Modeller – kanonlavetter

Diverse figurer pr. stk. kr 20,- 5 stk kr. 70,-
la.021 Kanonlavet model af gammel kanon i støbt bronce (kanonløb) resten i blik – pæn stand, men maling slidt.                                Pris kr. 55,-
La 022 Blikkanon med mulighed for afskydning af små kugler.       Pris kr. 35,-
La 023 Støbt kanonlavet. Pris kr. 60,-
La 024/26 3 stk af næsten ens udseende Blikkanon med fjeder for afskydning af små kugler             Pris pr stk  kr. 35,-
La 027 JAGs dansk produceret kanonlavet støbt god mekanisk stand, afskydningsmekanisme fungerer – men maling knap så pæn. Pris kr. 90,-
La 028 Britains støbt kanonlavet i pæn stand. Lgd 105 mm            Pris kr. 85,-
La 029 Kanonlavet fremstillet i blik – kan bruge knaldhætter          Pris kr. 125,-
La 032 Tysk produceret blikkanonlavet i fin stand – lgd ca 10 cm – pris kr. 85,-
mo 045 Japansk produceret jeep i blik formodentlig ca. 1960. pæn stand – Pris kr. 225,-

                                                                                     Soldater mini
forskellige minisoldater liggende og stående længde/højde 2-3 cm plastikstøbte. Ca 10 forskellige i farverne mørkgrøn og gulgrøn.
Pris pr. stk. kr. 8,-  10 stk kr. 55,-

Tibage til handelsside

Gammelnyt 4

Så går vi igang med 4 side i slægtsnyhederne – de 3 foregående er selvfølgelig stadig at finde på siden – bare kig i listen til venstre.
Igen har vi et større anesammenfald igen i området Horne-Thorstrup, hvor vi efterhånden har rigtig mange slægtsmedlemmer på træet – vi starter med gårdejer Laurids Thomsen født i 1718 i Rotbøl ved Horne – han døde i 1790 i Gunderup også ved Horne – han blev gift den 17. nov 1741 i Horne kirke med Maren Pedersdatter født i 1716 i Yderik ved Thorstrup – død den 30 maj 1790  – hun havde tidligere været gift med Jørgen Terkelsen med hvem hun havde mindst 2 døtre. Med Laurids fik hun mindst 4 børn:
Peder Lauridsen født den 7. sep 1747 – her har vi kun dato for dåb, som er den 10. sep s.a.
Thomas Lauridsen født den 2. jan 1751 – han overtog gården i Gunderup og havde forældrene boende på aftægt – han døde den 27. mar 1821 og blev gift den 3. maj 1781 i Horne kirke med Maren Lasdatter født den 3. feb 1757 i Gunderup – datter af Las Madsen og Mette Jørgensdatter – de fik mindst 2 børn: Mette Thomasdatter født i 1783 og Laurids Thomsen født i 1787.
Karen Lauridsdatter født den 7. feb 1754 – hun blev gift med Chresten Jørgensen født den 26. dec 1750 i Hornelund ved Horne – søn af Jørgen Christensen og Anne Jespersdatter – de blev gårdejere (eller fæstebønder) i Størsbøl ved Vester Nykirke – de fik mindst 3 børn: Jørgen Christensen født i 1781 – Laurids Christensen født i 1788 – Chresten Chrestensen født i 1797.
Kirsten Lauridsdatter født den 10 apr 1756 – hun døde den 22 apr 1820 i Stundsig ved Horne – hun blev gift med Peder Christensen født i 1755 – de fik mindst en datter: Maren Pedersdatter født i 1790.
Efterkommerlinier fra disse har vi 4 af – de 3 stammer fra Karen Lauridsdatter og Chresten Jørgensen – det drejer sig om deres børnebørn Kirsten gift med JensJensen Nørfjand Vang – Kristine gift med Johannes Mortensen og Marie gift med Jens Jepsen Pedersen.
4 linie kommer fra Maren Pedersdatter gift med Christen Larsen de fik et barnebarn som hed Jeppe Jessen som blev gift med Agnes Øllegård Pedersen i Orten – hun var søster til Jens Carl Pedersen (gift med Ingeborg Frøsig/Thøstesen)

