1 – pris kr. 175,-

M-051 2 sk 1784 diameter 19 mm – Kval 1 – sølv 0,343 vægt 1,5 g  Altona –     pris kr. 150,-

M-125 – 3 skilling 1812 med et udseende næsten som ny – Kval 1                          pris kr. 150,-

M-303 – 1842 – 1/5 RBS type 1 – kval 01 – pris kr. 325,-

M-128 – 1842 -1 RBS – FF – kval 1+/01 pris kr. 100,- 

   

M-056 4 rbs 1842 -(1 1/4 sch) forholdsvis pæn og tydelig mønt – Pris kr 180,-

M-018a – 1/2 rbs 1852 i kval. 01 – pris kr 175,-

M-100 – 1853 – 1 RBS -VS kval 01 – pris kr. 250,-

M-028 -1 rbs 1852 i kval. 01 – pris kr. 500,-

M-086 – 1 skilling 1812 – pris kr. 60,-
M-077 1 skilling 1812 – tynd I en side – pris kr. 25,-
M-078 – 1 rbs 1813 pæn og tydelig mønt – pris kr. 100,-
M057 2 skilling 1815 – ikke pæn, men sjælden mønt – Pris kr. 150,-
M-085 – 3 skilling 1815 – pris kr. 125,-
M-079 – 4 skilling 1815 – pæn og tydelig mønt -lidt slidt –  pris kr. 300,-
M-087 – 1 rbs 1818 – god og tydelig – pris kr 250,-
M-052 – Danmark 2 rbssk 1836 – IFF diameter 14 mm – kval 01/1+ – pris kr. 225,-
M-076 – 1/2 rbs 1838 -køn er den ikke kval1-  Pris kr. 50,-
M-075 – 1/2 rbs 1842 – rigtig pæn mønt, men mørk – pris kr. 100,-
M-085-1 rbs 1842 – flot mønt – pris kr 150,-
M-127 – 1 dreiling fra Slesvig Holsten 1850 i meget flot udgave – pris kr 250,-
M-119 – 1/2 rbs 1852 – meget flot mønt – pris kr. 150,-
M126 – 1 rbs 1853 – flot eksemplar – næsten som ny – pris kr 250,-
M-120  – 1 rbs 1853 – flot mønt – pris kr. 200,-
M-053 – 4 sk sølv 0,25 årgang 1854 – 17 mm Ø – rigtig pæn mønt pris kr. 300,-
M026 – 4 skilling 1854 pæn tydelig mønt – pris kr. 150,-
M025 –  4 skilling mønt 1854 lidt slidt men pæn  mønt – Pris kr 75,-
Germany, Hamburg Stadt
1 Dreiling 1855
Metal Silver Diameter mm.13 Weight g.0,53 – flot mønt næsten som ny – meget sjælden – ikke mindst i kvaliteten Pris kr 350,-
M-074 – 1 skilling 1856 – pris kr.75,-

M-124 – 4 skilling 1856 – sølv 1,8 gr 0,25 – superflot mønt- pris kr 375,-
M-083 16 skilling 1856 – lidt slidt, men tydelig mønt – Pris kr. 175,-
M-082 – 16 skilling 1856 –  pæn tydelig mønt – Pris kr. 175,-
M-059 – 1/2 skilling 1857 – pris kr. 35,-
M-081 Danmark 16 skilling 1858 – 4,2 gr sølv 0,5- egentlig en pæn mønt, men repareret – Pris kr. 50,-
M-058 – 1 skilling 1860 – pæn og tydelig mønt – Pris kr. 75,-
M072 – Danmark 1 skilling 1863 – pæn mønt – pris kr. 100,-
M-027 – 4 skilling 1867 pæn mønt – Pris kr 175,-
M 073 – Danmark 1 skilling 1867 – pæn mønt – Pris kr. 50,-

