Starbæk og Linding Møller samt Lindinggaard og Vartoftegaard

http://hojvanghandel.dk/forside

Højvanghandel

Historie:                                                                                                                                          Igennem tiderne har der været mange slægtssammenfald på ovennævnte lokaliteter og samtidig med slægtsgaarden Vartofte i Thorstrup sogn, her skal sammenfattes en del. Vores historie går tilbage til ca 1650 hvor vi har konstateret de første medlemmer af familierne:                                                                                                                                                                                                                            På Starbæk Mølle i Kvong har der været en forpagter som hed Anders Christensen født omkring 1610-20 og har overtaget møllen omkring år 1640 – død ca 1670 –  hans hustru hed Margrethe Madsdatter – oprindelse og fødesteder ukendt, men de fik den 1. jul 1650 sønnen Mads Andersen og formodentlig ca 1640 en søn Søren Andersen – i 1745 sønnen Christen Andersen og i 1746 Jens Andersen. (det skal udtrykkeligt anføres, de sidste 3 er jeg ikke sikker på.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mads Andersen overtog formodentlig ca 1675 Linding Mølle – han blev først gift med en Ida Andersen født ca 1655. Og senere efter Ida`s død med en Karen Andersdatter født ca 1660.                                                                                                Mads og Ida`s kendte børn er som følger:                                                                                                                                                                                                                                Anders Madsen født i 1680 – død  i Varde, han giftede sig med ukendt og var vognmand og gaaardfæster i Varde – er noteret for 4 børn: Søren født i 1718 – Christen født i 1727 – Mads født i 1730 og Lambert født i 1734 – alle børn født i Varde.                                                                                                                                                Hans Madsen født d 10. sep 1683 på Linding mølle i Thorstrup sogn- død den 1. maj 1768 på Starbæk Mølle som han har overtaget ca 1705 – sandsynligvis efter en farbroder – jeg har endnu ikke fået lokaliseret navnet. Han var gift 2 gange først den 24. aug 1708 i Kvong kirke med Anne Cathrine Johansdatter Coppy født i Tranbjerg ved Aarre – datter af trompeter Johan Christian Coppy og Anne Dorethe Hahne – – hun var født 9. maj 1690 og døde på Starbæk Mølle 14. dec 1729 – de fik børnene Anne Dorthea i 1709 -Johan i 1710 – Karen i 1712 – Mads i 1717 – Niels i 1717 og Adam i 1725.                                                            Efter Anne Cathrines død giftede Hans Madsen sig med  Anne Andersdatter født 1709 i Skyhede i Outrup kirke 1729 – datter af Anders Olufsen – og de fik følgende børn: Christen i 1730 -Anne Cathrine født i 1740 – Anna Louise født i 1741 – Anne Marie født i 1743 -Mads i 1744 – Kjersten født i 1746 – Anders i 1748 og Johanne født i 1751.                                                                                                       Karen Madsdatter født i 1691 og døde 5. okt 1736 i Yderik ved Thorstrup – hun blev gift med Terkel Jørgensen født feb 1675 og død 21. sep. 1742 i Yderik – søn af Jørgen Terkelsen og Maren Pedersdatter – de overtog ca år 1700 hans fødegaard som stadig ligger i Yderik og har været i slægtens eje helt op til ca aar 2000 hvor Jens Terkilsen afhændede gaarden. De fik følgende kendte børn: Mads født i 1712 – Jørgen født i 1714 – Oluf født i 1717 – Anna født i 1719 – Christen født i 1724 – Hans født i 1725 – Peder født i 1735.                                                                                                                                                                                                      Christen Madsen var født 1694 og døde 1740 i København – han blev gift med en Hedvig Cathrine Madsen født omkring 1700.                                                                                                                                                                                                                            Morten Mortensen født omkring 1650-55 (ukendt hvor og ukendt hustru), der er en kendt søn Iver Møller Mortensen, som blev født mar 1685 – død 16. apr 1743 – han blev gift med Christiane Madsdatter 1695-1781 (hun var også gift med Hans Madsen Kruse 1708-1757). Sammen med Iver Møller Mortensen overtog de Linding Mølle og drev den sammen til hans død i 1743 – de fik 8 kendte børn: Mads født i 1716 – Mette født i 1718 – Else født i 1719 – Christen født i 1722 – Mads født i 1728 – Morten født i 1729 og Hans født i 1739.    