Julius Peder Andersen (Bornholmerslægten)

 

Marie Eline med drengene Henry Ejner – Thorvald Ejler og Harald Emil.
Børnenes fader var Bertil Peder Nielsen Schmidt                                                                                                                                                                                                                                          Julius Peter Andersen:
Maj 1876 blev han født i Allinge på Bornholm som søn af fiskeskipper og stenhugger Andreas Christian Andersen og hustru Eline Sophie Kofoed. Han boede hjemme indtil ca. 1890 hvor han gik til søs, sandsynligvis på en fiskekutter.
feb. 1901 giftede han sig med Jenny Anine Nielsen Holm fra Hasle født 4. sep. 1882, datter af sømand Peter Andersen Holm og hustru Margrethe Olsen.
Juli 1901 fik de datteren Magda Juliane Christine Bennedsen medens de boede i Hasle.
Jan 1903 var de flyttet til Nexø hvor sønnen Andreas Peter Holm meldte sin ankomst. Her fik de også sønnen Jens Julius Andreas Holm den 27. aug. 1904
Ved Magda Juliane`s konfirmation 26. maj 1915 boede familien i Rønne, samme år flyttede de til Olsker. Vi har ingen dødsfakta om Jenny Anine og det er kun sønnen Andreas Peter Holm, der er spor af senere, idet han blev smed i Vorbasse sidst i tyverne.
Her forsvinder Julius og rygtet vil vide, at han var så længe  borte, at han blev anset for at være forlist med sit skib og Jenny Anine Nåede at gifte sig igen.                              1923 konstateres Julius Peter Andersen i Årre ved Varde hvor han blev gift med Marie Eline i 1924. Her døde han 23. juni 1939.                                                                                                                                                                                                                                        Wilhelm Alfred Andersen:                                                                                                                Født 3. april  1874 i Sandvig og  er efter uddannelse som murer rejst til Amerika  nærmere betegnet landet i Philadelfia hvor han har mødt Laurine  Mogensen født 20. sept. 1876 i Tranberg ved Årre, datter af landmand  Laust Mogensen 1842-1916 og hustru  Ane Margrethe Rasmussen  1844-1915.
Parret blev gift derovre og fik i hvert fald 2 børn, nemlig Anna Elline født 1904 og  Laurette Vilhelmine født 1906 .
Omkring 1911 satte de kursen hjemad – årsagen ukendt, men de flyttede åbenbart hjem til hendes forældre i Tranberg inden de selv fik et hus tæt på. Wilhelm ernærede sig sig som både murer og tømrer, og det var næppe vanskeligt at få arbejde.
I Tranberg fik de børnene: Laust Valdemar i 1912  – Ellen Margrethe i 1914 –  Emilie i 1916 og Otto Vilhelm Alfred i 1919.
Laurette blev gift med en  Vilhelm Peter Tøste i Årre Kirke  den 6. nov. 1932. Han var fra Haderslev søn af Heinrich Friederich Tøste og hustru  Georgine Caterine Leifheit.
Emilie blev gift  23. juli 1944 i Vejle Kirke med  Bjørn Appelon  1912-1969 søn af  Jens Appelon Jensen  1878-1967 oh hustru Thyra Anna Kirstine Margrethe Stege fra Randers. Emilie døde 16. apr. 2002 i Stenløse, og er begravet i  Slagslunde Kirke.
Ved folketælling i 1890 boede Laurine med sine forældre i Tranberg og alle sine søskende :   Rasmus født 1889 – Valdemar Harald født 1879 –  Christian Ferdenan født 1882 –  Else Margrette født 1886 –og Thorvald født 1888.
Ved folketælling i 1901 boede Forældrene der stadig, nu kun med Thorvald hjemme.
Ved folketælling i 1930 boede Wilhelm og Laurine stadig i Tranberg med børnene  Laust Valdemar – Emilie og  Otto Vilhelm Alfred.                                                                                                                                                                                                                                        Julius Peder Andersen var født i Allinge på Bornholm af stenhugger og sømand Andreas Christian Andersen  1847-1908 og hustru  Eline Sophia Kofoed 1842-1925.
Andreas Chr. Andersen var født i Olsker 16. maj 1847 og konfirmeret samme sted i 1861.  Efter giftemålet 2. maj 1871 i Olsker Kirke flyttede de en periode til Allinge hvor han beskæftigede sig både som stenhugger og sømand. Omkring 1877 flyttede familien tilbage til Olsker hvor de købte et husmandssted og blev der indtil han døde i 1908.
I løbet af den tid fødte de 5 børn (kendte) Hans Mathias i 1872 – Wilhelm Alfred  1874-1943 . Han var landbruger i Årre og blev begravet på Årre Kirkegård-  Julius Peder i 1876 – Emil Andreas 1878-1915 – han døde i USA. Og Ellendrea Marie blev født i 1885.
 
                                                 ——————
Andreas Chr.`s forældre var husmand og daglejer Hans Andersen 1808-1894 og hustru Ellen Margrethe Hansdatter 1816-1900 født i Klemensker.  Vi har  ikke kunnet finde bryllupsdato, men det har været omkring 1840, de flyttede ind som indsiddere og daglejer på et mindre husmandssted i Sct. Ols Olsker matr. Nr. 23 selvejers grund.
Han var både sømand og stenhugger, så det har været et hårdt liv. De boede her 
indtil Hans`s død i 1894  hvor han blev begravet i Olsker Kirke. De fik 6 (kendte) børn:
Hans Madsen i 1841
 Hansine Andrea i 1844
Andreas Christian i 1847
Ellen Margrethe i 1851
 Valentius Christian i 1854
 Onine Marie i 1859.
                                                                                                                                           
Ellen Sophie Kofoed`s forældre Peder Kofoed 1811-1887 og Eline Jacobine Wiinberg 1822-1878  – gift 9. feb 1839 i Olsker  boede ved folkeketælling i 1850 hos Peder`s broder Jens på en gård i Rutsker. Peder var tømrer og daglejer, så han har nok kombineret med at betale til huslejen hos broderen.   På det tidspunkt havde de fire børn – det menes der kom op til 4-5 stykker mere, det er sikkert med 2 mere, men jeg har set yderligere 2-3 antydninger som ikke er verificeret.
Familien flyttede på et tidspunkt til 10. selvejergård i Ruthsker hvor de boede til først Eline og derefter Peder døde.
En af deres sønner var Laurits Jørgen Peder Lucias Kofoed 1841-1906, han blev ansat hos sine kommende svigerforældre på Valnøddegård i Olsker, hvor han giftede sig 23. nov. 1868 i Olsker Kirke med Laura Marie Caroline Koefoed som i øvrigt var hans grandkusine.
