Moesgaard i Horne

Højvanghandel

Forside

Moesgård i 1870 – foto af kultegning        (Uddrag fra Slægtsbogen)                                                                                                                                                                                                                                                        Bemærk: sidst på siden er der indsat anetavle forfattet af Claus Bruun vedr. Mads Sørensen rødder.                                                                                                                                                                                Indsat senere reseach: Mads Sørensen født i 1692 i Janderup – søn af Søren Madsen født 20 mar 1664 i Janderup og Karen Jepsdatter født 1666 på Sædding Storgaard i Nørre Nebel sogn – de bosatte dem i Janderup sogn hvor de fik mindst 2 sønner Mads i 1692 og Jep født ca 1695.      Søren Madsens forældre var Mads Nielsen ca 1630-1698 og Sidsel Sørensdatter ca 1635-17011 – begge døde i Janderup.                                                                                                                                                            Mads Sørensen blev gift med Botille Nielsdatter født den 18. okt 1702 i Horne sogn.  De startede i Sig hvor de fik mindst 2 børn: Søren i 1730 – Jep i 1734 – derefter flyttede de til Blackmark hvor datteren Maren kom til i 1737 og endelig flyttede de til Moesgaard ca 1740 hvor de fik datteren Karen i 1745 – Af disse blev Maren frue på Moesgaard idet hun blev gift med Jens Jørgensen den 22. jun 1760 i Horne kirke  og jeg tror på, at Jens Jørgensen og Maren har overtaget gården straks efter deres bryllup  og de gamle har fået en aftægtsaftale hvor  Mads Sørensen`s døde den 26. feb 1768  og Botille Nielsdatter som døde den 4. jan 1781.                                                                                   Søren Madsen blev gift med Anne Dorthe Heinrichdatter og de boede i Tastrup ved Thorstrup som fæstebønder.                                                                                                                                                        Jep Madsen blev gift 2 gange – først med Karen Christensdatter og derefter med Anne Marie Sørensdatter – han blev krovært  og husmand i Blackmark Varde Landsogn.                                      Karen Madsdatter blev gift den 17. apr 1770 i Horne kirke med Ole Jessen fra Dejgård i Horne født den 24. aug 1738 – søn af Jes Olesen og Mette Christensdatter – de blev gårdfæstere på hans fødehjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Moesgård har gennem flere århundreder været en rimeligt dominerende faktor i Horne`s liv og økonomi. Vi kan ikke datere, hvornår den første bygning er blevet opført på området, men det vides, at Niels Pedersen Feld havde været fæster på gård 2 fra ca midten af det syttende århundrede, og indikationer siger, at det sandsynligvis allerede på det tidspunkt havde eksisteret min. 100 år. Jens Jørgensen havde på lignende vis været forpagter af gård 1 i en del år.                        30. maj 1787 blev Moesgård i Horne delt op og solgt af Provst Sølling i Thorstrup, den ene halvpart er i senere folketællinger m.v. benævnt som gård 1 blev solgt til den tidligere bruger af gården Jens Jørgensen på vegne af dennes søn Mads Jensen for den formidable sum af 325 rigsdaler. Mads holdt dog ikke så længe idet han allerede i 1793 videresolgte gården til Rasmus Pedersen der kom fra Yderik.                                                                                                                                                                                                          Ved folketællingen i 1787 var der følgende beboere til stede:                                                                              Jens Jørgensen 51                                                                                                                                                        Maren Madsdatter 50                                                                                                                                                      Mads Jensen 23                                                                                                                                                          Maren Jensdatter 24                                                                                                                                                  Karen Jensdatter 14 o                                                                                                                                                        Mette Jensdatter på 12 år.                                                                                                                                                