Den 3. jan 1744 giftede Christiane sig med Hans Madsen Kruse født i 1708 og de fortsatte driften af Linding Mølle.                                                                                                                                                                                                                                                      Anne Madsdatter var født i 1700 og hun blev gift med Anders Christensen – de havde en gaard i Foldager ved Thorstrup.                                                                                                                                                                                                                                        Margrethe Madsdatter var født i 1705 og blev i 1723 gift med Eske Jensen født ca 1700 – søn af Eske Jensen – han var gaardejer i Graahede ved Aadum – døde 15. mar 1753 – Margrethe døde 1. jul 1777 – de fik 6 kendte børn: Karen født i 1726 – Mads født i 1729 – Jens født i 1731 – Mads født i 1733 – Søren født i 1736 og Maren født i 1739.                                                                                                                                                                                                                                                                  Så går vi en generation frem og skiller til bebyggelser:                                                                                                                                                                                                    Linding Mølle:                                                                                                                              Morten Mortensens søn Iver Møller Mortensen forpagter fra ca 1700-1705  og hans søn Mads Iversen født 1728 – død 21. jun 1807 – tager over ved faderens død  – han blev gift den 27. jan 1763 i Thorstrup kirke med Maren Christensdatter født 17. jun 1743  i Rotbøl ved Horne- hun døde den 1. jun 1784 – hun var datter af Christen Lassen og Marie Sørensdatter – de fik 5 kendte børn (+ mindst 3 dødfødte):  Iver født i 1765 – Maren født i 1767 – Christen født i 1772 – Mette født i 1776 og Christiane født i 1763.                                                                                                                                                                                                                    Ca 1785 tog deres søn Iver Madsen over med forpagtningen – han var født den 20. apr 1765 – død den 26. jul 1821 – han blev gift med Maren Jensdatter født 1775 og død 22. jun 1825  – der var 3 kendte børn: Maren født i 1798 – Mads  født i 1802 og Mette født i 1809.                                                                                    Mads Iversen  fik allerede  som 19-årig ansvaret for møllen, da hans far døde i 1821, han var født den 30. maj 1802 – død den 4. apr 1856 – han blev gift den 4. feb 1826 i Varde kirke med Anne Marie Madsdatter født 1798 – død den 21. sep 1882 – datter af ejer på Blaksmark kro Mads Jepsen og Kirsten Margrethe Smith, de fik 2 kendte børn: Iver Madsen født i 1827 og Maren født i 1831.                                                                                                                                                                      Omkring 1855 stod Iver som som ansvarlig for møllen har var født den 29. mar 1827 og døde den 28. jan 1906 – han blev gift den 22. nov 1854 i Thorstrup kirke med Matte Marie Bennetsdatter født 30. apr 1826 på Vartofte slægtsgård i Firhøje – død den 12. mar 1873 – datter af Bennet Eskesen og Mette Eskesdatter  Møllen blev solgt til Niels Jørgen Frahm   en gang i 1870èrne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Starbæk Mølle:  Hans Madsen forpagter fra ca 1705-10 – herefter overtog hans datter Karen Hansdatter født 5. dec 1712 – død 23. feb 1773 – gift den 17. jun 1739 i Kvong kirke med Søren Madsen Brun født i 1716 – død i okt 1784 – de har formodentlig ovetaget ca 1735-40 (Her stopper jeg i denne omgang, da der i 1766 var en Thomas Bertelsen på møllen og i 1787 var der skiftet til en Johannes Jensen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vartoftegård: 

Den ældre mand er Eske Bennetsen f. 1834 d. 1910 – gården lå i Firhøje ved Thorstrup
Manden med piben er søn Chresten Bennetsen f. 1883 d. 1953, han overtog gården.