Hun var født 1852 og de præsterede i alt 14 børn, hvor af 2 udvandrede til USA.
En anden søn var Hans Julius født i 1845 – og Peter Lucias født i 1847 – han havde landbrug et sted i Olsker.
En datter hed Christine Marie født i 1851 død i 1858 i Rutsker.
En søn hed Jacob William født i 1854.                                                                                                                                                                                                                                                      Oldeforældre:
Anders Andersen 1777-1862 født i Bromme Østerlars – død i Olsker – han var husejer og daglejer og blev gift med Karen Henrichdatter 1768-1834 – født på Bjergegård Olsker – de fik 3 børn:
Karen Kirstine
Andersdatter født i 1807
Hans Andersen
Maren Kirstine Andersdatter født i 1816.
Hans Madsen 1792-1833 – død i Klemenssker – gift den 16. dec. 1814 i Klemensker Kirke med Maren Jensdatter 11784-1834 – født i Klemensker – de fik 4 børn:
Kirstine Hansdatter født i 1815
Ellen Margrethe Hansdatter født i 1816
Hans Andersen Hansen født i 1820
Jens Madsen Hansen født i 1823.
Lars Jensen 1775-1838 – født på Hyldegård Rutsker – gårdejer og død på Krakkehøj Rutsker – gift den 25. nov 1799 i Olsker kirke med Karen Sophie Hansdatter 1772-1844 født på Blåholtsgård Olsker – de fik ni børn heriblant:
Peder Kofoed født i 1811

Jens Kofoed født i 1813.
Jørgen Jacobsen Wiinberg 1785-1866 født i Allinge – han var gårdejer i Olsker og senere blev han murer i  Allinge – og ligger begravet på Allinge kirkegård – han blev først gift den 4. aug. 1808 i Ols kirke med Ellen Elisebeth Ibsdatter 1784-1843 og de fik 4 børn:
Ane Sine Christine
Wiinberg født i 1809
Christian Wiinberg født i 1812
Hans Wiinberg født i 1815
Eline Jacobine Wiinberg født i 1822
Dernæst giftede Jørgen sig med Gunnild  Kristine Jensdatter  1807-1882 født i Åker død i Allinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tip-oldeforældre:
Anders Jensen 1729-1793 – født i Brommehuset som han ejede og drev til sin død – han blev begravet på Østerlars Kirkegård – gift med Bodil Pedersdatter 1735-1794 – født på Lillegård Østerlars og død i Brommehuset. De fik en søn:
Anders Andersen født i 1777.
Hendrich Diderichsen 1742-1822 født i Rø sogn – begravet på Ols kirkegård – gift med Kirstine Larsdatter 1751-1784 – de fik en datter:
Karen Hendrichsdatter født i 1768.
Mads Aage Jensen 1765-1846 født på Vester Pilegård Klemensker – død på Hindsegård Klemensker – gift med Ellen Margrethe Hansdatter 1766-1831 født på Splidsgård Klemensker, de fik 4 børn:
Anne Madsdatter født i 1790
Hans Madsen født i 1792
Jens Madsen født i 1796
Karen Madsdatter født i 1798.
Jens blev gift med Birgitte Mortensdatter født i 1759 i Klemensker – de fik en datter:
Maren Jensdatter født i 1784.
Jens Svendsen 1736-1814 blev gift med Karen Larsdatter 1737-1813 – de fik en søn:
Lars Jensen født i 1775.
Hans Larsen 1747-1801 født på Blåholtsgård  Olsker – død samme sted – blev gift 7. jan. 1772 med Margrethe Sophie Pedersdatter 1749 født på Kofoedgård Vestermarie – de fik 4 børn:
Karen Sophie Hansdatter født i 1772
Margrethe Kirstina Hansdatter født i 1777
Ellen Cathrine Hansdatter født i 1778
Lars Hansen født i 1780.
Jacob Hansen Wiinberg 1743-1823 – født i Allinge sogn – han var fisker og konstabel ved artilleriet i Sandvig – har er begravet på Allenge kirkegård.  Han blev gift med Anne Marie Hansdatter 1749-1820 – født i Sandvig sogn – de boede i Algade nr. 6 i Sandvig  – blev forlovet 16. nov 1767 og gift 4. jan 1768 i Rutsker Kirke – de fik 4 sønner:
Hans Christian Jacobsen Wiinberg født i 1768
Christian Jacobsen Wiinberg født i 1772
Christian Jacobsen Wiinberg født i 1777
Jørgen Jacobsen Wiinberg født i 1785.
Jep Madsen 1752-1787 født i Olsker – død i Rø – blev gift med Kirstine Hansdatter 1745-1802 – de fik en datter:
Ellen Elisabeth Ibsdatter født i 1784.                                                                                                                                                                                                                                                                        2 x Tipoldeforældre:                                                                                                                            Peder Pedersen 1695-1765 blev gift med Hanne  Olufsdatter 1704-1765 – blev født på Dalegård i Østerlars – død i Nørrehus Åker – de fik 2 børn:
Ole Pedersen Munch født i 1733
Bodil Pedersedatter født i 1735.
Jens Johnsen død i 1768 på Vester Pilegård Klemensker – blev gift med Anne Madsdatter født 1734 på Munkegård Nyker – de fik en søn:
Mads Åge Jensen født i 1765.
Hans Andersen død 1784 på Splidsgård Klemensker – blev gift med Giertrud Jørgensdatter 1732-1795 – født på Vellensgård Nyker og død på Splidsgård – de fik en datter:
Ellen Margrethe Hansdatter født i 1766.
Svend Hansen 1683-1762 født på Kirkebogård i Rø og død på Hyldegård i Rutsker. Han blev gift med Karen Andersdatter 1694-1762 – de fik 3 børn:
Hans Svendsen født i 1720
Karen Svendsdatter født i 1728
Jens Svendsen født i 1736.
Lars Andersen født på Skindermyregård Klemensker – død på Risbygårde Klemensker – gift med Margrethe Pedersdatter født på Skovgård Klemensker og død i 1772 på Risbygårde – de fik en datter
Karen Larsdatter født i 1737.
Lars Hansen 1706-1759 født på Blåholtsgård i Olsker – død samme sted – han blev gift med Karen Svendsdatter 1728-1749 – hun var født på Hyldegård Rutsker – de fik 2 børn:
Barbara Larsdatter født i 1746
Hans Larsen født i 1747.