Disse 4 linier til nutiden er meget omfattende – jeg har talt ca 50 nulevende personer på slægtstræet som er direkte efterkommere til Laurids Thomsen og Maren Pedersdatter i gruppen 4 x Tipoldebørn – jeg tør ikke tælle på 5 og 6 x tip.
 Så tager vi igen en tur til Janderup sogn, hvor der for alvor er ved at komme personer på slægtslisten, vi har fået en masse af både Rask og Bondesen slægten ind i træet og her er vi så langt tilbage, at der kan føres linier frem til i dag fra Mads Jensen Rask 1510-1593 til hhv.: Sigrid Kristensen (gift med Henry Mortensen) – Ellinor Fisher gift med Leo Hammer Sørensen og Inger Margrethe Secher Christensen (gift med Laurits Sønderby Ølgod)
Jens Rask var født ca 1480 sandsynligvis i Janderup sogn og vi har en kendt søn fra ham som var Mads Jensen Rask ca 1510-1593 – han blev gift ca 1550 med en Anna født ca 1520 om Mads er der fundet følgende: Han var selvejer i Hyllerslev ved Janderup er er nævnt så sent som1562.                                                    
I en sag fra Varde Rådstuearkiv – dokumentet er fra den 8. maj 1529 og omhandler en tvist mellem borgmester i Varde Christiern Nielsen (som også er i slægtstræet) og borgerrådet (Granden) i Hyllerslev. I 1541 er han tingvidne og i 1554 er der bevaret et dokument, som nu er i Janderup præstearkiv, hvor hans laksegl er på. I 1545 var han med til at sætte markskel i Hyllerslev – han fik mindst 4 børn – her er de kendte: Mads Madsen Rask født ca 1555 – Niels Madsen Rask født ca 1557 – Jens Madsen Rask født ca 1558 og Lambert Madsen Rask født ca 1563.
Her skilles anerne – idet Jens Madsen Rask født ca 1558 fører linien til både Sidsel Kristensen og Ellinor Fischer – medens Mads Madsen Rask fører linien til Inger Margrethe Secher.
Niels Madsen Rask blev gift ca 1584 med Maren Bertelsdatter født ca 1563 i Janderup – datter af Bertel Christensen og Dorthea – ham har vi en masse om:      Han var nævnt i 1588 som fæster på Bandsberg i Janderup sogn, hvor han overtog fæstet fra Frederik Munk. Der var på det tidspunkt tale om et katitalgods – altså en gård hørende under Ribe Domkirke – senere blev det udlagt som ryttergård – fæsteafgiften var på det tidspunkt 1/2 tønde smør – 2 ørte rug og 2 ørte byg samt et svin. Jeg har ikke kunnet omsætte ørte til et dagsmål, men det er muligvis ca 60 ltr korn. I 1613 kom Niels Madsen Rask for Vester Horne ting, fordi han havde truet Eske Christensen i Hyllerslev med et spyd, det var sket ved et herredsting, hvor de var blevet uenige, vidner havde hørt ham sige, at spyddet skulle smage, selv hævdede han, at han på ingen måde hverken med ord eller gerning havde truet eller undsagt Eske Christensen. Også i 1613 var Niels vidne i en sag om trolddom, hvor en Kirsten Poulsdatter er mistænkt og Niels kunne fortælle, at han havde været i skænderi med hende om en af hendes slægtninge skulle være blevet forlokket og siden havde mistet meget af sin kraft, flere andre kan huske beretninger om hendes misgerninger og det gik helt galt da en anden beboer på Bandsberg Ane Nielskone kunne komme med følgende beretning: Ane Nielskone vidnede med oprakte fingre og den hellige ed, atfor ca 2 år siden ind til jul kom Kirsten Poulsdatter ind til hende og spurgte om Ane Nielskone endnu var i live – den gamle djævel. Til dette havde Ane Nielskone svaret ja, hvorfor skulle hun ikke leve – samtidig sad Maren Nielskone og rørte noget malt til deres ølbryg, hun sagde da til Kirsten Poulsdatter: ” du skal ikke kalde mig en gammel djævel, du er selv en gammel troldkone, du burde havde ledsagelse af en tyr ud af døren”. Hertil svarede Kirsten Poulsdatter:”du skal få en djævels færd!” Kort tid derefter fik Maren Nielskone en søndag aften, hvor hun sund og rask var ude at gå en tur fik hun en stak tørv ned oversig og levede ikke så længe, at de kunne nå at bære hende hjem. Den omtale Maren Nielskone var Niels Madsen Rask`s kone, som dør fra en stor børneflok. Mads var i den tids menighedsråd og var som sådan i 1626 med til at vælge ny præst og hans segl er at se på kaldsbrevet. I 1600`tallet var der som omtalt andre steder megen uro især ved svenskerkrigene som fik meget barsk indflydelse på den danske hverdag, da de huserede og plyndrede hvor de kunne komme afsted med det – i januar 1644 trænger general Lennart Thorsteinson frem fra Slesvig-Holsten og besætter hurtigt hele Jylland. Han venter forstærkning fra søflåden før han kan komme videre til øerne og i mellemtiden huserer han voldsomt især i landdistrikterne. Den 19. sep 1646 iflg tingbog fra Vester Horne herred kom der nogle svenske ryttere til Niels Madsen Rask og forlangte at få nogle kreaturer udleveret uden at betale for dem, samtidig tog de alle de heste som han havde. Det pudsige ved sagen var, at den sorte vallak de især havde ville have selv fandt hjem en uges tid senere. Men erstatning for de andre heste fik han aldrig. I august 1654 dør hans Anden hustru Bodil og hele cirkusset med arvedeling igen og efter al denne ståhej som er beskrevet i tingbøgerne dør Niels Madsen Rask den 25 feb 1858 på Bandsbjerg 100 år gammel. Sammen med Maren Bertelsdatter fik han omkring 10 børn – her skal nævnes5 af dem: Mads Nielsen Rask født ca 1585 – Anne Nielsdatter Rask født ca 1590 – Bertel Nielsen Rask født ca 1595 – Anders Nielsen Rask født ca 1597 og Søren Nielsen Rask født ca 1606.
Anne Nielsdatter Rask bliver gift med en Niels Nielsen Giedberg fra Varde, som var en af de værste til at kræve arveafgidt udbetalt fra Niels Madsen Rask, og havde held til det.
Niels`s kone nr 2 Bodil dør i aug 1654 og så skal der skiftes igen og det kan konstateres, at Niels Rask var en velhavende mand på den tid her er hvad der noteredes: 1 lille grå gilding – en lille grå plag – en sort hoppe – en gammel brun hoppe – en gråsort ko – nok en gråsort ko – en sorthovedet ko -en gammel rød ko – en sortstjernet stud -en sortkoldet stud – en gråkoldet kvie – en kviekalv – en galtsvin – en sosvin – 8 gl får – 2 lam – en vogn med tilhøring – lejer, hammel, kabel, puder og tømme – nok en vogn med puder, hammel og tømmer – en bagplov med jernhjul og en harve – fire møgfjælle – plovhammel – kærne – øltønder, spande og brændevinskedel, en gruekedel samt fade, krus og tallerkener, møbler har der ikke været så mange af- et par borne og 3 stole foruden senge. I laden var avlen af rug, byg og hvede i pænemængder. Ialt var boet vurderet til 281 dir hvorfra skal fratrækkes nogen gæld, ikke alle børnene fra 1. ægteskab har fået deres arv udbetalt, ligesom der var tjenestefolk med tilgodehavende, der var 96 dir til rest da alt var opgjort, hvoraf farmand tog halvdelen og resten deltes mellem børnene, selvfølgelig ulige mellem drenge og piger. Den ene pige får dog uden vrøvl moderens klæder og kiste.
Mads Nielsen Rask ca 1585-1655 gift med Dorothea Simonsdatter født ca 1610 i Oksbøl var de fortsættende fæstere på Bandsbjerg, og det ser ud til at årene i første det af 1600`tallet har vææret gode for landbruget, de fik hurtigt styr på sagerne og drev gården på bedste vis. I starten af 1535 udspillede der sig en kriminalsag i Janderup, idet man fandt liget af Dennis Nielsen i åen ganske frygteligt mishandlet – blå i ansigtet og blodig over hele kroppen. Dennis var daglejer og landbrugskarl i omegnen – han havde sidst arbejdet for Niels Madsen Rask`s kone Bodil, men de havde ikke set ham de sidste 14 dage, der blev kaldt nogle mennesker sammen for at det kunne bevidnes, hvordan han så ud. Gårdejer Ib Mathiasen kunne bevidne, at han havde set Dennis dagen før fundet. Sagen blev optaget til retsforhør den 8. august i Vester Horne Herredsting og i mellemtiden var der faldet mistanke på 3 af de lokale bønder, herunder Niels Madsen Rask og en Peder Knudsen i Hebo – det fremgik ikke hvorfor mistanken var fremkommet, og sognets folk var absolut ikke enige, så der blev en vældig diskussion og en masse snak i krogene, det hele blev kørt op i en spids og først den ene så den anden og tilsidst den 3. mistænkte skulle være skyldige. Til sidst fremkom de mistænkte i fællesskab med et forslag: Man kunne grave Dennis Nielsen op og de 3 ville så lægge hånden på hans lig og sværge ved gud og alt hvad der var dem helligt, at de var uskyldige, og derefter ville de acceptere, hvad vorherre ville sige. Dette skete og naturligvis blev de ikke ramt af lynet, men sagen kom til Viborg landsting og her blev dommen at Dennis Nielsen var druknet ved et uheld og dermed var sagen færdig.
Også ved skiftet efter Mads Nielsen var der en pæn formue at dele ialt ca 203 dir til deling mellem de 5 levende børn, hvor af Simon og Niels har overtaget fæstet på Bandsbjerg og måtte love, at de andre Jens og Anne og Karen skal have en tryg og varm tilværelse på gården så længe de er ugifte og skikker dem vel. Niels skal forvalte deres ejendele indtil de er gamle nok til selv at varetage dette. Simon døde under krigen i Wismar i dec 1673.
Næste led i kæden var Niels Madsen Rask 1630-1705 – han blev gift med Anne Nielsdatter født ca 1640 – han blev ved flere lejligheder fra ca 1660 nævnt som fæster af 1/2- delen af Brandsbjerg – den anden halvdel var fæstet af Backen Jensen. I 1686 var der syn på alle ryttergårdene med tilstand og antal af kreaturer m.v. Herunder blev påpeget en delvis forfalden stand af bygninger og gæld på såkorn, som ikke forventedes at kunne betales da høsten havde været ringe, og indtægterne efter svenskerkrigen ikke var god, ikke desto mindre skulle ryttergårdene stille med en komplet udrustet rytter til tjeneste i hæren. på trods af de dårlige tiden skulle de vedblivende stille op med forpligtelsen, og hæren havde hårde midler til at straffe, hvis ikke man levede op til standarden. Den 26. juli 1687 kan man læse i regimentskriverens regnskab: “Opsat en pæl i Hyllerslev Janderup sogn til at straffe ulydige rytterbønder ved”. Den kostede med træ – jernlænker og opsætning 1 rdl og 1 mark. De fik 3 døtre: Karen Nielsdatter Rask født ca 1663 – Anne Nielsdatter Rask født ca 1668 og Dorethe Nielsdatter født ca 1672 – alle piger blev sent gift og boede hjemme indtil det skete. Den3. aug 1698 overlader Niels formodentlig p.g.a. af svaghed sin halvpart af Brandsbjerg til datteren Dorethe Nielsdatter ca 1672-1744  og svigerssøn Christen Eskesen ca 170-1720.

Vi har ikke rigtig noget interessant fra deres tid på Bandsbjerg, men de må have levet et sundt og virksomt liv, der er præsteret udover overlevelse ca 15 børn som alle levede ihvertfald et stykke tid efter fødslen, og når man tænker på at halvdelen af Bandsbjergs stuehus næppe har været mere end omkring 60 m2 er det bare imponerende – næste led som overtog gården var sønnen Simon Christensen ca 1718-1772 og hustru Birthe Jensdatter ca 1720-1804.
Efter Simons død videreførte Birthe Jensdatter gården sammen med sønnerne Jens 1750-1811 og Bakken født 1758 og ved folketælling i 1801 havde Jens giftet sig med Maren Nielsdatter født 1760 – på det tidspunkt havde de 3 børn – Simon- Christen og Maren.
Ved folketælling i 1834 havde Simon Jensen født 1791 overtaget gården og giftet sig med Ane Marie Dorthea Hansdatter født 1802 – de havde fået en datter Marie Magdalene Simonsdatter født 1831 – moderen Maren Nielsdatter boede som aftægtskone hos dem.
Så fulgte den dramatiske afslutning på Rask-familiens eje af Bandsbjerg-gården, idet Simon døde den 15. nov 1838 – herefter giftede Ane Marie sig den 23. nov 1839 med Iver Hansen født 1803 i Alslev sogn (han var i slægtstræet i forvejen) – herefter døde hun en 28. maj 1840, og allerede 21. nov samme år giftede Iver sig med Ane Knudsdatter født 1803. Ved folketælling i 1850 boede Iver og Ane sammen med Simons datter Jensine født 1835 – hendes søster Marie Magdalene var borte fra hjemmet – Iver og Anes Maries søn Hans Marinus Iversen (Ane Marie døde i barselsseng) samt endelig Ane Marie Dorthea Iversen født i 1844.
 