Der har åbenbart været en aftægtsaftale med i handelen for ved folketællingen i 1801 boede udover Rasmus Pedersen og hans kone som begge var 36 år tillige en Jens Madsen på 9 (sandsynligvis en søn af Mads Jensen) og Jens Jørgensen nu 66 og Maren Madsdatter nu 65 år og Mette Jensdatter på 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Den anden halvdel – benævnt gård 2 blev solgt til Peder Nielsen (1746-1817) som på det tidspunkt havde forpagtet gården. Hans fader Niels Pedersen Feld 1707-1763 og hustru Anne Jørgensdatter 1725-1802 havde været fæstere på Moesgård før den tid. Anne Jørgensdatter var datter af gårdejer Jørgen Jensen Smed 1700-1784 (og dermed søster til Jens Jørgensen på gård 1) fra Hornelund og hustru Maren Bentsdatter 1701-1789 fra Tvile Åstrup sogn.                                                                              Jørgen Jensen Smed var søn af gårdejer Jens Jørgensen Smed 1665-1761 og Mette Christensdatter 1659-1747 fra Hornelund. Maren Bentsdatter var datter af gdr. Bent Bentsen 1660-1733 og Maren Lauridsdatter 1658-1747, de var gårdejere fra Tvile i Åstrup sogn.                                                              Ved det tidspunkt hvor gården blev handlet i 1787 var det underlagt Nørholm gods, og en del af ydelserne bestod i hoveriarbejde for godsejeren, hvor man simpelthen i et aftalt antal dage skulle stille arbejdskraft til rådighed for Nørholm gods, og dette arbejde kunne bestå i alt ligefra vejarbejde – udkørsel af møg – plovning m.v., men dette ekstra arbejde købte man sig dog samtidig fri for. Det var heller ikke nogen spøg at skulle ud og slave for herregårdsfolkene på Nørholm. Ridefogederne var i de fleste tilfælde ikke ligefrem vorherres bedste børn og mange er de historier der blev fortalt om mishandling af folkene.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Niels Pedersen Feld og Anne Jørgensdatter fik i alt 7 kendte børn: Johanne Nielsdatter 1743-1814 – blev gift med Berthel Pedersen som havde en gård i Mejls ved Varde, og hans forældre var Peder Thomsen 1726-1809 og Mette Madsdatter 1729-1787 som havde omtalte gård før Berthel og Johanne tog over. De fik 1 kendt datter Anne Katrine Berthelsdatter 1786-1857.                                    Peder Nielsen drev Moesgård først sammen med sin mor efter at hans far Niels Pedersen Feld var kommet af dage ved at komme ind under en hestevogn og blevet klemt ihjel . – Derefter sammen med sin kone Maren Christensdatter (1748-1825) indtil ca 1804-05 hvor deres søn Niels Chr. Pedersen (1789-1870) overtog gården og drev den videre. Peder og Maren fik en ukendt antal børn, der er så mange informationer om dødfødte at i mindst 3 tilfælde meldes om begravelse af udøbte, bl. a. en tvillingesøster i 1778, dem vi har registreret er: Anna Pedersdatter 1777-1778 Niels Pedersen født i 1778 Anna Pedersdatter 1781-1853 Niels Chr. Pedersen født 1784 (sandsynligvis død i 1786 Niels Chr. Pedersen 1788-1870.  Christensdatter (1748-1825) indtil ca 1804-05 hvor deres søn Niels Chr. Pedersen (1789-1870) overtog gården og drev den videre.                                                   Anna Pedersdatter 1781-1853 Niels Chr. Pedersen født 1784 (sandsynligvis død i 1786 Niels Chr. Pedersen 1788-1870.Jørgen Nielsen født 1749 har vi desværre intet på. Christen Nielsen 1752-1842 blev gift med Anna Gydesdatter 1747-1809 født i Tistrup, de købte en gård i Gunderup ved Horne og vi har noteret 3 børn. Lars Christensen 1783-1857 – Niels Christensen født 1785 og Mette Marie Christensdatter 1789-1846. Niels Chr. Nielsen blev gift 30. sep. 1814 med Mette Marie Christensdatter fra Gunderup (1789-1846), Der var det specielle ved denne vielse at det var fætter og kusine, idet Mette`s fader var Christian Nielsen – broder til Peder Nielsen.                                              Jes Nielsen født 4. jun 1756 har vi intet om. Maren Nielsdatter født 2. jul 1759 – død 9. jan 1760. Maren Nielsdatter født 14. jun 1762 blev gift 17. okt 1788 med Christen Rasmussen 1740-1827 fra Yderik, som tidligere havde været gift med Maren Jensdatter 1748-1788 og de havde 6 børn: Rasmus Christensen 1772-1847 – Johanne Christensdatter født 1779 – Kristen Christensen født i 1782 – Maren Christensdatter født i 1785 – Jens Christensen født i 1785 og Christen Christensen født 8. jan 1788, 2 måneder herefter døde Maren Jensdatter. Allerede 17. okt 1788 blev Maren Nielsdatter gift med Rasmus og boede så sammen med sin mand – hans 6 børn, samt hans første hold svigerforældre Jens Jensen 1714-1795 og Maren Pedersdatter 1713-1796, allerede 27. nov 1789 kom næste barn, nemlig Niels Christensen – derefter fulgte Laurids i 1791 og Jørgen i 1795.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Folketælling i 1787:                                                                                                                                                   Gård 2:                                                                                                                                                                                   Peder Nielsen født i 1746                                                                                                                                          Maren Christensdatter født i 1748                                                                                                                            Anne Pedersdatter født i 1781                                                                                                                                  Anna Jørgensdatter født i 1725 (Peders Mor)                                                                                                            Maren Nielsdatter født i 1762 (Peders Søster)                                                                                                        Peder Christensen født i 1767 (tjenestekarl)                                                                                                      Jonas Christensen(tjenestedreng).