Hans Chr. Wiinberg 1701-1761 – født i Sandvig og begravet på Allinge Kirkegård – han blev gift 17. feb 1724 i Allinge Kirke  med Margrethe Jacobsdatter 1700-1771 – de fik en søn:
Jacob Hansen Wiinberg født i 1743.
Der er et retsnotat vedr. søndag den 28. jan 1743, hvor Hans Chr. Wiinberg havde været med til at prøve at redde folk fra et strandet skib (og måske lidt strandingsgods) – noget sådant måtte ikke forekomme på en søndag, men de klarede frisag ved at påstå et redningsforsøg for at bjerge mennesker, og det bjergede gods var blevet registreret. Det vides at de byttede sig til ejendommen Hammershusvej 8 i 1946 ved et mageskifte med  Margrethe Jacobsdatters bror Mads Jacobsen der nok var syg på det tidspunkt idet han døde året efter.
Hans Christian druknede i 1761.
Mads Larsen 1721-1789 født i Østerlars – død på Ll. Hollændergård i Olsker – blev gift med Bodil Jepsdatter 1726-1795 født i Østeerlars – begravet i Olsker – de de fik 3 sønner:
Jep Madsen født i 1752
Jens Madsen Pedersen født i 1754
Lars Hansen Madsen født i 1769.                                                                                                                                                                                                                                                                              3 x Oldeforældre:
Oluf Mogensen Munch var født i 1665 på Knarregård i Østerlars – han var selvejerbonde – død i 1729 på Dalegård i Østerlars – begravet 6. apr 1727 i Østerlars Kirke – gift med Boel Henrichsdatter født i 1675 – død i 1729 på Dalegård i Østerlars – begravet 19. mar 1729 i Østerlars Kirke – de fik 3 børn:
Thomas Olufsen Munch født i 1702
Hanne Olufsdatter født i 1704
Hans Olufsen Munch født i 1706.
Hendrich Didrichsen var født ca 1670 i Olsker – han havde Pæregård i Olsker og blev gift med Valborg Hansdatter født ca 1670 de fik en søn:
Didrich Hendrichsen født i 1703.
Peder Olesen var født på Bornholm – han var selvejerbonde på Lynggård i Rø – han blev gift med Elsebeth Jacobsdatter født på Kelsebygård Østerlars – død i 1750 – de fik en datter:
Karen Pedersdatter født i 1701.
Mads Aagesen født på Tornegård Klemensker – han døde 1754 på Munkegård i Nyker – begravet 17. aug 1754 på Nyker kirkegård – han blev gift med Bodil Pedersdatter født 1703 på Munkegård – døbt 11. jun 1703 i Nyker kirke – hun døde i 1765 på Munkegård – de fik en datter:
Anne Madsdatter født i 1734.
Jørgen Hansen Drejer var født i 1693 – død i 1763 – gift den 30. jun 1732 i Nyker Kirke med Ellen Steffensdatter født i 1696 på Arnager i Nylars – død i 1748 i Pilehuset Nyker – de fik en datter:
Giertrud Jørgensdatter født i 1732.
Hans Svendsen var født i 1654 i Rutsker – død 17. nov 1736 på  Dynegård i Rutsker – begravet 24. nov 1736 i Rutsker kirke – gift med Margrethe Thorsdatter født i 1659 på Dyndegård i Rutsker – død den 22. maj 1739 samme sted – begravet 28. maj 1739 i Rutsker Kirke. De fik 4 børn:
Svend Hansen født i 1683
Peder Hansen
Anders Hansen i 1689
Karen Hansdatter født i 1694.
Anders Mogensen var født i 1663 på Sdr. Skrubbegård i Klemensker – han ejede st. Krashavegård i Klemensker – han døde i 1734  på Sdr. Skrubbegård – gift med Kirstine Jensdatter født i 1671 på Gyldensgård i Østermarie – død i 1719 på St Krashavegård – de fik 2 børn:
Karen Andersdatter født i 1694
Mogens Andersen født i 1702.
Hans Hansen var født i 1655 i Tejn Olsker – død i 1706 på Blåholtsgård Olsker – gift med Barbara Hansdatter født i 1677 på Hullegård i Olsker – død i 1746 begravet 28. feb 1746  – de fik 4 børn:
Hans Hansen Blåholt
Mogens Hansen født i 1693
Lars Hansen født i 1706
Karen Hansdatter.
Christian Henrichsen Wiinberg var født i 1680 – han var skipper – død 27. sep 1718 ombord på korvetten Prins Christian – begravet 5. nov 1718 i Allinge Kirke – gift med Anniche Jensdatter født i 1680 i Allinge Købstad – død i 1711 – de fik en søn:
Hans Christian Wiinberg født i 1701.                                                                                          Jacob Madsen var født i 1664 – han var gårdejer – død 29. jan 1738 i Kokkeløkken Hammershus – begravet i Allinge Kirke – gift med Elisabeth Nielsdatter født i 1669 – død i 1732 i Kokkeløkken – begravet 18. jan 1732 i Allinge Kirke. De fik 2 børn:
Margrethe Jacobsdatter født i 1700
Mads Jacobsen.
Hr. Hansen var gift med frk Madsdatter – de fik en søn:
Mads Larsen født i 1721.
Jep Hansen var født i 1679 i Østerlars – død i 1731 – gift med Kirstine Bærildsdatter født i 1685 på Vornedegård Bjørnegård i Klemensker – død jun 1752 på Elleskovgård i Østerlars – begravet 1. jul 1752 i Østerlars Kirke. Hun var gift 2 gange  – først med Andreas Svendsen født i aug 1707 i Rutsker – død i sep 1773 – dernæst med Jep Hansen og de fik en datter:
Bodil Jepsdatter født i 1726.
Andreas Svendsen var født i aug 1707 i Rutsker – død i sep 1773.
4 x Tipoldeforældre:
Mogens Larsen Munch 1625-1695 født på 31. selvejergård  Dalegård Østerlars – som han senere overtog og videreførte – han blev gift med Johanne Hanne Thomasdatter 1625-1693 – de fik 2 sønner:
Thomas Mogensen Munch født i 1661
Oluf Mogensen Munch født i 1665.
Henrich Pedersen 1640-1706 – død på Aspegård Østerlars begravet 5. dec 1706 i Østerlars Kirke – blev gift med Kirstine Hansdatter 1646-1709   – begravet 24. mar 1709 i Østerlars Kirke – de fik 3 børn:
Boel Henrichdatter født i 1675
Anne Henrichdatter født i 1680
Peder Henrichsen.
Didrik Mortensen var født ca 1625 – han blev gift med Marie Henrichsdatter født ca 1663 – hun døde i 1703 – de fik en søn:
Hendrich Didrichsen født ca 1670. Hans Nielsen Drejer fik en søn:
Jørgen Hansen Drejer født i 1693.