 
Så måtte vi lige en tur til Horne og Moesgård igen (omtalt meget udførligt i seneste slægtsbog fra side 84 og frem) det er nu lykkedes at koble også den senere køber af gård 1 på Moesgård til familien.
Christen Knudsen 1752-1812 gift med Mette Nielsdatter 1756-1824 som er mine direkte 3xtipoldeforældre havde en datter der hed Bodil Christensdatter 1783-1839 (søster til min 2xtipoldefar) hun blev gift med Jørgen Jeppesen født i Malle ved Horne født 1777- søn af Jeppe Jørgensen født 1733 og Ane Christensdatter 1751-1780 – Bodil og Jørgens datter Else Marie Jørgensdatter født 1811 blev gift med sønnen af den Rasmus Pedersen som i 1793 købte gård 1 Moesgård af Mads Jensen. Mads Rasmussen 1800-1880 født på Moesgård blev gift den 12. maj 1838 i Horne kirke med Else Marie Jørgensdatter. Umiddelbart kendes 3 børn af dem – Rasmus Madsen Rasmussen født i 1836 – Ane Rasmussen født i 1840 og Jørgen Rasmussen født i 1843.
Peder Jensen Pedersen født ca 1747 i Sommersted ved Haderslev overtog Moesgård efter sit giftemål den 21. apr 1869 i Horne kirke med Ane Rasmussen og her kendes også 3 børn: Karen Kirstine Pedersen født i 1867 – Else Marie Pedersen født i 1870 samt Mads Jensen Pedersen født i 1871. Ved folketælling i 1916 var Else Marie og Mads hjemmeboende og Mads var betegnet som ikke arbejdsdygtig, Karen Kirstine er der ikke umiddelbart nogen spor efter.
Så kom der endnu en stak navne på Horne-boere ind i træet, så der er rigtig mange efterhånden.

I stakken af billeder dukkede dette frem fra en udløber af Horne (Moesgård-familierne) Lars Thomsen 1795-1842 søn af Thomas Lauridsen og Maren Lasdatter fra Gunderup i Horne – gift med Maren Madsdatter født 1809 i Horne – datter af Mads Olufsen og Maren Thomasdatter – Lars og Maren overtog på et tidspunkt Horne kro og det vides, at Marens 2. mand Thomas Lauridsen 1809-1863 videreførte kroen, samtidig med drift af en gård i Horne by – men det er noget jeg arbejder på.
Lars og Maren fik bl.a. en søn Thomas Larsen 18838-1916 – gift med Kirsten Jørgensen 1836-1925 – datter af Jeppe Jørgensen1804-1885 og Kirsten Knudsdatter 1809-1884 født i Malle ved Horne.
Billedet forestiller deres datter Bodil Kirstine Larsen 1869-1943 – gift den 9. okt 1891 i Horne kirke med Niels Mettilius Pallesen 1862-1932  født i Blaksmark ved Varde – søn af Hans Simon Pedersen født 1813 og Johanne Cathrine Nielsen født 1823 – de drev en gård i Malle ved Horne. Et gæt vil være, at det er hendes 50 års fødselsdag – i så fald 1919?             Deres første barn var Thomas Larsen Pallesen født i 1892 – de fik mange børn.
Dette billede er fra Klemensker på Bornholm – desværre har jeg kun navnet på ægteparret i midten forneden – det drejer sig om en grandfætter til Ludvig Nielsen (Edith Jensine Nielsens fader) nemlig Alfred Peter Mathias Kofoed født den 22. nov 1877 og gårdejer i Klemensker – søn af Janus Peter Larsen Kofoed 1847-1912 og hustru Andrea Jensine Kristine Holm 1849-1913 – han blev den 23. jan 1901 i Olsker kirke gift med Jenny Anne Kristine Jensen født 1. jul 1880 – fatter af properitær Lars Kristian Jensen født 1845 og Andrea Kirstine Petrea Lind 1837-1934 i Olsker. Jeg gætte på, at billedet er fra parrets guldbryllup i 1951 og er ikke i tvivl om, at rigtig mange af de andre personer p.g.a. alderen vil være repræsenteret på slægtstræet, så jeg spørger om hjælp til at identificere flere ???                                                                                                                                                                        Jeg har navnene på 3 børn: Bodil Kofoed født 1903 – Ellen Margrethe Kofoed født i 1908 og Helge Kofoed født i 1911.
Dette billede er af 5 generationer  af Bertel Hansen Winthers broder Chresten Hansen Winther født den 26. jan 1879 i Spandet ved Ribe med hans moder til højre for sig – siddende fra venstre oldemoder Karen Borre født 1815 – en søn – bedstemoder Christiane Sophie Bruun 1836-1908  – dette billede er formodentlig fra ca 1905.
Billede fra ca 1890 af Jeppe Kristensen født den 1. okt 1858 i Gørding sogn – død den 14. nov 1923 på Hunderup Mark hvor han havde arbejdet som ledvogter – og hans kone Anne Marie Siem født den 13. mar 1863 i Lintrup ved Holsted. De var oldeforældre til Erik Ib og Vibeke Larsen fra Esbjerg.
Det lille billede til højre for dem er deres datter Karoline Loise Kristensen født den 19. aug 1895 på Hunderup Mark – det store billede nedenunder er hendes mand Bertel Hansen Winther født den 23. aug 1891 i Spandet sogn. Billedet af den ældre herre er Anne Marie Siems far Johan Kristian Siem der var født den 6. nov 1826 i Winnemark Eckernfõrde – han kom til Danmark og blev herskabskusk på Estrup gods – han var gift med Caroline Lutzia Bernberg født den 19. dec 1828 i Tyskland.
Anne Marie var en tid ansat som kokkepige på Gram slot og de har efter hvad det kan ses præsteret omkring 12 børn.
Bertel Hansen Winter`s forældre var Hans Eskildsen Winther født den 5. dec 1851 og Anne Marie Meyer født den 20. nov 1855 begge i Tiset ved Gram.
Karoline Louise Kristensen
Johan Kristian Siem
Bertel Hansen Winther
Her er et særdeles velbevaret billede fra ca 1880-85 taget på en gård i Nørre Hebo ved Janderup taget ved et større familiearrangement – herren til højre for midten siddende er gårdejer Kristen Pedersen Baun født den 14. maj 1810 i Baunhøj Alslev sogn – død 1889 – og til højre for ham let sammenkrøbet hans kone Maren Agerholm født 27. feb 1818 i Sdr. Hebo ved Janderup – hun døde i 1888 – de blev gift den 3. nov 1839 i Janderup kirke – de fik bl.a. sønnen Boie Madsen Christensen 1844-1903 – gift med Cecilia Christine Stenholt 1847-1926 – født i Bevtoft i det daværende Slesvig – de overtog en gård i Næsbjerg – de fik sønnen Kristian Marius Christensen 1877-1955 – gift med Dorthea Kristine Kristensen 1878-1957 – de blev forældre til bl.a. Sigrid Poula Kristensen gift med Henry Mortensen snedkermester i Endrup. Maren Agerholms bedsteforældre er iøvrigt 3xtipoldeforældre til Elinor Fischer i Varde.