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Næste generation (Peder Nielsen og Maren Christensdatters børn):                                                              Niels Chr. Pedersen blev gift 30. sep. 1814 med Mette Marie Christensdatter i Horne Kirke 30. sep 1814 og da faderen døde allerede i 1817, kom Niels Christian som forholdsvis ung mand til at overtage Moesgård. Mette Marie var fra Gunderup (1789-1846). Der var det specielle ved denne vielse at det var fætter og kusine, idet Mette`s fader var Christian Nielsen – broder til Peder Nielsen. Anna Pedersdatter født 22. aug 1781 – død 9. jun 1853 blev gift 12. jun 1802 i Horne kirke med Peder Sørensen fra Sækbæk ved Horne – han var født jul 1772 og døde 14. jun 1826 – de havde en gård i Sækbæk, hvor de virkede hele deres liv.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Folketælling 1801:                                                                                                                                                              Gård 1:                                                                                                                                                                                  Rasmus Pedersen født i 1765                                                                                                                                        Anna Nielsdatter født i 1766                                                                                                                                      Jens Rasmussen født i 1792                                                                                                                                            Maren Rasmusdatter født i 1798                                                                                                                                  Jens Jørgensen født i 1726 (aftægtsfolk – tidligere ejere)                                                                                    Maren Madsdatter født i 1727 Mette Jensdatter (deres datter).                                                                                                                                                                                                                                                                        Gård 2:                                                                                                                                                                          Peder Nielsen født i 1746                                                                                                                                      Maren Christensdatter født i 1748                                                                                                                            Anna Pedersdatter født i 1781                                                                                                                                Niels Chr. Pedersen født i 1789                                                                                                                                    Anna Jørgensdatter født i 1725 (Peders mor)                                                                                                      Jens Pedersen født ca 1766 (tjenestekarl).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Folketælling 1834:                                                                                                                                                            Gård 1:                                                                                                                                                                              Rasmus Pedersen født 1765                                                                                                                                      Anne født i 1766                                                                                                                                                                Mads Rasmussen født i 1800                                                                                                                                    Else Marie Jørgensdatter født i 1811 (Mads`s kone)                                                                                              Rasmus Jensen født i 1821 (plejebarn)                                                                                                              Mette Laustdatter født 1807 (tjenestepige).