Steffen Vestersen 1664-1738 gårdejer i Udhus Vestermarie – gift med Giertrud Pedersdatter 1767-1722 og de fik en datter:
Ellen Steffensdatter født i 1696.
Thor Pedersen 1638-1713 født på Åhalsegård Rutsker – gift med Giertrud Andersdatter 1643-1700 – født på Samsinggård i Klemensker. De fik en datter:
Margrethe Thorsdatter født i 1659.
Svend Nielsen var født på Bornholm han var selvejerbonde – døde på Kæmpegård i Klemensker – han blev gift med  ? Larsdatter – de fik 4 børn:
Hans Svendsen født i 1654
Lars Svendsen
Anne  Svendsdatter
Jens Svendsen.                                                                                                                                          Thor Pedersen var født 1638 på Åhalsegård Rutsker – død i 1713 på Bakkegård i Rutsker – begravet 16. okt 1713 på Rutsker kirkegård – han blev gift med Gertrud Andersdatter født i 1643 på Samsingsgård i Klemensker – hun døde i 1700 på Bakkegård – de fik en datter:
Margrethe Thorsdatter født i 1659.
Mogens Mogensen Grubbe 1635-1707 var født på Simplegård i Klemensker – død på Nordholt Klemensker – han blev gift ca 1656 i Sct Clemens kirke med Margrethe Hansdatter 1640-1714 født på Tyndekullegård Klemensker – døde på Sdr. Skrubbegård i Klemensker – de fik 2 sønner:
Peder Mogensen født i 1660
Anders Mogensen født i 1663.                                                                                                            Jens Rasmussen 1641-1705 født på Pæregård i Åker – død på Gyldengård Østermarie – gift med Signe Nielsdatter 1646-1721 – født på Rabækkegård Ibsker. De fik en datter:
Kirstine Jensdatter født i 1671.
Hans Hansen 1635-1696 født på Engegård Rutsker – død på Hullegård Olsker – gårdejer – blev gift med Magrgrethe Mogensdatter 1643-1711 – de fik en datter:
Barbara Hansdatter født i 1677.
Jens Nielsen 1655-1730  – død i Allinge – han var skipper på søfarten blev gift med Valborg Sørensdatter 1655-1734 – født og død i Allinge – de fik en datter:
Anniche Jensdatter født i 1680.
Niels Hansen 1635-1678 blev gift med Karen Hansdatter født i 1636 – de fik en datter:
Lisbeth Nielsdatter født i 1679.
Hans Jacobsen  var født i 1624 – død i 1678 – gift med Gertrud Espensdatter født i 1619 på Kelsebygård i Østerlars de fik en søn:
Jep Hansen født i 1679.
Bærild Clausen 1660-1730 født på Tornbygårde Klemensker – han var sagfører og blev gift med Sidsel Haagensdatter 1658-1736  – født på Klemensker præstegård – døde på Elleskovgård Østerlars hun blev begravet 29. mar 1736 i Østerlars kirke – de fik en datter:
Kirstine Bærildsdatter født i 1685.
                                                                                                                                                                        5 x Tipoldeforældre:
Lars Mogensen Munch var født 1585 i Østerlars på Bornholm – blev gift med Kirstine Munck og de fik en søn:
Mogens Larsen Munch født i 1625.
Thomas Jensen født 1604 – han fik 2 døtre:
Johanne Hanne Thomasdatter født i 1625
Sidsel Thomasdatter født i 1644
Peder Henrichsen – fik en søn:
Henrich Pedersen født i 1640.                                                                                                      Vester blev gift med Ellene Hansdatter 1630-1694 – død på Arnager Nylars – de fik 2 sønner:
Steffen Vestersen født i 1664
Svend Vestersen
Efter Vester`s død giftede Ellene sig med Peder Truelsen  som døde 1697 i  Arnager Nylars.
Peder Rasmussen 1600-1643 født på Rågelundgård fik en søn:
Thor Pedersen født i 1638.
Anders Nielsen 1619-1681 født på Kåsbygård Rutsker – død på Samsinggård Klemensker, blev gift med Anne Hansdatter 1620-1717 de fik en datter:
Gertrud Andersdatter født i 1643.
Mogens Grubbe 1615-1661 født på Nordholdt – død på Simplegård Klemensker – giftede sig med Magdalene Andersdatter født i 1615  og de fik en søn:
Mogens Mogensen Grubbe født i 1635.
Hans Jensen 1620-1678 blev gift med Karen Hansdatter 1621-1678 – de fik en datter:
Margrethe  Hansdatter født i 1640
Rasmus blev gift med Giertrud og de fik en søn:
Jens Rasmussen født i 1641.
Niels Christensen 1625-1662 født  og født på Helletsgård i Ibsker – gårdejer – gift med Karen 1619-1692  hun blev begravet 10. apr. 1692 på Ibsker Kirkegård – de fik en datter:
Signe Nielsdatter født i 1646.
Hans Lauritsen 1605-2671 født på Spannergård Rutsker – død på Engegård i Rutsker som gårdejer, han blev gift med Bodil  Nielsdatter født i 1615 – død i 1640 og de fik en søn:
Hans Hansen født i 1635.
Mogens Hansen 1610-1653 – død på Tingfogedgård Nylars – gift med Karen 1622-1655 – de fik en datter:
Margrethe Mogensdatter født i 1643.
Søren 1630-1675 – død i Allinge – blev gift med Anniche 1630-1660 – de fik en datter:
Valborg Sørensdatter født i 1655. Jacon Nielsen Aker født i 1580 – død i 1628 – gift med Ingeborg Aker – de fik en søn:
Hans Jacobsen født i 1624.
Espen Hansen var født i 1590 i Upsala i Sverige – død i 1662 – han fik en datter:
Gertrud Espensdatter født i 1619.
Claus Hansen 1635-1694 – død på Vallegård Nyker – blev gift med Elsebeth Bærildsdatter 1628-1699 født på Halsegård Østermarie – død på Vellensgård Nyker – de fik 2 børn:
Margrethe Clausdatter født i 1660
Bærild Clausen født i 1660.                                                                                                            Haagen Sonesen Rønneby 1609-1665 født i Rønneby Skåne – han var præst i Klemensker – blev gift med Sidsel Larsdatter 1620-1680 – de fik 3 døtre:
Kirsten Haagensdatter født i 1645
Hedvig Haagensdatter født i 1655
Sidsel Haagensdatter født i 1658.