Tilbage til forsiden

    

Gammelnyt 3

Billede af Maren Jepsen og Christian Thorvald Christensen fra ca 1905-06 – hun var datter af Jeppe Jessen og Bodil Madsdatter fra Hodde – Niels Christian Christensens anden hustru gift den 18. nov 1899 i Hodde kirke Christian Thorvald levede 1902-1984 var gift med Augusta Christensen fra Grærup i Ål kommune – datter af Jens Peter Christensen og Mette Marie Hansen
Foto af Hans Olesen1812-1889 – glaspladebillede reproduceret taget ca 1875-1880 – han var gårdejer i Rærup Lydum sogn – søn af Ole Jensen og Mette Pedersdatter – begravet på Bølling kirkegård.- han var fætter til en af Gunnar Friis´s forfædre, men det er sjældent at finde så gode billeder fra den tid.
Her er et billede af min tipoldemor Kirsten Jeppesdatter født den 12. aug 1827 i  Bjerremose ved Horne – datter af Jeppe Christensen og Maren Knudsdatter – hun var gift med Peder Pedersen født i Sækbæk – senere gårdejer på Moesgård i Horne – de var forældre til Niels Christian Pedersen (min oldefar) og Jeppe Pedersen ( min mors halvsøskendes oldefar) (det indviklede kan ses i Slægtsbogen). Kirsten døde den 7. sep 1890 på Moesgård. Billede formentlig fra ca 1880-85.
Her er et skønt billede af min oldemor Maren Pedersen født den 24. jan 1861 – død den 2. nov 1897 – datter af Peder Pedersen og Kirsten Jeppesdatter (ovenfor) – jeg kunne forestille mig, at det er taget i tiden omkring hendes bryllup med Niels Chr. Christensen fra Størsbøl ved Endrup. Ca 1886.
Et billede af en ca 12-14 år gammel Jørgen Jensen Pedersen født den 6. feb 1896 på Moesgård i Horne – søn af Jeppe Pedersen og Mette Katrine Jensen – emigreret til Argentina (billeder og omtale i Slægtsbogen) billede fra ca 1908-10
Billede af Kirsten Christensen og Jørgine Pedersen fra ca 1910. Jørgine født på Moesgård i Horne den 5. mar 1895 Kisten født i Størsbøl den 13. jul 1889.
Et smukt billede fra omkring 1930-40 af Arvad mølle ved Brande – naturligvis også med familierelationer: Pastor Christian Sørensen Vendstrup 1664-1724 og Edel Sørensdatter Vinding 1670-1748 fra Kollerup ved Jelling fik 6-8 børn heraf datteren Sophie Amalie Christensdatter Svendstrup 1701-1786 – hun blev gift med Jens Høgild 1700-1745 – han var forpagter fra 1729 på Karstoft (Hovedgård eller gods) indtil han i 1740 købte Arvad Mølle – de blev gift omkring år 1725/26 og de fik mindst 3 børn Dorthea Augusta i 1728 – Niels Jensen Høgild i 1729 og Jens Jensen Høgild i 1731 (det er dem som der sikkert kan placeres – der nævnes 4-5 stk mere). Efter Jens Høgilds død har Sophie Amalie haft rimeligt travlt idet hun både blev gift og fik sønnen Jens Knudsen i 1745. Hendes nye mand hed Knud “møller” Terkelsen og var født 1. okt 1713 i Omvrå ved Sdr. Omme – søn af Terkel Knudsen 1675-1745 og Margrethe Pedersdatter 1685-1721 – han overtog Arvad Mølle som han drev videre indtil 1763, hvor han overtager en gård i Brandlund som han skriver sig til i oktober 1763 – da sønnen Erik Knudsen 1745-1796 var kommet ind i driften købte Knud Terkelsen Smedebæk Mølle i Ejstrup som han havde i årene 1768-1775 – herefter købte han Hoven Mølle i Hoven sogn som han drev i 4 år indtil sønnen Erik igen kom og tog over, Erik havde udover faderens gård yderligere en eller 2 gårde i Brandlund. Erik Knudsen blev gift  med Karen Christensdatter 1744-1816 fra Skallebæk ved Ribe. Knud Møller Terkelsen er 2xtipoldefar til Jens Madsen Eg 1838-1916 født i Karstoft, hvis bedstemor var Maren Nielsdatter Kloster – medlem af Kloster familie, hvorfra mange af os stammer. Arvad Mølle er en af de ældste vandmøller i landet, en historie vil endda fortælle at det var Thyra Danebod 885-935 som beordrede den bygget, men det er nok kun en historie, i hvert fald er møllen mindst et par hundrede år tidligere end personerne i denne historie. Sophie Amalie påståes at have været gift 3 gange, idet hun skulle have været gift ca 1719 med en Jens Jensen og have fået en datter samme år – men oplysninger siger samtidig, at Jens Jensen skulle først være død i 1735 og det passer jo ikke sammen med, at Sophie Amalie skulle være gift med Jens Høgild ca 1725-26.
Jeg har netop fundet en linie for Bent Rahbek, som er nogle af mine børnebørns anden bedstefader, hvor slægten kan føres tilbage til midt i 1600`tallet. Slægten i den linie udspringer sig fra en gård i Tjørring området benævnt “Petersgård” og de tidligste mennesker der kan sættes navn på er Dynes Lauridsen som er født i jan 1635 – hans søn var Jens Dynesen født ca 1660 – videre til Dynes Mølle Jensen hvis søn Jens Dynesen frikøbte Petersgård – jeg har et langt dokument desangående – de havde også Lund mølle – der skal nok komme mere senere – Jens Dynesens svigerforældre har vi også navn på – det Niels Jensen Toftlund født ca 1690 i Toftlund ved Ikast – han var fæstegårdmand i Holling – død i 1743 på Lund Mølle i Snejbjerg. Der bliver sat mere sammen når jeg får det gennemgået.Så røg vi ind på en anden linie som bagud starter med en gårdfæster Christen Nielsen født 1717 gift med Ane Andersdatter født i 1731 – de havde en gård i ØsterBjerge (Østerbierre) i Sdr. Felding sogn – i 1787  var de på aftægt hos svigersønnen Niels Christensen Rahbek født i 1788 – død 1865 – gift med Margrethe Nielsdatter født 1789 Niels Christensen død inden 1801, mens Ane Andersdatter fortsat levede i 1801 – Niels Christensen er 2 x tipoldefader til Bent Rahbek.
 
 
 
 Endnu engang er vi dumpet ned i en større familiesammenfald, idet gårdejer Christen Christensen 1699-1780 og Barbara Jensdatter 1703-1760 har vist sig at være stamfædre til flere forskellige familiegrene.
De havde mindst 3 børn, vi kan sætte navn på Christen Christensen født i 1734 – Niels Christensen født i 1737 og Anne Christensdatter født i 1742 – Heraf er Niels Christensen gift den 19. nov 1761 i Horne kirke med Maren Pallesdatter født i 1734 i Bjerremose – datter af Palle Pedersen og Anna Thomasdatter – de fik også mindst 3 børn – vi kender Christen Nielsen født i 1763 – Anna Nielsdatter født i 1763 og Karen Nielsdatter født i 1765 – hun blev gift den 8. okt 1784 i Horne Kirke med Christen Simonsen 1753-1841 født i Bounum – søn af Simon Christensen og Maren Jensdatter – de fik stribe børn hvoraf Christen Simonsen var født i 1794 – han blev gift den 11 nov 1822 i Thorstrup kirke med Karen Jensdatter 1794-1856 datter af Jens Sørensen og Maren Christensdatter. De fik en stribe børn hvor de forskellige slægtslinier udgår fra:
Birthe Christensdatter 1827-1914 gift med Jens Christian Nissen 1824-1898 født i Yderik ved Thorstrup søn af Nis Jensen og Kirsten Madsdatter – de fik bl.a Nissine Nissen gift med Marius Iversen fra Esbjerg – de fik en stribe børn dernede.
Jensine Christensdatter 1832-1906 gift den 21. dec 1858 i Hodde kirke med Anton Christian Nielsen 1836-1923 født i Hulvig ved Hodde – søn af Niels Christensen og Maren Christensdatter – de fik bl.a. datteren Maren Nielsen 1862-1942den 31. okt 1882 i Hodde kirke  som blev gift med Søren Sørensen 1859-1938 født i Thorstrup – søn af Søren Peder Sørensen og Mette Marie Hansdatter, de fik bl. a. datteren Johanne Sørensen som blev gift med Kristian Pedersen Rask og de blev forældre til mange Rask-børn på Buddegård i Hodde. De var samtidig bedsteforældre til min hustru.
De fik også sønnen Anton Kristian Sørensen født 1886 – gift med Anna Katrine Jansen født 1888 i Fanefjord ved Vordingborg – de blev forældre bl.a. til Ingrid Sofie Sørensen – gift med Aksel Nielsen Frøsig – de fik børnene Anny – Vera og Peter Nielsen Frøsig.
Jens Linding Christensen 1834-1889 gift den 1. nov 1859 med Karen Nielsdatter 1834-1882 født i Horne sogn – datter af Niels Pedersen og Abelone Jørgensdatter – de fik fik mindst 6 børn – heraf Karen Jensen Christensen 1863-1925 gift den 14. jun 1883 i Horne kirke med Peter Hansen 1858-1935 – søn af Hans Petersen og Ane Margrethe Hansdatter – de fik mindst 7 børn – heraf Julius Hansen – gift med Sigrid Nielsine Nielsen og de fik 5 børn heraf Kaj Linding Hansen.
Som ekstra krøller på historien var Aksel Nielsen Frøsig broder til Magnus Nielsen Frøsig som blev gift med min hustru`s anden bedstemor Ingeborg Pedersen Frøsig.
Ydermere var Anna Katrine Jansen søster til Bodil Stine Jansen som var gift med Niels Kristian Jepsen (som 2. hustru) han var min oldefader.