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gård 2:                                                                                                                                                                                Niels Chr. Pedersen født i 1789                                                                                                                                  Mette Marie Christensdatter født i 1789                                                                                                                    Peder Pedersen født i 1814                                                                                                                                            Maren Pedersen født i 1825. Peder og Maren er børn af Niels Chr. Pedersens søster Anne                                                                                                                                                                                                                     Ca. 1845-50 overtog Niels Chr. Pedersens nevø Peder Pedersen (1814-1865) Moesgård – den 26. okt. 1850 blev han gift med Kirsten Jeppesdatter fra Bjerremose (1827-1890) . De fik børnene Mette Marie i 1851 – Niels Christian i 1853 – Jeppe i 1856 – Ane i 1858 og Maren i 1861 – Maren giftede sig i 1886 med Niels Chr. Christensen Størsbøl – omtalt andetsteds i bogen. Peder døde forholdsvis tidligt og i en periode drev Kirsten gården med hjælp af børn og tjenestefolk indtil sønnen Jeppe Pedersen (1856-1917) var gammel nok til at overtage driften. Han giftede sig 22 okt. 1880 med Mette Katrine Jensen (1860-1935) også fra Horne. De fik børnene Karen i 1882 – Kirsten i 1884 – Peder Jepsen i 1887 – Jens Jepsen i 1892 – Jørgine i 1895 – Jørgen i 1896 samt Maren Moesgård i 1899. Maren blev senere gift med Johannes Frederik Mortensen og Jens Jepsen blev gift med Kristine Christensen`s søster Marie. Udover Jeppe som videreførte Moesgård var der: Mette Marie Pedersen født 1851 – hun blev gift den 16. apr. 1878 i Horne Kirke med Jørgen Jensen fra Bjalderup – søn af gårdejer Jens Jørgensen – han var født i 1853. Ved folketælling i 1890 var de bosiddende i Hornelund med datteren Johanne Jensine Jensen født i 1886. Niels Chr. Pedersen født i 1853 bosiddende i Hornelund – blev gift med Bodil Jepsen, som var tjenestepige på Moesgård, dette skete 31. maj 1881 i Horne Kirke. Ane Pedersen blev født i 1858 – hun blev gift 23. okt 1885 i Horne Kirke med Søren Lauridsen Nielsen – landmand fra Bjalderup født i 1859. Maren Pedersen (omtalt andetsteds i bogen) født 24. jan 1861 – gift 23. okt 1886 med Niels Christian Christensen fra Størsbøl V. Nykirke. Petrea Pedersen var født 13. jul 1864 – hun blev gift 3. jan 1890 med Gårdejer Jeppe Nielsen fra Bjalderup han var født i 1857. Omkring 1905-10 blev Moesgård overdraget til Jeppe og Mette Katrines søn Peder Jepsen Pedersen, som dog prompte solgte alt hvad der kunne sælges – jord – bygninger og løsøre for at gøre mest muligt i penge hvilket skete i 1909-10. I 1910 flyttede han til et mindre hus/husmandssted i Tange ved Sig, her blev han gift med Louise Sørensen (bryllup 11. feb 1911 i Horne kirke) – hun var født 11. feb 1890 som datter af Jens Sørensen og Kirsten Hansen fra Loft ved Grindsted. I Tange blev datteren Kirsten født i 1912, men allerede senere i 1912 var de på Gabelsvej i Bramming, hvor de havde et husmandsbrug og fik de øvrige 5 børn – Esther i 1915 Jeppe i 1916 Maja i 1922 Hilma Marie i 1923 Karen i 1930 Jeppe og Mette flyttede til Gunderup i et hus på matr. 4b hvor de boede ved folketælling i 1916 sammen med datteren Maren og sønnen Alfred. En del af Moesgård er dog nu atter kommet på familiens hænder igen, idet Niels Nielsen og Signe`s datter Anne Nielsen gift med Jes Dejgård Schmidt overtog en af ejendommene efter Holger Sigfred Smidt. Arealmæssigt er Moesgård blevet decimeret en del, idet der er udstykket i alt 4 gårde fra arealet, og de helt gamle bygninger er alle væk, Derimod er hovedbygningerne på de 2 gårde nr 12 og 13 Bygget umiddelbart før år 1900, og siden er nye avlsbygninger opført løbende. I dag ejes Moesgård nr. 13 atter af familien, idet et tipoldebarn Holger Dejgård Schmidt med hustru Annette Plauborg Jepsen ejer gården. Det var Peder Pedersen 1814-1865 og Kirsten Jepsdatter`s datter Ane Pedersen født 1858 som blev gift med Søren Lauridsen Nielsen fra Bjalderup. De fik en søn Niels Sørensen Nielsen – født 27. jul 1898 – som blev gift med Signe Uhre Kristensen født 17. jul 1898 i Bjerremose – gift 29. apr 1923 i Horne kirke. De fik en datter Anna Uhre Nielsen født 7. aug 1925 – hun blev gift med Jes Dejgård Schmidt født 10. feb 1920. De fik så Holger Dejgård Schmidt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiebillede af Jeppe Pedersen født 24. apr. 1856 og hustru Mette Katrine Jensen født 26. mar 1860, barnet mellem dem er Jensigne født i 1889 – nederst t.v Peder født i 1887 på skødet Jørgine født 1895 og stående Jens Jepsen født i 1892 – billedet må være taget i 1897.                                                                                                                                                                                                                                            