Sidsel Larsdatter giftede sig efterfølgende 6. aug 1665 med Oluf Jensen født ca 1630 – han døde 6. aug 1665 i Klemensker.
Haagen Sonesen dimitterede i 1631, og fra da af antog han navnet Rønneby, som var hans fødeby. Han blev kapellan til Rønne-Knudsker sogne i 1640 og derefter blev han præst til Klemensker sogn fra 1645 til sin død. I Rønne’s kirke annaler bliver han karakteriseret som “brav og nidkær”.
Om Haagen fortælles, at da Danmark tabte Bornholm til Sverige i krig 1658 og Johan Printzenskjold var blevet kommandant over hæren på Bornholm, “inviterte” han ham til barselsgilde, og der blev store diskusioner, da Haagen og en af hans døtre sympatiserede for Danmark, blev Printzenskjold så fornærmet og lod sig kun formilde med en sølvkande og præstens bedste hest. I et oprør ledet af Jens Kofoed blev Printzenskjold skudt og Bornholm blev atter dansk.
Præstegården brændte pinseaften 1852 alle dokumenter og kirkebøger brændte.                                                                                                                                                                                6 x Tipoldeforældre:
Mogens Hansen Munch 1541-1569 var født i Skåne – død på Bornholm – fik en søn:
Lars Mogensen Munch født i 1585.
Knud Jacobsen Grubbe 1575-1640 født i Klemensker – gift med Sidsel Hansdatter Sparre 1585-1613 – født i Skåne – død i Klemensker – de fik en søn:
Mogens Grubbe født i 1615.
Christen Andersen født 1595 på Bornholm – han var gårdejer – blev gift med ??? Sandersdatter Dich 1597-1628
De fik 2 sønner:
Mogns Christensen født i 1619
Niels Christensen født i 1625.
Niels Torgeirsen Kolberg- blev gift med Kirsten Nielsdatter født ca 1540 – død ca 1602 – de fik en søn:
Jacob Nielsen Aker født ca 1580.
 Laurits Andersen 1580-1648 født Tornegård Rutsker blev gift med Barbara – de fik en søn:
Hans Lauritsen født i 1605.
 Bærild Hansen 1600-1668 født på Vester Bjergegård Åker – gift med Mragrethe Andersdatter Bleking – de fik 5 børn:
Magdalene Bærildsdatter født i 1621
Lars Bærildsen født i 1621
Michel Bærildsen født i 1625
Elsebeth Bærildsdatter født i 1628
Hans Bærildsen født i 1631                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sone – død i Rønneby Sverige fik en søn:
Haagen Sonesen Rønneby født i 1609.
Lars Michelsen – gift med Hylleborg – de fik en datter:
Sidsel Larsdatter født ca 1620.
7 x Tipoldeforældre:
Hans Olufsen var født i 1510 i Skåne han var præst for Svaneke-Ibsker døde i 1542 i Svaneke han fik 4 sønner:
Mogens Hansen Munch født i 1541
Jesper Hansen Munch  født i 1541
Peder Hansen Munch
Hans Hansen Munch.
Anders Hansen var født ca 1555 i Rutsker – død i 1610 – han fik en søn:
Laurits Andersen født ca 1580.
Jacob Sivertsen  Grubbe født ca 1535 – død 17. okt 1604 – begravet dagen efter  –
blev gift  med Sidsel Knudsdatter født 1537 – død i 1613 og de fik en datter:
Knud Jacobsen Grubbe født i 1575.
Grubbes våben til højre
Hans Knudsen Sparre  var født i 1532 – død i 1587 – blev gift med Dorothea von
 Ahlefeldt født ca 1540 – de fik en datter:
Sidsel Hansdatter Sparre født i 1585.
Sander Dich 1571-1612 født i Dysart Skotland – død i Svaneke – gift med Karine Didrichsdatter 1575-1665. Hun var gift 2 gange og med Sander Dich fik hun 4 børn:
??? Sandersdatter Dich født i 1597
David Sandersen Bich født i 1598
Eskild Sandersen Dich født i 1600
Hans Sandersen Dich født i 1602                                                                                              Derefter blev hun gift med David Wolfsen 1575-1630 – født i Skotland – død og begravet i Svaneke og med ham fik hun yderligere 3 børn:
Didrik Davidsen Wolfsen født i 1615
Albert Davidsen Wolfsen født i 1617  (historie næste side)
Elsebeth Davidsdatter
Hans Bærildsen født i 1581 – død 1648 – blev gift med Karen født 1581  – de blev begravet i Åker og fik en søn:
Bærild Hansen født i 1600
Anders Bleking født 1589 i Blekinge, hvor han også var præst – død i 1616 han blev gift med Margrethe Andersdatter født ca 1590 – hun døde i 1656 – de fik 3 børn:
Margrethe Andersdatter Bleking født i 1605
Rasmus Andersen Bleking født i 1616
Anders Andersen Bleking født i 1635. (ingen hustru er kendt, men sandsynligvis 2 forskellige.
                                                                                                                                                                      8 x Tipoldeforældre:
Hans Thorsen var født i 1530 i Rutsker – han var gårdejer i Rutsker – døde i 1598 – han blev gift med Gundel Larsdatter født ca 1530 – død i 1597 – de fik en søn:
Anders Hansen født i 1555.
Sivert Nielsen Grubbe var født ca 1500 – død ca 1559 i Lystrup – gift med Mette Ulfeldt – de fik en søn:
Jacob Sivertsen Grubbe født i 1535.
Knud Lauritsen Gjedde var født ca 1510 i Tommerup ved Astorp i Sverige – han døde i okt 1545 i Åstorp i Sverige – gift med Sidsel Teusdatter Brostrup født ca 1510 i Tommerup – død ca 1552 – de fik en datter:
Sidsel Knudsdatter Gjedde født i 1537.
Knud  Henriksen Sparre født i 1500 på Klogerup gods i Sverige – død ca 1566 i Svedala
Sverige – gift med Anne Andersdatter Bille født ca 1508  – død i 1551 – de fik en søn:
Hans Sparre fodt ca. 1532.              
Schack von Ahlefeldt var født ca 1490 i Slesvig – han blev gift med Anne von Thienen
ødt ca 1500 – de fik en datter:
Dorothea von Ahlefeldt født ca 1540.
NN Dich var født ca. 1540 i Dysart Skotland – han fik 2 sønner:
Sander Dich født ca. 1571
Hans Dich ca. 1575.
Bærild Hansen fik 2 sønner:
Hans Bærikdsen født ca 1581
Niels Bærildsen ca 1595                                                                                                                                                                                                                                                                                                9 x Tipoldeforældre:
Thor Ibsen Thorsen var født ca 1495 i Rutsker på Bornholm – død ca 1560 i Melsted – han fik en søn:
Hans Thorsen født ca 1530.