Tilbage til forsiden

 

Gammelnyt 2

2 kusiner mødes efter ikke at have set hinanden i 70-75 år – Kristine Margrethe Jensen Vang (Bøegh) født i 1923 og Emma Mortensen (Jensen) født i 1919 De var meget sammen i børnedagene – men i søndags mødtes de igen. Kristine bor i Holstebro og Emma på plejehjem i Varde.
Nyt medlem af Family-research Gwen Martha Nørfjand Andersen gift Betts – datter af Knud Evald Nørfjand Andersen fra Gimsing sogn Hjerm – vi ønsker velkommen.
Familie – kontakt med Nanna Nørgård Iversen, som er datter af Ejnar Hansen og Anna Margrethe Nørgård Christensen. Ejnar er søn af Hansine Simonie Rasmine Jensen og Niels Peder Hansen
Så fik vi en ny bekræftelse ind. Dette er et billede af Ingeborg Thøstesens søster Gunde Marie Thøstesen gift den 15. okt 1901 i Janderup kirke med Iver Hansen Nielsen – med deres døtre Dorthea til højre og Laura Johanne i midten – gårdejer i Janderup – billede taget ca 1910.                                   Nyt – nyt – nyt.
Så er der fundet spor efter Bertel Peder Nielsens søn med Sofie Marie Ebsen – nemlig Anders Ebbesen Schmidt født 14. okt 1892 – han har i en periode været husmand i Rynkeby – han døde 22. nov 1975 i Langeskov – han blev gift med Metha Katrine Magdalene Hansen født 14. jun 1898 i Urup By ved Rynkeby – død 30. apr 1985 også i Langeskov – de fik mindst 3 børn – nemlig Sofie – Johanne og Anders.
 
Seneste opdagelse på vores slægtsprogram har vist, at Knud Vestergård og Martha Jensen har samme ane ved Lydich Koch Guldsmed i Ribe født ca 1510 – han er også omtalt i den seneste bog.6. nov 2016
Endnu et familiesammenfald er konstateret:
Niels Nielsen fra Bramming og Signe Johansen  (gift med Jens Christian Jensen Vang) har begge i hhv 5 og 6 led anerne Peder Nielsen Frøsig 1738-1811 og Cecilie Sørensdatter 1741-1821.
Så kom der et mere:
Peder Madsen og Karen Thomasdatter gift 14. apr 1761 i Thorstrup kirke er stamforældre til både Jenny Olesen gift med Ernst August Andersen og Anne Uhre Nielsen gift med Jes Dejgård Schmidt – nuværende ejere af Moesgård i Horne
 Lige nu er der under arbejde en slægtsgren startende ved Mads Nielsen Bruun 1650-1726 gift med Kirsten Pedersdatter født ca 1655 – gårdejer på Torbøl Mark ved Outrup som stamfader til slægtsgrene endende ved: Anne Uhre Nielsen gift med Jes Dejgård Schmidt på Moesgård – Johannes Bennetsen (gift med Anne Hedvig Pedersen fra Orten) – Albert Ingvard Andersen (fader til Gunner Friis) – Maren Moesgård Pedersen (min stedbedstemor) – Niels Christian Christensen på Størsbøl Mark (min bedstefar) – Dette er den største samlede slægtsforgrening der foreløbigt er konstateret.
 Så nærmer vi os afslutningen af året 2016 som jo har givet os en masse oplevelser af forskellig art. Vi har fået forbindelse med en masse nye mennesker i familien, samtidig har vi kunnet sætte yderligere mange på plads i slægtstræet, men for hver ny medlem som kommer er der endnu flere der kunne være med, derfor vil jeg gerne have mail-adresser på familiemedlemmer, så jeg kan sende en invitation, endvidere kan der bruges en yderligere masse billeder, så medlemmerne kan sætte ansigt på endnu flere, lige nu er der ca 1000 billeder inde og 13.500 navne.
Hvor der i starten kun blev arbejdet på anerækkefølgen er der nu i langt højere grad kommet søskende og yderligere afkom med. Det har jo også givet den sideeffekt at ved kontrolkørsel er der konstateret en masse sammenfald i familielinierne. I skal lige huske på, at alle gerne må sende indlæg til mig – det gøres på kontakt-siden her på hojvanghandel.dk.
Den familieopdatering medlemmerne får er forskellig efter hvor i træet man er placeret, idet det kun er den nærmeste familie man får begivenheder for.  
  