Danske 1/2 krones cirkulationsmønter

1924 Danmark 1/2 krone – ikke pæn – pris kr. 25,-
1924 Danmark 1/2 krone flot mønt – pris kr 90,-
1924 Danmark 1/2 krone – pris kr 75,-
1925 Danmark 1/2 krone – Pris kr. 50,-
1925 Danmark 1/2 krone – pæn mønt – pris kr 75,-
1926 Danmark 1/2 krone pæn mønt – pris kr 150,-
1939 Danmark 1/2 krone pæn mønt – pris kr 650,-
1940 Danmark 1/2 krone – flot mønt Pris kr 175,-
1940 Danmark 1/2 kr – pris kr. 100,-
M-045 Komplet sæt 1/2 kr i pæn udgave – pris kr 875,-
M-046 Komplet sæt 1/2 kr i pæn udgave – pris kr 875,-

Danske 25 øre cirkulationsmønter

1874 Danmark 25 øre – pæn mønt – pris kr 250,-
M-131 – 1894 25 øre i sølv – 2,42 gr 0,6 sølv   Pris kr. 500,-
1894 Danmark 25 øre – fejlfrit eksemplar – lidt slidt – pris kr. 350,-
M-132 – 1900 25 øre i sølv – 2,42 gr 0,6 sølv     Pris kr. 200,-
M-133 – 1904 25 øre i sølv – 2,42 gr 0,6 sølv     Pris kr 350,-
1895 Danmark 25 øre pænt eksemplar – lidt slidt – pris kr. 75,-
1919 Danmark 25 øre – tæt på kval 0 – pris kr. 100,-

Danske 10 øre cirkulationsmønter

Bakkeplacering 10 øre

1874 Danmark 10 øre – flot mønt – pris kr. 400,-
1875 Danmark 10 øre – pæn mønt – pris kr. 400,-
1882 Danmark 10 øre – rimelig kvalitet – pris kr. 750,-
1884 Danmark 10 øre –  meget tydelig mønt, men lidt aflejring – meget sjælden – pris kr. 350,-
1889 Danmark 10 øre i flot kvalitet – pris kr. 450,-
1891 Danmark 10 øre i rimelig kvalitet – pris kr. 95,-
1894 Danmark 10 øre i god kvalitet – pris kr. 175,-
1897 Danmark 10 øre – pæn mønt – pris kr. 100,-
M121 1897 10 øre i sølv 1,45 gr 0,4 – flot mønt. Pris kr 200,-
1899 Danmark 10 øre i flot kvalitet – Pris kr. 125,-
M122 10 øre i sølv 1899 – 1,45 gr 0,4 – flot mønt  Pris kr 100,-
M-092 – 10 øre 1897 og 1903 kvalitet over 1+ i prægnig,men lidt urenheder i kanterne – pris 1897 kr 125,- og 1903 kr 75,-

1903 Danmark 10 øre – flot mønt – pris kr. 75,-
1904 Danmark 10 øre – smukt eksemplar af en vanskelig mønt – pris kr 350,-
1905 Danmark 10 øre flot mønt – pris kr 50,-
M123 – 1905 10 øre i sølv 1,45 gr 0,4 – flot mønt -priskr. 100,-
Danmark, mønter, 10 øre, 1907
M-094- 1907 10 øre – flot mønt med aftegning og glans oppe i kvalitet 01 – dog lidt urenheder i kanten Pris kr. 85,-
M-096 – 1907 Danmark 10 øre flot eksemplar kval 01 – pris kr.100,-
1912 Danmark 10 øre – flot eksemplar – pris kr 85,-
1914 Danmark 10 øre flot mønt – pris kr 70,-
1915 Danmark 10 øre flot mønt – pris kr. 125,-
1916 Danmark 10 øre – flot mønt – pris kr 85,-
1917 Danmark 10 øre – kvalitet tæt på 0 – pris kr. 60,-
1918 Danmark 10 øre – smuk mønt – pris kr 40,-
1919 Danmark 10 øre – kvalitet tæt på 0 – pris kr. 25,-
1920 Danmark 10 øre – smuk mønt – pris kr 100,-
1921 Danmark 10 øre – flot eksemplar – pris kr. 50,-
1931 Damark 10 øre – pæn mønt – pris kr 50,-
1933 Danmark 10 øre – smukt eksemplar – pris kr 350,-
1959 Danmark 10 øre i flot udgave -Pris kr 500,-

Danske cirkulationsmønter

Højvanghandel.dk

forside