Laurids Thorstenson Gjedde var født ca 1470 – han blev gift med Helene Knudsdatter Harebjerg født ca 1478 – de fik en søn:
Knud Lauridsen Gjedde født ca 1510.
Teus Hansen Brostrup født ca 1482 i Tommerup Sverige – han blev gift med Margrethe Ottesdatter Hvide  født ca 1485 – de fik en datter:
Sidsel Teusdatter Brostrup født ca 1510.
Henrik Ågesen Sparre var født ca 1450 i Hageløs ved Malmø – han ejede Søbogård – var høvedsmand på Abrahamstrup – rigsråd til Klågerup i Skåne og lensmand på Søborg – han døde 14. maj 1531 på Klågerup gods (omtalt  efter dette afsnit) – han blev gift med Kirsten Knudsdatter Has – født 1459 i Ørtofta ved Malmø – hun døde i 1488 på Krapperup gods i Skåne – de fik en søn:
Knud Henriksen Sparre født i 1500.
Anders Bentsen Bille var født i 1477 i Søholm – han blev gift med Pernille Olovsdatter Krognos født ca 1480 i Klågerup Sverige – hun døde 26. apr 1533 i Svendstrup – de fik en datter:
Anne Andersdatter Bille født ca 1508.                                                                                                                                                                                                                                                                      10 x Tipoldeforældre:
Thorsten Gjedde var født i 1420 – han fik en søn:
Laurids Thorstenson Gjedde født ca 1470.
Otto Poulsen Hvide – var gift med Hermansdatter Skinkel og de fik en datter:
Margrethe Ottesdatter Hvide født ca 1485.
Åge Tullesen Sparre – død ca 1460 – gift med Mette Nielsdatter Banner – født ca 1440 i Asdal Hirtshals – død på Klågerup – de fik en søn:
Henrik Ågesen Sparre født i 1450.
Knud Trudsen Has var født ca 1415 – død ca 1490 var ejer af Gladsaxehus i årene 1484-1490  – samtidig store dele af Albo Sogn samt Gladsax Len i Sverige og Hammershus len på Bornholm  – gift med Ingeborg  Andersdatter Hak ca 1425-1480 og de fik 2 døtre:
Gertrud Knudsdatter Has født 1450
Kirsten Knudsdatter Has født 1459
Bent Torbensen Bille var født ca 1424 i Egede – han døde 24. nov 1494 i König Tyskland – han var gift 2 gange sidst med Magdalene Stigsdatter Krognos  født ca 1450 – de fik en søn:
Anders Bentsen Bille født ca 1477. (se følgende sider)
Bent blev først gift med Ermegard Eggertsdatter Frille født ca 1433 i Sandholt Salling –  med hende fik han en datter:
Karen Bentsdatter Bille født ca 1466                                                                                                                                                                                                                                                                      Oluf Stigsen Krognos født ca 1450 – død 19. mar 1505– gift med Anne Moritsdatter Gyldenstjerne født ca 1460 – død ca 1500 på Skjoldenæs – de fik 2 døtre:
Pernille Olufsdatter Krognos født ca 1480
-Anna  Olufsdatter Krognos født i 1497.

Derefter giftede Oluf sig med Gertrud Knudsdatter Has født ca 1450 – død 1510 på Krabberup Gods.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11 x Tipoldeforældre:
Truid Has var født ca 1375 – død i 1437 – gift med Christine Engelbretdatter Bydelsbak født ca 1375 – død i 1434 – de fik en søn:
Knud Truidsen Has født ca 1415.
Anders Andersen Hak var født ca 1390 – død ca 1435 – han blev gift med Gertrud Mogensdatter Munk født ca 1400 – hun døde ca 1465 – de fik en datter:
Ingeborg Andersdatter Hak født ca 1430.
Derefter giftede Gertrud sig med Claus Jonsen Lange – de fik en datter:
Anne Clausdatter Lange født ca 1445.
Torben Bentsen Bille var født ca 1399 i Solbjerg sogn Holbæk – han døde 25. nov 1465 – begravet i Antvorskov Kirke – han blev gift med Sidsel Ovesdatter Lunge født ca 1400 i Nielstrup ved Maribo – de fik 2 sønner:
Bent Torbensen Bille født ca 1424
Steen Basse Torbensen Bille ca 1446.
Stig Olufsen Krognos var født ca 1400 i Raptagylt i Skåne – han var rigsråd – død 10. okt 1461 – gift med Barbara Thorkildsdatter Brahe født ca 1415 – død i 1450 – de fik 2 børn:
Oluf Stigsen Krognos
Magdalene Stigsdatter Krognos.                                                                                                                                                                                                                                                                        Mourits Nielsen Gyldenstjerne død ca 1500 – han blev gift med Margrethe Thuresdatter Bielke  født ca 1415 – død i 1450 – de fik 1 datter:
Anne Mouritsdatter Gyldenstjerne.
                                                                                                                                                                        12 x Tipoldeforældre:
Engelbret Bydelsbak var født i 1326 på Torbenfeldt gods (se næste side) – død i 1391 som godsejer samme sted – gift  i 1382 med Gese Olufsdatter Bjørn født ca 1335 i Stensgård Svanninge på Sjælland – hun døde i 1402 og de fik en datter:
Christine Engelsbrechtdatter Bydelsbak.
Anders Davidsen Hak var født ca 1336 in Højby Malmøhus – han døde i 1380 – han blev gift med Margrethe Ågesdatter Steeg født ca 1346 i Vittskövle ved Malmø – hun døde i 1401 i Heireholm Fæhr i Sverige, de fik en søn:
Anders Andersen Hak født ca 1390.
Mogens Pedersen Munk var født ca 1360 på Holbækgård ved Randers – død 18. aug 1410 – han blev gift med Kirsten Pedersdatter Thott født ca 1368 – død 14. sep 1394 – de fik en datter:
Gertrud Mogensdatter Munk født ca 1400.
Bent Jonsen Bille var født ca 1370 – død ca 1442 – gift med Inger Torbensdatter Galen – de fik 3 sønner:
Torben Bentsen Bille født ca 1399
Erik Bentsen Bille født ca 1410
Peder Lykke Bentsen bille født ca 1415.
Ove Jacobsen Lunge var født ca 1369 – død i 1460 – gift med Maren Tygesdatter Basse født ca 1370 – død i 1458 – de fik en datter:
Sidsel Ovesdatter Lunge født ca 1400.