 Så skal vi atter til at skifte årstal – nu kalder vi det 2017.
Jeg sidder og skriver medens nytårsfyrværkeriet knalder lystigt udenfor, og et strålende farveskær oplyser himlen glimtvis det er ligesom de forskellige lysstråler konkurerer om at nå højest før de eksploderer i et lys- og farvestrålende skær.
I aften præsterede You-see at lægge alle vores tv-apparater i sort og ikke mindst at vi måtte gå glip af dronningens kloge ord rystede os i vores grundvold, men der er jo ingen grund til bekymring – vi skal nok få dem at se igen imorgen.
På familiefronten var der igen gevinst med hensyn til sammenkobling af anelinier – Vi har Christian Christensen 1794-1874 og hustru Karen Jensdatter 1794-1856 bosiddende i Bounum ved Horne som er tipoldeforældre til både Astrid Rask fra Hodde og Kaj Linding Hansen fra Nordenskov. Året 2016 har for alvor sat gang i familiesammenkoblingerne og det kan være svært at holde styr på dem alle, men i slægtsbøgerne bliver det jo skitseret omhyggeligt. Jeg er i gang med opsummering af de forskellige slægtslinier som også er i den store “Slægtsbogen 2”, så de bliver endnu mere specificerede.
Slægtsbogen2 er blevet rigtig godt modtaget og alle er imponerede over de store mængder af informationer og billeder som der efterhånden er samlet. Der er som nævnt også mange slægtslinier for onkler og tanter, hvor det har været muligt at finde relevant information. F.eks. viser det sig, at de store indvandrerperioder vi har haft f.eks. med de såkaldte kartoffeltyskere, som i stor mængde nedsatte sig i området omkring Frederiks ved Viborg har en direkte linie til Jeppe Vagn Mortensen hustru Lissy Jensen (de kom ikke med kartofler, men slog sig på kartoffelavl) – ligeledes var der ved reformationen stor indvandring af mennesker fra både Belgien – Frankrig og Tyskland på grund af de store gener menneskene som var tilhængere af denne tro blev udsat for, der var en klar linie i hele forløbet – de fleste rejste via Tyskland til Danmark hvor man samledes i området omkring den reformerte kirke i Fredericia og derfra fordelte sig i det danske samfund – her er den direkte linie til Veldt/Dufresne som er oldeforældre til mine børnebørn. Historierne har en jævn fordeling med meget fra Bornholm, hvor både min stedbedstefader Julius Peder Andersen og Brtel Jensens hustru Edith Nielsine Nielsen stammer fra, deres linier krydser ovenikøbet hinanden. Endvidere har det vist sig, at de fleste af de mange slægtslinier fører via det sydvestjyske område, og der er så mange navne på beboere i f.eks. Rousthøje – Horne – Thorstrup – Ølgod og Varde, at man forledes til at tro, at de fleste er i familie med hinanden. 
Materiale kommer der ind dagligt, så det meste går med at redigere og vurdere, hvad der passer ind  i helheden. De nye meldinger som jeg får giver også et stadigt større indblik i hvor utroligt stor udskifning der har været i de enkelte familier, der er jo ofte tale om 15-20 børn fra den samme fader, men det kan være MEGET svært at finde uf af hvor mange mødre som er indblandet i seancen, de bliver jo ikke så ofte nævnt i den sammenhæng, men jeg kæmper for at få det så godt som muligt, der skal dog konstant holdes øje med oplysninger, det er utroligt så mange børn der er blevet født tidligere end deres forældre, selv om det jo ikke burde være tilfældet.
Nå nok om det – kan I alle have en rigtig god nytårsaften og godt nytår.
Her er fundet et familiegruppebillede fra 1890-1900 fra Ungstrup ved Thorning (Viborg) – Det drejer sig om Jacob Andreas Sørensen 1834-1920 og hustru Ane Laursen 1842-1902 – de var svigerforældre til Rask Kristian Rask som var broder til Kristian Rask fra Hodde. Familien fik et sted mellem 12 og 15 børn hvoraf så langt de fleste overlevede de første år. Rask Kristian Rask (1872-1956) hjemførte datteren Laurette Birgitte Sørensen 1885-1952 til Hodde hvor de også producerede mindst 12 børn, der ikke noget at sige til, at familien hurtigt kan blive stor. Jacob Andreas Sørensen havde Gadegård i Ungstrup i mange år, inden den gik videre i familien, hans fader havde også taget navnet Gadegård med så han hed Søren Jacobsen Gadegård (1789-1858) Gadegård optræder nogle steder også i den senere familie, men i mange tilfælde skyldes det, at degnen i kirkebøgerne skriver Gadegård efter navnet for at placere hvor børnene er født, hvorefter det bliver læst som en del af navnet. Det er naturlivis Jacob som vildmand i midten med Ane til venstre for sig. Hvis der er interesse kan der ses en utrolig mængde billeder fra familien på Family-research web siden. Det har ikke været muligt at finde nogen forklaring på, at Rask var kommet så langt hjemmefra, især fordi han ved brylluppet i Thorning kirke den 11. jun 1907 står som gårdejer i Hulvig ved Hodde, men det mest sandsynlige er jo nok, at Laurette var i tjeneste et sted i nærheden af Hodde. Ved folketælling i 1906 boede Rask sammen med en husbestyrerinde ved navn Kristine Pedersen født i 1878 og en karl ved navn Agner Marius Karlsen sam faderen Niels Rask (1844-1923). Laurette har i hvert fald været tæt på idet deres første søn blev født den 27. aug 1907 og hed Niels Valdemar Rask. Nyt på familiefronten: Julius Peder Andersens søn med Jenny Anine Holm – Jens Julius Johannes Holm Andersen født 1876 i Allinge på Bornholm er ved et tilfælde blevet fundet som smedemester i Ansager i året 1930, hvor han også blev gift med Mette Johanne Lauridsen født 14. dec 1910 i Tistrup – datter af Hans Christian Lauridsen og Ane Kristine Bryld. På det tidspunkt var han bosiddende i Skovlund. På et tidspunt har de forladt Skovlund og findes i Vorbasse, hvor han  var smedesvend i 1935 og de fik sønnen Andreas Holm Andersen. Den familie har flyttet utroligt meget rundt og det er spændende at samle bid for bid af historien.
Endnu et godt billede fra først i 1900-tallet Den stilige herre hed Anton Peter Ferdinand Andersen og var født den 29. dec 1874 i Klemensker sogn på Bornholm, søn af Andreas Peter Andersen 1846-1905 og hustru Ellen Margrethe Holm 1852-1899 – han blev gift i 1899 med Petra Hansine Holm født 1. mar 1883 i Hasle – datter af Peter Andersen Holm 1850-1899 og Margrethe Olsen 1852-1897. Petras søster var Jenny Anine Nielsen Holm – Julius Peter Andersens første hustru, det medfører selvfølgelig af Julius og Anton var svogre.
Bryllupsbillede fra 5. mar 1918 i Hejnsvig for Kresten Kristensen Ølgod 1887-1936 og Kirsten Marie Sønderby 1895-1932 (født i Gødsvang ved Tistrup) – de blev forældre til de 3 Ølgod Brødre Laurids (brugsuddeler i Orten) Martinus (vognmand i Orten) og Marius (gårdejer i Orten) samt Anine gift med Arne Johnsen Østerlund i Givskud. (Alle omtalt i “Slægtsbogen”)
Billede af Horsbøl-familien fra Ansager ca 1915-20 – nr. 2 og 3 fra venstre i midterste række er Frands Ebbe Jørgensen 1847-19919 født i Lindbjerg ved Ølgod og Sidsel Horsbøl 1854-1937 født i Yderik ved Thorstrup. Nederste række er fra venstre Kristian Jørgensen 1884-1962 og hustru – derefter Christian Jørgensen 1879-1948 med hustru. I midten t.v. Cecilie Franciska Jørgensen 1891-1977 – 4. fra v i midten er Mette Kirstine Marie Jørgensen 1888-1968 – øverst fra venstre er Jørgen Madsen Jørgensen med frue. Dette er foreløbige resultat familien er enorm. Relationen til vores familie er fætter/kusine linier til Bennetsen familien i Alslev og Thorvald Sørensen (Olga Margrethe Rask`s 1. ægtemand)
Et flot billede fra ca år 1900 af Jørgine Katrine Pallesen født den 27. apr 1872 i Transbøl ved Horne – datter af Palle Pallesen og Maren Christensen – hun døde den 14. jan 1903 i Alslev – hun var gift med Ole Kristensen Bennetsen født den 29. dec 1871 på slægtsgården Vartofte Firhøje ved Thorstrup. De havde en gård i Alslev på matr. nr 2a i Alslev by. Hun var Ole`s første kone og de fik 2 børn, Asger i 1899 og Bodil i 1901. Efter Jørgines død giftede Ole sig med Kirstine Marie Pedersen fra Torrup og de fik så yderligere 6 børn – heriblandt Johannes Bennetsen – gift med Anne Hedvig Pedersen fra Orten, som videreførte fødegården.
Dette er et netop modtaget billede af Jacob Husted Sørensen og Nielsine Andersens guldbryllup den 7. nov 1937 i Gredsted ved Jernved. Det er Hans Thoning Hansens morbroder og hans kone. Jacob var født den 3. dec 1867 på Brokjærgård i Gredsted – død 2. jul 1953 – søn af Johan Peder Sørensen og Anne Christiansdatter Husted – han blev gift den 7. nov 1887 med Nielsine Andersen født den 17. dec 1865 i Hjortlund – datter af daglejer og indsidder Frands Andersen og Petrea Christiane Jensen. Familien var meget stor, og på Family-research hjemmesiden er der mange billeder af slægten. Jacob og Nielsine står i nederste række bag børnerækken i midten – han har fuldskæg og Nielsine står ved siden af – hun var noget mindre end ham.

Tilbage til forsiden

 