Folketælling 1880:                                                                                                                                                              Gård 1:                                                                                                                                                                                      Peder Jensen Pedersen født i 1847                                                                                                                          Ane Rasmusdatter født i 1841                                                                                                                                        Mads Jensen Pedersen født i 1871                                                                                                                            Else Marie Pedersen født i 1870                                                                                                                                    Karen Kjerstine Pedersen født i 1867                                                                                                                            Mads Rasmussen født i 1800                                                                                                                                    Else Marie Jørgensdatter født i 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gård 2:                                                                                                                                                                                  Kirsten Jepsdatter født 1828                                                                                                                                          Jeppe Pedersen født i 1857                                                                                                                                    Theodor Clausen født i 1871 (plejebarn)                                                                                                              Henry Peder Jacobsen født i 1858 (Skræddersvend)                                                                                          Jens Jensen født i 1863 (skrædderdreng)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Så fortsætter vi med slægten (Jeppe Pedersen og Mette Katrine Jensen`s børn): Kirsten Pedersen født 15. okt 1884. Peder Jepsen Pedersen var født 19. jan 1887 og død i Bramming 6. nov 1970 Omkring 1905-10 blev Moesgård overdraget til Jeppe og Mette Katrines søn Peder Jepsen Pedersen, som dog prompte solgte alt hvad der kunne sælges – jord – bygninger og løsøre for at gøre mest muligt i penge hvilket skete i 1909-10. I 1910 flyttede han til et mindre hus/husmandssted i Tange ved Sig, her blev han gift med Louise Sørensen (bryllup 11. feb 1911 i Horne kirke) – hun var født 11. feb 1890 som datter af Jens Sørensen og Kirsten Hansen fra Loft ved Grindsted. I Tange blev datteren Kirsten født i 1912, men allerede senere i 1912 var de på Gabelsvej i Bramming, hvor de havde et husmandsbrug og fik de øvrige 5 børn – Esther i 1915 Jeppe i 1916 Maja i 1922 Hilma Marie i 1923 Karen i 1930 Jens Jepsen Pedersen født den 17. jul 1892 på Moesgård i Horne – død i 1984 – gift med Marie Pedersen (Christensen) født den 17. apr. 1897 – død 1990 – her med Maries søster Kristines barn Martha som de fik i pleje efter Kristines død. Jens Jepsen Pedersen blev gift med Marie Christensen 11. nov. 1919. Maries søster Kristine døde i barselsseng i 1922 og Marie og Jens tog de nyfødte tvillinger Martha og Marie til sig, der fortælles, at Johannes Frederik kom med dem svøbt i et par tæpper og afleverede dem. Jens og Marie flyttede rundt og havde små husmandssteder i Hesselho – Hindsig – Ålling og sluttelig boede de i Hodde på Clausensminde som i dag kun står en ladebygning af, resten er faldet sammen. I Hesselho blev Christine ”Ditte” født i 1923 , Jenny blev født i Hindsig 1929 og Christian ligeledes i Hindsig i 1931. De fik 2 børn der døde meget hurtigt efter fødslen Maja Solveig i 1922 og udøbt pige i 1933. Efter Jens`s død i 1984 købte Christian et hus i Tistrup hvor han og Marie flyttede ind, og Christian stadig bor og morer sig med at reparere Ure og Cykler. Jenny blev gift med Christian Hervet Sundahl 1916 – 1992 og Jenny er fortsat bosat på Fyn, hun fik 5 børn Randi født 1955 – Birgit 1956 – Flemming 1958 – Jytte i 1960 og Ejvind i 1960.                                                                                                                                                                                                                                                               ANETAVLE-RAPPORT MADS SØRENSEN af Claus Bruun
1. GENERATION Kekulé Person Fortællende rapport
1 Mads Sørensen ca. 1691/92
Mads Sørensen blev født ca. 1691/92 i Janderup. Hans forældre var Søren Madsen (mar 1664) og Karen Jepsdatter (1666). Han havde to brødre (? Sørensen (1688), Jeppe Sørensen (abt 1725)) og fire søstre (Sofie Sørensdatter (1689), Anne Sørensdatter (1693), Sidsel Sørensdatter (1695), Mette Sørensdatter (1697)).

