Hedeagergaard Ølgod

Forside

Højvanghandel.dk

Hedeagergård var en for den tid stor gaard, som ca 1660 blev udfæstet fra Ølgod Kirkegård, og den første fæster hed Knud Jørgensen ca 1625-1687 gift med Maren Nisdatter 1624-1713 – Knud døde på Hedeagergård, medens Maren døde hos en søn på Topgård i Strellev.                                            Navnet Hedeager  blev først antaget af hans børn, men er åbenbart brugt lidt vilkårligt i offentlige skrivelser.                                                                                                                                                                      Gården var placeret lige op til store hedearealer og det var ikke ligefrem de store bonitetsgrader, som prægede arealerne, men det lykkedes for familien at få et udkomme og efterhånden få opdyrket store dele af heden for senere at kunne købe mere jord og få en anseelig gård ud af det.      De fik 3 kendte børn – Nis Knudsen Hedeager født ca 1655 – død 1730 og hans brødre Las (1658-1720) og Peder (1660-1739).                                                                                                                                      Nis blev gift med Margrethe Christensdatter (ca 1648-1720) og de stod for fæstet indtil deres søn Hans Nissen 1685-1739 kunne overtage. Nis og Margrethe fik 7 kendte børn – Christen født i 1675 (død feb 1750 i Vestkær Ølgod) – Anna født i 1680 – Peder født i 1682 (død i 1682 i Hjedding Ølgod)- Hans i 1685 (død jan 1739 på Hedeagergaard)- Knud i 1686 (død 1763 i Vestkjær Ølgod)- Maren i 1690 (død 1750 i Egknud Ølgod) og Kirsten.                                                                                          Hans Nissen blev gift med Kirsten Pedersdatter 1685-1767. Herefter kommer der en person udefra som hedder Mads Nielsen 1695-1773 han var smed ved siden af fæstet på Hedeagergård og gift med Karen Pedersdatter ca 1690-1783. Det næste der sker er, at deres søn Peder Madsen gifter sig ca 1746 med Nis og Margrethes barnebarn Kirsten Hansdatter født i 1723 – død i 1790. Deres søn Mads Pedersen 1757-1836 overtog fæstet på Hedeagergård i 1779 – han blev gift i 1779 med Margrethe Olufsdatter 1752-1839.                                                                                                                              I året 1800 ansøger pastor Pertou om tilladelse til at sætte Hedeagergård på auktion – og dette bevilges, så den 12. nov samme år blev gården solgt på auktionen i Øster Herreds tingstue i Sækbæk under foresæde af herredsfoged Fogtmand – efter at have været bekendtgjort ved samtlige sognes kirkestævner i Øster Herred og Strellev sogne. Ved auktionen fik Mads Pedersen hammerslag ved et bud på 700 rdl – heraf skulle 1/3 betales kontant og resten måtte stå som 1. prioritet i gården. Margrethe og Mads Pedersen havde 2 sønner – Peder Madsen født i 1784 – han købte en lille gård i Strellev og nr 2 var Ole Madsen født i 1786 – begge havde stadig navnet Hedeager. I 1811 fik Ole skøde på Hedeagergård – han skulle betale 466 rdl og give aftægt til forældrene, Samme år blev han gift med Ane Johanne Nielsdatter fra Strellev 1786-1860.                                                                                                                                                                                                                  Den 12. dec 1800 blev gården vurderet til brandkassen som følger: A: Stuehus i sønder – 16 fag, 7 ¾ alen dyb – der er grundmur og bindingsværk af eg med stråtag, der er stue og kammer og køkken og der er 2 bilæggerovne og skorsten sat til 160 rdl. B: Det vestre hus 13 fag og 8 ½ alen dyb af bindingsværk og med lerklinede vægge og stråtag til stald, værdi 150 rdl. C: Det nordre hus 14 fag, 7 alen dyb, bindingsværk og klinede vægge samt stråtag til lade ansat til 140 rdl. D: Det østre hus, 5 fag 6 ½ alen dyb bindingsværk fklinede vægge og stråtag med en skorsten af brændte sten og bageovn, sat til 50 rdl – i alt 600 rdl.                                                                                                                     I de gamle stuehuse nævnes altid ordet kammer, det var opholdsstuen med fast bænk og bord i den ene ende og så 2 alkovesenge i den anden ende, så stuen også blev brugt til soveværelse, disse stuer var på mindst 4 fag. Da der kom mere moderne tider kom først de gamle alkover ud, og senere kom også det lange bord og de faste bænke ud og det skete også her. Konen ville have noget nyt og manden holdt på, at det gamle var godt nok. En dag manden var gået i byen var stuen ryddet da han kom hjem. Ole Madsen døde i 1821, og ved skiftet er der godt 204 rdl til deling. Enken Ane Johanne bliver samme år gift med Niels Christensen 1786-1855 født i Gunderup ved Horne, en af deres børn blev senere købmand i Strellev, det var Niels Peder Nielsen. Familien Hedeager har holdt ved Hedeagergård helt op til vores tid.

 

Kontakt så brug

ovejens@yahoo.dk

Skriv et svar