Pigen Mette Pedersen f. 1895 d. 1957
Drengen er Fritz Thomsen – billede fra Thorstrup lokalarkiv taget ca 1900

Det tidligste jeg foreløbig har fundet er Maren Sørensdatter født 1709 – formodentlig datter af Søren – forpagter af Vartofte – hun blev gift 4. jul 1734 i Thorstrup kirke med Mads Iversen fra Linding Mølle, og de har nok overtaget forpagtning omtrent samtidig.  De fik syv kendte børn: Anne født i 1735 – Iver født i 1737 – Niels født i 1740 – Mette født i 1741 – Karen født i 1745 – Søren født i 1748 og Kirsten født i 1754.                                                                                            Heraf blev Iver Madsen gift den 4. maj 1762 i Thorstrup kirke med Mette Eskesdatter født 1736 i   Ounbøl ved Thorstrup – datter af Eske Pedersen og Karen Olesdatter – han overtog forpagtningen af Vartofte omkring 1760 og de fik 5 kendte børn: Maren født i 1763 – Karen født i 1765 – Mads født i 1767 – Eske født i 1771 og Kirstine Marie født i 1773.                                                                         Eske Iversen  født 19. jan 1771 – gift med Mette Marie Christensdatter – født den 22. sep 1771 i Yderik – datter af Christen Pedersen og Karen Jørgensdatter – de har overtaget gården omkring 1795 og er noteret for 6 kendte børn: Iver født i 1795 – Chresten i 1798 – Mette i 1801  – Hans i 1804 – Karen i 1807 og Peder i 1814.                                                                                                                                                    Mette Eskesdatter født den 6. jan 1801 – blev gift den 19. nov 1825 i Thorstrup kirke med Bennet Eskesen født den 3. jan 1802 i Sig – død 16. dec 1681   – søn af Eske Christensen og Mette Bennedsdatter – overtaget forpagtning ca 1825-30 – de fik 4 kendte børn: Mette Marie født 1826 – Eske født i 1830 –  Eske født i 1834 og Christine født i 1837.                                                                                                                Eske Bennetsen var født den 26. maj 1834 og blev gift den 14. okt 1868 med Bodil Christensen født den 17. nov 1845 i Ounbøl Thorstrup datter af Ole Christensen og Anne Marie Nielsdatter – hun døde den 29. dec 1871 – de fik 3 kendte børn: Eske født i 1866 – Bennet født i 1870 og Ole født i 1871.                        Efter Bodils død giftede Eske Bennetsen sig den 9. okt 1874 med  Ane Adamsen født den 19. feb 1846 i Åsted ved Kvong – datter af Adam Henrik Jessen og Ellen Kirstine Nielsdatter – Eske døde den 2. mar 1910 – de fik 6 kendte børn: Bodil  født i 1875 – Mette født i 1877 – Petrea Christine født i 1978 – Adam født i 1880 – Christen Nielsen født i 1883 og Hjalmar Kristian født i 1887.                                                                                                                                                                                                      Christen Nielsen Bennetsen var født den 26. dec 1883 – død 13. jun 1953 –  gift med Ane Marie Christensen født den 13. feb 1881 i Ounbøl ved Thorstrup – død 30. okt 1942 – datter af Nis Christensen og Birgitte Marie Jensen – de overtog Vartofte ved faderens død i 1910.                                                                                                                                                                                                                                                  Yderikgård:                                                                                                                                    Terkel Jørgensen forpagter fra ca 1700-10 – overtager efter sin fader Jørgen Terkelsen og Maren Pedersdatter – han var født feb 1675 og døde 21. sep 1742 – han blev gift med Karen Madsdatter født 1691 på Linding Mølle – hun døde 5. okt 1736 – de fik 7 kendte børn: Mads født i 1712 – Jørgen født i 1714 – Ole født i 1717 – Anna født i 1719 – Christen født i 1724 – Hans født i 1725 og Peder født i 1735.                                                                                                                                                Så sker der en opdeling idet næste led i kæden som var en meget travlt optaget mand – sognefoged – gift 2 gange og producerede utroligt mange børn. Det var Christen Terkelsen som var født i 1724 og døde maj 1795 – han overtog en nabogård i Yderik – blev gift først den 30. jan 1743 i Thorstrup kirke med Else Iversdatter – født i 1719 i Yderik datter af Iver Møller Mortensen (her krydser vi igen) og Christiane Madsdatter – hun døde den 23. jul 1768 og fik 6 kendte børn: Mette født i 1743 – Mads født i 1746 – Terkel født i 1749 – Karen født i 1758 samt Christen født i 1768.                      