Oluf Stigsen Krognos født ca 1380 på Knapperup Gods i Luggude Skåne – han døde i 1425 – gift med Ellen Andersdatter Thott født ca 1380 – død ca 1420  – de fik en søn:
Stig Olufsen Krognos født ca 1400.
Thorkild Pedersen Brahe var født i 1372 i Hjørring – død i 1447 i Halmstad Sverige – gift med Merete Little af Hailkvad – født i 1376 i Hjørring – død 13. apr 1457 i Halmstad – de fik en datter:
Barbara Thorkildsdatter Brahe født i 1415.
Ture Bielke fik en datter:
Margrethe Turesdatter Bielke.                                                                                                                                                                                                                                                                                    13 x Tipoldeforældre:
Oluf Stensgård Bjørnsen Bjørn var født ca 1310 i Stensgård Svanninge Sjælland – død ca 1381 i Kloster Borken Tyskland – begravet i Sct. Peters Kirke i Næstved – gift med Hille Cortsdatter Moltke født ca 1315 på Torbenfeldt gods ved Holbæk – død i 1381 – begravet samme sted som Oluf – de fik en datter:
Gese Olufsdatter Bjørn født ca 1335.
David Andersen Hak var født ca 1310 i Hørby Malmøhus – han fik en søn:
Anders Davidsen Hak født i 1336.
Peder Johansen Munk var født ca 1330 på Holbækgård ved Randers – han blev gift med en frk Vendelbo født ca 1330 – de fik 3 børn:
Stig Pedersen Munk født ca 1350
Mogens Pedersen Munk født ca 1360
Ellen Pedersdatter Munk født ca 1370.
Peder Axelsen Thott var født 1336 – død 23. apr 1376 – han blev gift med Juliane Pedersdatter Grubbe født ca 1354 – død i 1376 – hun var gift 2 gange – de fik en datter:
Kirsten Pedersdatter Thott født ca 1368
Juliane giftede sig 2. gang med Clawes van Serling født ca 1355 i Reerslev, og de fik en datter:
Alhed Breide Serlin.
Jon Nielsen Bille var født ca 1340 – døde ca 1375 – han blev gift med Christine Pedersdatter Lykke født ca 1340 – de fik en søn:
Bent Jonsen Bille født ca 1370.
Torben Pedersen Galen var født ca 1350 – han blev gift med Kirstine Eriksdatter Skarholm – de fik en datter:
Inger Torbensdatter Galen født ca 1378.
Stig Pedersen Krognos var født ca 1340 – han blev gift med Eva Olofsdatter Godov født ca 1345 – hun døde i 1412 – de fik 2 børn:
Regitze Stigsdatter Krognos født ca 1365
Oluf Stigsen Krognos født ca 1380.
Axel Pedersen Thott var født ca 1350 – han blev gift med Katarina Axelsdatter Krognos født ca 1360 – de fik en datter:
Ellen Axelsdatter Thott født ca 1380.
Peder Thorkildsen Brahe var født ca 1346 i Mygdal ved Hjørring – han blev gift med Ose Jonsdatter Krognos født ca 1330 i Hejreholm Skåne – hun døde ca 1390 i Laholm Halland – hun var gift 2 gange – først med Gregers Pedersen Krognos født ca 1326 – død i 1355 – derefter med Peder Thorkildsen, med hvem hun fik sønnen:
Thorkild Pedersen Brahe i 1372.   
Jens Eskildsen Hailkved født ca 1350 i Vellinge Skåne – død ca 1400  – gift med Estrid Torkelsdatter Barun født ca 1356  – de fik en datter:
Merete Little Jensdatter Hailkved født ca 1376.                                                                                                                                                                                                                                                      14 x Tipoldeforældre:
Bjørn Olufsen Bjørn født ca 1280 – død ca 1343 – han fik en søn:
Oluf Stensgård Bjørnsen Bjørn født ca 1310.
Cort Moltke var født ca 1292 i Bierndorff Tyskland – død 14. apr 1390 i Bjernede  – gift med Margrethe Clausdatter – født ca 1290 – de fik 2 børn:
Hille Cortsdatter Moltke født i 1315
Evert Moltke født ca 1320.
Anders Davidsen Hak fik en søn:
David Andersen Hak født ca 1310.
Om Anders Davidsen Hak:
Han giver før 1317 sit arvegods på Møen til Ringsted kloster for sine synders tilgivelse. I 1322 pantsætter han gods i Tybjerg herred til samme kloster.
Johannes Poulsen Munk var født ca 1320 på Holbækgård ved Randers – han døde ca 1353 – han blev gift med Cecilie Munk og de fik en søn:
Peder Johannesen Munk født ca 1330.
Absalon Aagesen Thott  var gift med Christiancia Pedersdatter og de fik en søn:
Peder Axelsen Thott født ca 1336.
Peder Johannesen Grubbe var født ca 1313 – han døde 2. feb 1378 – han blev gift med Ingeborg Saxesdatter Uldsax født ca 1325 – død i 1397 – de fik en datter:
Juliane Pedersdatter Grubbe født ca 1354.
Niels Jonsen Bille fik en søn:
Jon Nielsen Bille født ca 1340.
Oluf Pedersen Godov var født i 1319 på Nyrup gods ved Flakkebjerg – han døde i 1389 – gift med Sophie Pedersdatter Panter født ca 1325 – de fik 2 børn:
Eva Olufsdatter Godov født ca 1345
Peder Olufsen Godov født ca 1361.
Thorlkild Nielsen Brahe var født ca 1311 i Gyllebo i Sverige – han blev gift med Barbara Andersdatter Mule født ca 1315 – de fik en søn:
Peder Thorkildsen Brahe født ca 1346.
Jon Andersen Kyrning var født ca 1310 – han blev gift med Sidsel Pedersdatter og de fik en datter:
Ose Jonsdatter Krognos født ca 1330.
Eskild Sjøblad fik en søn:
Jens Eskildson Halkved født ca 1350.
Torkel Eringisleson Barun var født ca 1330 i Hjälmsæter i Sverige – han døde ca 1380 – han fik 2 døtre:
Estrid Torkelsdatter Barun født ca 1356
Gunhild Torkelsdatter Barun født ca 1370.                                                                                                                                                                                                                                                              15 x Tipoldeforældre:
Oluf Bjørnsen Bjørn  født ca 1250  død ca 1310 – fik en søn:
Bjørn Olufsen Bjørn født ca 1280.
Eberhart Moltke  født ca 1270 i Pentzlin Mecklenburg – død i Bjernede den 25. jul 1328 –  han  fik en søn:
Cort Moltke født ca 1292.