Gammelnyt 1

Godt Nytår 2016 Så skriver vi snart 2016 – og dermed tager vi hul på endnu et år med muligheder og udfordringer. Det er efterhånden mange gange vi har prøvet det. PÅ Family-Research er der efterhånden så mange nye tiltag i gang så det er svært at komme ud til medlemmerne med det hele, som mails vil det sandsynligvis tage så meget overhånd at det vil begynde at irritere, derfor vil jeg lave denne side, hvor det jo kan være individuelt hvor meget man har lyst til at følge med. Siden er efterhånden kommet op på over 8.500 navne ligesom der næsten dagligt kommer nye medlemmer til som så får oplysninger om den nærmeste families mærkedage. Systemet er jo så fint bygget op, at det ikke er den samme mail, de forskellige får, men den er individuelt lavet, så det i hvert tilfælde er den nærmeste familie, man får oplysninger om. Vi mangler til stadighed flere mail-adresser på familiemedlemmer som har interesse i at deltage.  Er der nogen som har lyst til at lave indlæg kan dette naturligvis også lade sig gøre. Det nye opslagsværk “Slægtsbogen” er blevet godt modtaget med dens 576 sider store fortællinger og aneopsummeringer af 15 forskellige slægtsgrene fra Family-Research. Der er tale om slægtsgrene, hvor det har været muligt at komme rigtigt langt tilbage, herunder naturligvis mine børnebørns linier. Der er blandt andet tale om en fortælling fra den franske revolution til familien Veldt/Dufresne – fra Skipper Clement til familien Friis Andersen – Edith Jensen og Julius Peter Andersens fælles bornholmske anerækker og mange andre spændende historier. Herudover er der en del lokalhistorier fra områder især omkring Varde – ved at trykke i sort/hvid og softback indbinding er det lykkedes at holde trykprisen nede på 150,- pr bind. Da der efterhånden er kommet en del medlemmer fra udlandet som vi naturligvis også gerne kommunikerer med er der den fordel, at denne form for information direkte kan oversættes via de forskellige tjenester. Dette var nytårsmeldingen – glæder mig til respons fra jer og jeg håber alle må have et godt og lykkebringende nytår. Ove Jensen     Godt Nytår Jeg er blevet spurgt af flere hvordan man læser de forskellige former for ane-skemaer og da der er 2 forskellige som jeg bruger mest skal de her oplistes: Den mest anvendte er anerækkefølgen bagud hvor man starter med en vandret opsummering – et navn hvor der er en streg både op og ned bagved – foroven for denne streg er faderens navn og nedenunder er moderens – dette gentages herefter det antal gange der er slægtninge bagud, hvis der er flere end siden kan rumme bliver der sat et (1) – som betyder at linien forsættes næste side hvor markeringen er gentaget. Den anden skema er hvor man skriver det ældst kendte navn i en linie – her kommer så ægtefællen nedenunder og hvis der er flere børn står den ældste herunder – er der flere børn er der en lodret linie som kører forbi nedad. Det ældste barn står opført med ægtefælle og igen ældste barn – dette forsætter indtil alle den førstes afkom er oplistet (igen kan der være tale om flere sider hvor der markeres med(nummer) for fortsættelse. Herefter kommer så næstældste barn forneden på stregen som igen oplistes med ægtefælle og ældste barn o.s.v. dette fortsætter så længe der er afkom.  Denne form for aneopsummering er den bedste til at finde de mange sammenfald af familier som findes jo flere navne der kommer på slægtstræet. I øjeblikket arbejder jeg på Munk familiens efterkommer – det tidligste medlem boede ca 1250 på Randers egnen og foreløbig er den blevet kombineret med Ludvig Nielsen og Julius Peter Andersen fra Bornholm – Friis Andersen fra Varde-egnen – og Thoning Hansen fra Ribe egnen. Men der skal nok komme flere. Jeg er endvidere blevet spurgt om der er mulighed for at sætte billeder ind på slægtstræet – dette kan kun lade sig gøre direkte, hvor der ikke er noget i forvejen, ellers kan billedet overføres og jeg skifter til det nye billede. Ligeledes er der spurgt om mulighed for at sætte informationer på, dette kan dog ikke lade sig gøre direkte, men giv disse rettelser til mig. Vi har i julen fået et par nye medlemmer – Kirsten Vangs barnebarn Alice Jensen og Egon Bennedsen fra Alslev som nu bor i Frøslev i Thy. Vi mangler dog stadig mange! Ha det godt.   Så kom der navne på dette billede Alice Jensen har været så venlig at fortælle at pigen til højre er Anne Marie Jensen Vang født 12. sep 1915 og drengen i midten er Jens Chr. Jensen Vang født 22. jul 1917 på Endrup Mark.
Johnny og Anni`s datter Jane Munch Hansen blev lige før jul gift med den forhenværende cykelrytter Kim G. Svendsen.   Janes søn Malthe Munch er aktiv cykelrytter i CK Fix, hvor Jane blev formand midt på året 2015, der kan findes en artikel på www.rnn.dk/node/10349  Orientering til brugere af Family-Research hjemmesiden. Jeg har fået underretning om, at der er sket en fejl på siden, således at der er kommet smart-matches til et medlem. Disse matches er dem jeg får i tusindvis af til kontrol og nye facts så siden konstant kan holdes opdateret og evt. fejl korrigeres. Derimod er det kun til forvirring hvis brugerne får disse ind og jeg har derfor også prompte gjort My Heritage opmærksom på fejlen. Disse mails kan dog relativt nemt afbestilles idet der forneden er et felt hvor man kan afbestille dem. Jeg skal dog beklage hvis der er flere som har modtaget disse og bede jer fortælle det til mig. My Heritage er et gigantisk netværk over hele verden og der er i titusindvis af brugere der har en hjemmeside som Family-Research og det er mellem disse der konstant udveksles noter og konstanteres matcher.
Så kan vi byde velkommen til endnu et familiemedlem – nemlig Kirsten Bøegh Levring samt hendes mand Ole Aggerstrøm Levring – hun er barnebarn af Jens Jensen Nørrefjand Vang og Kirsten Christensen. Hendes mor er Kristine Margrete Jensen Vang, som jeg havde overset fordi hun er født noget senere end de 3 andre børn fra Vangs familie, men bedre sent end aldrig
Malthe Munch
Så har Kirsten Levring sat navne på dette billede:  Laurids Christensen født i Størsbøl 21. jan 1845 – midt Niels Chr. Christensen født i Størsbøl 31. jan 1859 – t.h. hans anden kone Maren Jepsen født 13. apr 1860 i Hodde foto fra ca 1910
Kvalificeret gæt: Manden på billederne:  Peder Jepsen Pedersen født 19. jan 1887 på Moesgård i Horne – damen t.v. Mette Katrine Jensen frue på Moesgård født 26. mar 1860 i Horne – pigen t.h. på 1. billede Jørgine Pedersen født på Moesgård 5. mar 1895.
Peder Jepsen Pedersen
Peder Jepsen Pedersen
Mette Kirstine Christensen født 2. jan 1888 på Endrup Mark Størsbøl.
Nye billeder af familiemedlemmer: t.v. Kirsten Margrethe Jensen Vang – datter af Jens Jensen Nørfjand Vang – nu bosiddende i Holstebro og hendes søn – Jørgen Bøegh også boende i Holstebro.
Jørgen Bøegh
Christian Pedersen fyldte 85 den 19. marts 2016 og holdt fest på Hodde kro.
Dette er et billede af Moesgård, som den ene af gårdene ser ud i dag. Den ejes af Holger Dejgård Schmidt og hustru Annette Plauborg Jessen. Holger er en grandfætter , idet hans tipoldeforældre er Peder Pedersen 1814-1865 og Kirsten Jepsdatter – som var ejere af Moesgård tidligere.  Korrektion: Vores tipoldefar Peder Pedersen født 14. nov 1814 i Sækbæk ved Horne var søn af gårdejer Peder Sørensen 1772-1826 og Anna Pedersdatter 1781-1853. Ved folketælling i 1834 var han bosiddende hos sin morbror Niels Chr. Pedersen 1789-1870 på Moesgård i Horne – en gård han ca 1845-50 overtog og videredrev sammen med sin kone Kirsten Jeppesdatter 1827-1890. Hans far døde allerede i 1826 og han kom åbenbart sammen med en søster Maren Pedersdatter til Moesgård, og efter Peders overtagelse af gården kom hans mor også på aftægt der. Jeg har kigget i papirerne og konstateret, at Peder havde mindst 6 søskende og er også begyndt at finde familiemedlemmer til disse. Det har vist sig, at henimod halvdelen af Hornes befolkning er i familie til os, det må da siges, at være en lidt skræmmende tanke?  Begivenheder: Så er forårets konfirmationer overstået, og blandt mange andre er Kristina Fast – datter af Susanne og Niels Henrik Fast samt Christina – datter af Annette og Michael Junker Nielsen blevet konfirmeret – også nogle runde fødselsdage har der været – bl.a. Birthe Kofoed Hansen er fyldt 60!! Hjertelig tillykke med alle og så afsluttes denne side – og der åbnes en nr 2, som vil blive brugt ved næste lejlighed og lagt først på hjemmesiden, denne side vil dog blive liggende. Håber I bruger det, lad mig høre fra jer.