D. aug 1698 døde hans fader, Søren Madsen.

Hans partner var Botille Nielsdatter (18 Okt 1702). Han havde fire børn med Botille Nielsdatter: Søren Madsen (ca. 1730), Jep Madsen (16 apr 1734), Maren Madsdatter (1737), Karen Madsdatter (6 jun 1745).

D. 26 Feb 1768 døde han i Moosgård, Horne sogn. Hans partner, Botille Nielsdatter døde d. 4 Jan 1781, 13 år efter ham.
2. GENERATION Kekulé Person Fortællende rapport
2 Søren Madsen mar 1664
Søren Madsen blev født mar 1664 i Janderup, Janderup sogn. Han var det 1. barn af Mads Nielsen Foged og Sidsel Sørensdatter.

Da han var 34 år gammel, døde hans fader, Mads Nielsen Foged (d. 13 juli 1698).

Han giftede sig med Karen Jepsdatter (1666) i ca. 1687. Han var 23 år gammel, da han giftede sig med Karen Jepsdatter, som på dette tidspunkt var 21 år gammel. Han havde syv børn med Karen Jepsdatter: Mads Sørensen (ca. 1691/92), ? Sørensen (1688), Sofie Sørensdatter (1689), Anne Sørensdatter (1693), Sidsel Sørensdatter (1695), Mette Sørensdatter (1697), Jeppe Sørensen (abt 1725).

I aug 1698 døde han i Janderup, Janderup sogn, da han var 34 år gammel.
3
Karen Jepsdatter 1666
Karen Jepsdatter blev født 1666 i Sædding storgård?, Nørre Nebel. Hendes forældre var Jep Gjødesen og Anne Jensdatter. Hendes eneste søster var Inger Jepsdatter.

Hendes partner var Jørgen Frandsen (16 Sep 1677). Hun giftede sig med Søren Madsen (mar 1664) i ca. 1687. Hun var 21 år gammel, da hun giftede sig med Søren Madsen, som på dette tidspunkt var 23 år gammel. Hun havde syv børn med Søren Madsen: Mads Sørensen (ca. 1691/92), ? Sørensen (1688), Sofie Sørensdatter (1689), Anne Sørensdatter (1693), Sidsel Sørensdatter (1695), Mette Sørensdatter (1697), Jeppe Sørensen (abt 1725).

Hendes ægtemand, Søren Madsen døde d. aug 1698.
3. GENERATION Kekulé Person Fortællende rapport
4 Mads Nielsen Foged
D. 20 feb 1659 giftede han sig med Sidsel Sørensdatter i Janderup. Han havde en søn med Sidsel Sørensdatter: Søren Madsen (mar 1664).

D. 13 juli 1698 døde han i Janderup. Hans hustru, Sidsel Sørensdatter døde d. 1701, 3 år efter ham.
Kekulé Person Fortællende rapport
5 Sidsel Sørensdatter
D. 20 feb 1659 giftede hun sig med Mads Nielsen Foged i Janderup. Hun havde en søn med Mads Nielsen Foged: Søren Madsen (mar 1664).

I 1701 døde hun i Janderup. Hendes ægtemand, Mads Nielsen Foged døde d. 13 juli 1698, 3 år før hende.
6 Jep Gjødesen
Hans forældre var Gøde (Giøde) Christensen og Inger Pedersdatter.