David Torstensen Hak var født ca 1255 – han var gift med Cecilie Andreasdatter Glug født ca 1255 – de fik en søn:
Andersd Davidsen Hak født ca 1285.
Poul Jonsen Munk var født ca 1260 på Holbækgård i Randers – død ca 1325 – han fik en søn:
Johannes Poulsen Munk født ca 1302.
Johannes Pedersen Grubbe var født ca 1280 i Lyngby – død ca 1326 i Gunderslevholm – han blev gift med Elsif Olufsdatter Saltensee født ca 1283 – de fik en søn:
Peder Johannesen Grubbe født ca 1313.
Saxe Pedersen Uldsax var født ca 1300 i Skullerupholm Kisserup i Sverige – han blev gift med Catrine Jensdatter Bugge født ca 1300 – de fik en datter:
Ingeborg Saxesdatter Uldsax født ca 1325.
Peder Godov var født ca 1295 på Nyrupgård ved Fakse – død ca 1360 – han blev gift med en pige fra Alnerup – de fik en  søn:
Oluf Pedersen Godov født ca 1319.
Peder Lauridsen Panter var født ca 1300 i Tranekær på Langeland – han døde i 1360 – gift med en Andersdatter født ca 1305 i Aldrup Skåne – de fik en datter:
Sophie Pedersdatter Panter født ca 1325.
Niels Brahe var født ca 1287 i Gyllebo i Sverige  – han blev gift med Anne Jepsdatter Has født ca 1291 i Skabersjø Skåne – de fik en søn:
Thorkild Nielsen Brahe født ca 1311.
Axel Eskildsen Mule var født ca 1291 i Mygdal ved Hjørring – han fik en datter:  (se omtale næste side)
Barbara Axelsdatter Mule født ca 1315.
Anders Kyrning fik en søn:
Jon Andersen Kyrning født ca 1310.
Eringisle Torkelson Barun var født ca 1300 – han blev gift med Katarina Pedersdatter  Porse født ca 1311 – hun døde 19. jun 1346 i Kalmar – de fik en søn:
Torkel Eringisleson Barun født ca 1330.                                                                                                                                                                                                                                                                    16 x Tipoldeforældre:
Anders Olufsen Glug blev gift med Cecilia Jensdatter Galen født ca 1215 i Sorø – de fik en datter:
Cecilia Andersdatter Glug født ca 1255.
Jon L Munk var født ca 1255 i Holbæk – han fik en søn:
Poul Jonsen Munk født ca 1260.
Peder Johannesen Grubbe var født ca 1255 i Roskilde – han blev gift med Arine Olufsdatter Flemming født ca 1259 i Roskilde – de fik en søn:
Johansen Pedersen Grubbe født ca 1280.
Oluf Tokesen Saltensee var født ca 1235 i Upsala i Sverige  –
gift med Christine Nielsdatter – de fik en datter:
Elsif Olufsdatter Saltensee født ca 1283.
Hans våben er vist til højre.
Peder Saxesen Uldsax var født ca 1279 i Brønderslev – han var marsk af Danmark –
 Ejede Skollerupholm og beklædte flere andre hverv for kongen – hans våben ses
til højre for teksten –  han blev gift med Arine Saltensee født ca 1280 i Thisted –
de fik en søn:
Saxe Pedersen Uldsax født ca 1300.
Jens Buggesesen Bugge født ca 1285 i Viborg fik en datter:
Catrine Jensdatter Bugge født ca 1305.
Laurids Jonsen Panter var født ca 1280 i Svendborg han var lensmand og ridder døde 6. apr 1340 på Langeland – han blev gift med Cecilie Andersdatter Ferke født ca 1280 – de fik en søn:
Peder Lauridsen Panter født ca 1300.
 Jep Torkildsen Has  ejede bl. A. Tosterup Slot – fik en datter:  Hans våbenskjold til højre
Anne Jepsdatter Has født ca 1291.
Torkel Eringisleson Barun fik en søn:
Eringisle Torkelson Barun født ca 1300.
Peder Porse var født ca 1280 i Fallenäs – han døde i 1324 – han blev gift med Estrid Helgamo født ca 1290 – død i 1335 – de fik en datter:
Katarina Pedersdatter Porse født ca 1311.
17 x Tipoldeforældre:
Oluf Ebbesen Glug var født ca 1170 – han blev gift med Gythe Margrete Hvide født ca 1175 – de fik 2 børn:
Margrethe Olufsdatter Glug født ca 1200
Anders Olufsen Glug. Peder Knudsen Porse  født ca 1250 i Halland – han fik en søn:
Peder Pedersen Porse født ca 1280.
Peder Knudsen Porse  var ridder i 1272 da han opholdt
sig i Danmark. Han bidrog i 1277 på svenskeernes side til at danskerne led
Nederlag ved Ettak i vertergotland. Han blev på det tidspunkt kaldt Peder Porse
af Halland. Han fik kort tid derefter en borg i udkanten af Sverige af kong
Magnus Ladulås. Senere var han med til at fængsle samme konge og frigav ham
først senere da han fik tildelt Lødøse by.
I 1287 blev han dømt fredløs for at være med til at dræbe den danske kong Erik Klipping
I Finderup Lade i 1286.
Herefter flygtede han til den norske konge og blev af ham gjort til ridder 25. jun 1287.
Må have været død i 1295 da han ikke blev opregnes som levende af kongemorderne.
Hans slægtninge Niels og Marsk Stig var dømt sammen med ham.
18 x Tipoldeforældre:
Jacob Sunesen Hvide var født i Sverige og døde 19. maj 1246 i Lene i Sverige – han
blev gift med Estrid Valdemarsdatter født ca 1163 – hun var prinsesse af Danmark
– døde i 1246 – de fik en søn:
Jens Jacobsen Galen.         Estrid Valdemarsdatters våben til højre.
Adolf von Dassel – gift med Adelheid von Wassel født i 1165 i Wassel Hannover
– død 10. nov 1244 – de fik en datter:
Adelheid von Dassel født ca 1199.
Niels Saltensee født ca 1165 i Tystofte – fik en søn:
Toke Nielsen Saltensee født ca 1190.
Oluf Saltensee født ca 1230 – han fik en datter:
Margrethe Olufsdatter Saltensee født ca 1255.
Knud Nielsen Porse var født ca 1225 – han fik en søn:
Peder Knudsen Porse født ca 1250.
Billede af skulptur af Knud Nielsen Porse til  højre.
                                                                                                                                                                        19 X Tipoldeforældre:
Sune Ebbesen Hvide var født ca 1120 og han blev gift med Cecilie –
de fik en søn:
Jacob Sunesen Hvide.