Tilbage til forsiden

 

Billedgalleri 2

60
91
92
93
62
63 Mette Kirstine Christensen født 1888
64 Marie Christensen født 1888 med?
65
66
67
61
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
150
151
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
222
223
224
220
225
226
227

 

tilbage til forsiden

Platter

Højvanghandel

Forside


PL014 Landbrugsplatter sæt 1980-1991 ialt 12 stk.. Pris kr. 850,-
PL013  4. maj mindeplatte B&G. Pris kr. 125,-
PL012 B&G jubilæumsplatte 1970. Pris kr. 75,-
PL011 B&G jubilæumsplatte 1975 Pris kr. 75,-
PL010 KGL jubilæumsplatte for 50-året for genforeningen. Pris kr. 125,-
Bing og Grøndahl juleplatter:
1965 Pris kr. 100,-
1966 Pris kr. 100,-
1967 Pris kr. 75,-
1968 Pris kr. 75,-
1969 – til 1985 Pris pr. stk. kr. 45,-
 
Kongelige juleplatter:
1969 Pris kr. 45,-
1970 Pris kr. 75,-
1971 Pris kr. 45,-
1973 Pris kr. 45,-
1974  Pris kr. 75,-
1975 Pris kr. 45,-
PL009 Desiree mors dags platte 1975. Pris kr. 75,-
PL008 B&G olympiadeplatte Mûnchen Pris kr. 125,-
Pl007 Olympiadeplatte 1976 Insbruck. Pris kr. 125,-
PL006 Kirkeplatte julen 1973 Pris kr. 125,-
PL005 Mors dags jub. platte Pris kr. 100,-
PL004 Mors dags platte i org. emballage Pris kr. 50,-
PL003 Røde kors jubilæumsplatte 1876-1976  Pris kr. 130,-
Bing og Grøndahl mors dags platter:
1970 pris kr. 75,-
1971 pris kr. 45,-
1972 Pris kr. 45,-

Tilbage til oversigt

tilbage til forsidenhttp://wordpress.hojvanghandel.dk/forside/

Slægtsbøger

Slægtsbog omfattende familierne Pedersen-Rask-Ølgod og Frøsig med udgangspunkt i Orten ved Varde – masser af billeder og lokalhistorie – helbind pris kr. 300,- (SÆLGES KUN TIL FAMILIE da der er nyere materiale med)
Slægtsbog udgivet som prototype julen 2013 i heftet udgave med 114 sider omfattende familien Andersen/Jensen/Mortensen – Pris kr. 165.
Samme bog i revideret udgave med 154 sider masser af lokalhistorie og endnu flere billeder – helbind – pris kr. 300,-(SÆLGES KUN TIL FAMILIE da der er nyere materiale med)
Slægtsbog nr 4 – her er der ca 15 forskellige aneopsummeringer og historier fra fortiden – alt materiale stammer fra Family-Research slægtssiden 575 sider i heftet bogformat – pris kr. 165,-
Slægtsbog i nyeste udgave med 937 A4 sider og masser af stof – pris kr. 330,-

tilbage til forside

tilbage til handelsside

 

Nyheder fra slægten

Billede fra slægten: Bernhard Hagen født 1696 i Tønning Slesvig – død 1747 i København – uddannet apoteker og ejer af et apotek i København (Benævnt som Kong Salons Apotek) – gift ca 1735 med Anna Margrethe Cöllner født 1714 – død 1748 – begge dele i København – hun var datter af Johan Arnold Cöllner

26. sep 2017 Nyheder: Familiesammenfald – Gårdejer Ole Christensen 1816-1894 og hustru Anne Marie Nisdatter 1813-1882 – gårdejere i Ounbøl ved Thorstrup var oldeforældre til hhv. Johannes Bennedsen 1914-1989 gift med Hakon Pedersens halvsøster Anne Hedvig Bennedsen og Jacob Kristensen 1911-1984 gift med Astrid Rask`s søster Magda Rask 1913-1995.

Kagemand til Emmas 98  års fødselsdag.                                                                      Endnu engang har vi været på Lyngparken i Varde for at gratulere med fødselsdagen for Emma Jensen – i dag blev hun 98  og har det stadig godt og er forholdsvis frisk. Godt skuldret.

 

Billede af Jørgen Pedersen Bjørnsen og frue. Han var født 1596 i Flensborg og blev senere viceadmiral på Holmen i København – han hustru hed Anne Valentin – nogle skriver Valentinsdatter, men hendes fader hed Paul eller Pawel Valentin, så det første er det mest sandsynlige 
Han er broder til Niels Jørgen Egholms 8 x tipoldefar Jacob Pedersen Bjørnsen 1596-1677 – døde i Varde han var tolder og rådmand – gift 2 gange først med Maren Nielsdatter – senere med Margrethe Terkelsdatter som han fik en stribe børn med – hun var født i Varde ca 1630 – datter af Terkel Turesen ca 1590-1674 – død i Varde og hustru Karen Pedersdatter ca 1600-1697 – hun døde i Hemmet ved sønnen Ture Terkelsen c 1640-1709 og hustru Maren Madsdatter ca 1645-1685.
Jacob Pedersen og Margrethe fik bla. a datteren Maren Jacobsdatter Bjørnsen, som blev gift med Morten Christensen Friede som også var tolder i Varde, da han døde blev hun gift med Jens Bertelsen Thaulov som var borgmester i Varde og ejer af Frøstrup gods. Det er Morten og Maren der er 7xtip til Niels Jørgen Egholm.

Billede af en alvorlig landmand fra Klink i Hejnsvig ved navn Hans Christian Bertel Gregersen 1859-1944 – søn af Bertel Gregersen og Ane Marie Hansen – han blev gift den 12. nov 1886 i Hejnsvig kirke med Kirsten Marie Christensen Ølgod 1863-1942 – datter af Christen Christensen Ølgod og Sidsel Andersdatter.
Han var broder til Ane Gregersen 1867-1901 som var gift med Mathias Christensen Ølgod 1859-1937 – så de var broder og søster som var gift med søster og broder.

Billeder af disse 2 er af Hans Christian Bertel Gregersen og Kirsten Marie Christensens datter Ane Malene Gregersen 1878-1921 – gift med Rasmus Jensen Rasmussen født 1875 i Hejnsvig.
Billede af et maleri fra ca. år 1580-90 af Steen Ottesen Brahe  ca 1547-1620 og Kirsten Hansdatter Holck ca 1558-1599 – han var hofskænk i slutningen af 1500-tallet og lensmand – hofmester for prinsesse Anne – blev i 1592 udnævnt til lensmand i Kalundborg og i 1605 høvedsmand på Kalundborg slot.
Familiemæssigt er han 3 x oldefar til Steen Steensen Blicher og 8 x tipoldefader til Hans Thoning Hansen.
Nyt billede til samlingen: Anne Johansen 1855-1933 født i Vester Obling Tobøl – gift med Søren Andreasen Grøndahl 1847-1912 – født i Kastrup Sdr. Jylland – mor til Mary (yderst t.v.) – gift med bogtrykker Robert Gustav Fast og deres ældste søn Harry 1922-2004

Så er vi fremme ved julen 2018 – det har været lidt af et turbulent år, hvor vi både har mistet familiemedlemmer og flere venner. På den anden side er der også kommet nye til, både i form af fødsler og nye parforhold med tilbehør. På slægtsiden My Heritage er der stoppet for netforbindelse, som tidligere nævnt gav det mig rigtig store problemer, hver gang der kom en ny opdatering, så da der ikke var nogen form for lydhørhed fra udbyderens side, valgte jeg at cutte forbindelsen, jeg har dog stadig programmet internt og da der efterhånden er ca 25.000 navne i kartoteket er alle velkomme til at bede om oplysninger herfra. Den nye side jeg oprettede på nettet “hojvanghandel.dk” var ment som en åben side, hvor alle kunne lægge indlæg, men det blev skudt i stykker af spamindlæg og derfor valgte jeg at lukke for udefra kommende indlæg og beder jer have ulejligheden med at sende indlæg til mig, hvorefter jeg lægger dem op. Siden er en forholdsvis pæn succes, idet der er rigtig mange inde på besøg, så det er dejligt at se.                                                                                                                                      Til slut vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår, og håbe at høre fra rigtig mange i det nye år.

Dødsfald: 28. dec 2018 er bortgået Yngste datter af Jens Jensen Nørfjand Vang og Kirsten Christensen.
Født 16. feb 1923 i Bramming – gift 3. jan 1953 i Vejrup Kirke med Oluf Bøegh født 10. jul 1911 i Bjerlev ved Vejle

Dette er et billede af Marie Hansen født 27. maj 1862 i Egtved – død 23 sep 1952 i Queensland Australien – hun var gift med Niels Søren Gundesen billede herunder – født 14. apr 1856 i Lunde og død 11. sep. 1906 i Queensland Australien – søn af Gunde Jørgensen og Marie Dorthea Jeppesdatter således var han broder til Susanne Gundesen (mor til Ingeborg Thøstesen/Frøsig/Pedersen)

tilbage til forsiden