Hans partner var Anne Jensdatter. Han havde to børn med Anne Jensdatter: Inger Jepsdatter, Karen Jepsdatter (1666).

I før 1 jan 1683 døde han i Sædding storgård, Nørre Nebel.
7 Anne Jensdatter
Hendes forældre var Jens Christensen Toftum (ca. 1576) og Inger Christensdatter Høst (ca. 1592).

D. 2 Nov 1652 døde hendes moder Inger Christensdatter Høst.

Hendes partner var Jep Gjødesen. Hun havde to børn med Jep Gjødesen: Inger Jepsdatter, Karen Jepsdatter (1666).

Hun døde i før 4 aug 1688.
4. GENERATION Kekulé Person Fortællende rapport
12 Gøde (Giøde) Christensen
Hans fader var Christen Giødesen, hans biologiske moder er ukendt.

Hans partner var Inger Pedersdatter. Han havde en søn med Inger Pedersdatter: Jep Gjødesen.

Hans beskæftigelse var I følge Riberhus Lensregnskaber 1632-33: Gøde Christensen fæstede en halvgård i Sædding som hans fader fradøde..

I før 1661 døde han i Sædding, Nørre Nebel sogn.
13 Inger Pedersdatter
Hendes forældre var Peder Nielsen og Anne Peders.

Hendes partner var Gøde (Giøde) Christensen. Hun havde en søn med Gøde (Giøde) Christensen: Jep Gjødesen.

Hun døde i før 1661.
14
Jens Christensen Toftum ca. 1576
Jens Christensen Toftum blev født ca. 1576 i Toftum, Hemmet sogn. Hans fader var Christen Jensen, hans biologiske moder er ukendt. Hans eneste broder var Houle Christensen.

Hans partner var Inger Christensdatter Høst (ca. 1592). Han havde en datter med Inger Christensdatter Høst: Anne Jensdatter.

I 16 maj 1630 døde han i Sædding storgård, Nørre Nebel. Hans partner, Inger Christensdatter Høst døde d. 2 Nov 1652.
15
Inger Christensdatter Høst ca. 1592
Inger Christensdatter Høst blev født ca. 1592 i Lunde præstegård, Lunde sogn. Hendes forældre var Christen Jacobsen Høst (1548) og Birthe Thamesdatter (1552). Hun havde fire brødre (Christen Christensen Høst, Peter Chritstensen Høst, Iver Christensen Høst, Thomas Christensen Høst) og seks søstre (Anne Christensdatter Høst, Sophie Christensdatter Høst, Elle Christensdatter Høst, Birgitte Christensdatter Høst, Kirsten Christensdatter Høst, Karen Christensdatter Høst).

Da hun var 35 år gammel, døde hendes moder, Birthe Thamesdatter (d. 1627). Da hun var 39 år gammel, døde hendes fader, Christen Jacobsen Høst (d. 1631).

Hendes partner var Jens Christensen Toftum (ca. 1576). Hun havde en datter med Jens Christensen Toftum: Anne Jensdatter.

D. 2 Nov 1652 døde hun i Sædding storgård, Nørre Nebel sogn, da hun var 60 år gammel.
5. GENERATION Kekulé Person Fortællende rapport 24 Christen Giødesen Hans forældre var Giøde Christensen og Ane Giødes.
Han døde i før 1632.
26 Peder Nielsen
Hans forældre var Niels og Anne Nielskone.

Hans partner var Anne Peders. Han havde en datter med Anne Peders: Inger Pedersdatter.

Hans beskæftigelse var De boede på en gård Bolkier i Nr. Nebel.

Han døde i før 22 jan 1647. 27 Anne Peders Hendes partner var Peder Nielsen. Hendes partner var Knud Thøgersen. Hun havde en datter med Peder Nielsen: Inger Pedersdatter. 28 Christen Jensen
30
Christen Jacobsen Høst 1548
Christen Jacobsen Høst blev født 1548 i Krarup, Tistrup sogn. Han var det 1. barn af Jep Pedersen Høst, hans biologiske moder er ukendt.

Han giftede sig med Birthe Thamesdatter (1552) i Lunde kirke i 1576. Han var 28 år gammel, da han giftede sig med Birthe Thamesdatter, som på dette tidspunkt var 24 år gammel. Han havde elleve børn med Birthe Thamesdatter: Kirsten Christensdatter Høst, Iver Christensen Høst, Sophie Christensdatter Høst, Elle Christensdatter Høst, Karen Christensdatter Høst, Christen Christensen Høst, Birgitte Christensdatter Høst, Peter Chritstensen Høst, Anne Christensdatter Høst, Thomas Christensen Høst, Inger Christensdatter Høst (ca. 1592).

Hans beskæftigelse var Præst i Lunde-Oustrup og provst i Vester Home Herred.

I 1631 døde han i Lunde sogn, da han var 82 år gammel. Hans hustru, Birthe Thamesdatter døde d. 1627, 4 år før ham.
31
Birthe Thamesdatter 1552
Birthe Thamesdatter blev født 1552 i formentlig i Lunde sogn. Hun var det 1. barn af Thomas Christensen (ca. 1573), hendes biologiske moder er ukendt.

Hun giftede sig med Christen Jacobsen Høst (1548) i Lunde kirke i 1576. Hun var 24 år gammel, da hun giftede sig med Christen Jacobsen Høst, som på dette tidspunkt var 28 år gammel. Hun havde elleve børn med Christen Jacobsen Høst: Kirsten Christensdatter Høst, Iver Christensen Høst, Sophie Christensdatter Høst, Elle Christensdatter Høst, Karen Christensdatter Høst, Christen Christensen Høst, Birgitte Christensdatter Høst, Peter Chritstensen Høst, Anne Christensdatter Høst, Thomas Christensen Høst, Inger Christensdatter Høst (ca. 1592).

I 1627 døde hun i Lunde sogn, da hun var 74 år gammel. Hendes ægtemand, Christen Jacobsen Høst døde d. 1631, 4 år efter hende.
6. GENERATION Kekulé Person Fortællende rapport 48 Giøde Christensen Hans partner var Ane Giødes. Han havde en søn med Ane Giødes: Christen Giødesen. 49 Ane Giødes Hendes partner var Niels Grumsen. Hendes partner var Giøde Christensen. Hun havde en søn med Giøde Christensen: Christen Giødesen.
52 Niels
Hans partner var Anne Nielskone. Han havde en søn med Anne Nielskone: Peder Nielsen.

Hans beskæftigelse var Boede i Hjedding, Ølgod sogn.
53 Anne Nielskone
Hendes partner var Niels. Hun havde en søn med Niels: Peder Nielsen.

Hun døde i før 2 okt 1612.
Kekulé Person Fortællende rapport
60 Jep Pedersen Høst
Hans fader var Peder (Per) Jepsen Høst, hans biologiske moder er ukendt.

Hans beskæftigelse var Jep Høst var selvejerbonde i Krarup, Thistrup sogn, og sandemand og herredsfoged i Øster Horne herred. Tjente en tid som delefoged til Koldinghus..

I før 1592 døde han i Krarup, Tistrup sogn.
62
Thomas Christensen ca. 1573
Thomas Christensen blev født i ca. 1573.

Hans beskæftigelse var Præst i Lunde fra 1562 – 1573 og senere provst.

I senest 1562 døde han i Lunde præstegård.
7. GENERATION Kekulé Person Fortællende rapport
120 Peder (Per) Jepsen Høst
Hans fader var Jep Pedersen, hans biologiske moder er ukendt.

Hans beskæftigelse var Selvejergårdmand i Hodde By og sogn. Han nævnes 1515 og 1518 som sandemand i Øster Horne Herred og 1525, 1539, 1543, 1544 og 1556 som herredsfoged. Han førte et hjerte i sit segl..

I efter 1578 døde han i antagelig Hodde by.
8. GENERATION Kekulé Person Fortællende rapport
240 Jep Pedersen
Hans beskæftigelse var selvejergårdmand i Hodde by og herredsfoged i Øster Home Herred.

I efter 1495 døde han i antagelig Hodde by.

 

 

Skriv et svar