Efter Else`s død blev Christen gift med Ellen Pedersdatter født den 8. jun 1744 i Stundsig ved Horne – datter af Peder Christensen og Kirsten Christensdatter – hun døde den 4. nov 1812 efter at have leveret mindst 7 børn: Peder født i 1769 – Else født i 1771 – Terkel født i 1774 – Peder født i 1777 – Jørgen født i 1782 – Kirsten født i 1782 (død samme dag) Hans født i 1787.                                                    Ca. 1790 kom så næste generation til på gården, det var af de mange børn Terkel Christensen født 24. aug 1774 – gift med Maren Christensdatter født 1774 som kom til som forpagter – her har vi 7 kendte børn: Ellen født i 1805 – Maren født i 1808 – Christen født i 1810 – Anna Maria født i 1813 – Else Kirstine født i 1815 – Peder født i 1817 og Karen født i 1821. Som om de ikke havde nok tog de yderligere 2 børn i pleje: Maren Hansdatter født i 1823 og Kirstine Marie Jensdatter født i 1829.                                                                                                                                                                                                Ca 1835-40 overtog Christen Terkelsen født 1. maj 1810 – gift med Inger Marie Kjeldsdatter født 3. sep 1814  i gødsvang ved Tistrup – datter af Kjeld Simonsen og Maren Christensdatter – de fik 2 kendte børn: Terkel Christen født o 1843 og Ellen Marie født i 1845 – derudover havde de taget et plejebarn ved navn Christian Madsen født i 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                Terkel Christen Terkelsen  var født den 1. mar 1843 og død den 5. jun 1883 – han blev gift den 7. apr 1868 i Hodde kirke med Kirstine Sørensen født den 30. sep 1842 i Hodde – datter af Søren Nielsen og Maren Madsdatter – hun døde den 29. jan 1889 – de fik 4 kendte børn: Kristen født i 1869 – Søren født i 1872 – Maren født i 1874 og Jens Kristian født i 1877.                                                                                                                                                                                                                              Dette var slut på nabogården i Yderik – vi kommer for langt væk fra familielinierne, men jeg har mere, hvis der er interesse – så vi går tilbage til Anne født i 1719 – død den 12. nov 1780 – blev gift med Niels Peder Tøstesen født 1706 og død 3. nov 1762 – de har overtaget gården i Yderik omkring 1740 og der er 5 kendte børn: Maren født i 1745 – Karen født i 1748 – Inger født i 1753 – Dorthea Maria i 1756 og Terkel i 1759.

Terkel født den 28. jan 1759 blev gift den 23. feb 1781 med Maren Pedersdatter født maj 1757 i Yderik – datter af Peder Madsen Skrædder – hun døde dog i barselsseng i feb 1782 og efterfølgende blevTerkel Pedersen gift den 22. maj 1782 i Thorstrup kirke med Inger Marie Nielsdatter født ca 1758 i Stundsig ved Horne og der har jeg foreløbig 5 kendte børn – nemlig Peder født i 1783 – Anne Marie født i 1785 -Anne Marie født i 1789 – Maren født i 1792 og Niels født i 1795.  Niels Peder Tøstesen døde allerede i 1762 og herefter drev enken Anne Terkelsdatter gården alene med hjælp fra børnene og tjenestefolk og ved folketælling i 1787 står Terkel som forpagter.                                                                                                                                                                                                                                    Omkring år 1850 overtog næste generation i form af Terkel Pedersen født 9. jun 1822 – død den 11. jul 1911 – gift den 17. apr 1855 i Øse kirke med Maren Mouridsdatter født i Heager ved Øse den 19. dec 1829 og død den 22. aug 1910 – datter af Maourids Christensen og Kirsten Jensdatter. de fik 6 kendte børn: Peder født i 1855 – Karen født i 1858 – Mourids Kristian født i 1866 – Terkel Marius født i 1872 og Marie født i 1863 samt Inger Kirstine Marie født i 1870.                                                                                                                                                                                                                                                             Deres søn Mourids Kristian Terkildsen (her skifter navnet fra Terkel til Terkild) født den 23. jul 1866 – død den 29. jul 1934 – gift med Mette Marie Jacobsen født den 6. dec 1870- død den 16. jan 1910 fulgte omkring 1890 efter som gårdejer – de fik 4 kendte børn: Mathilde Marie født i 1895 – Terkild Peder født i 1897 – Jens Kristian født i 1900 og Alfred Karl i 1905.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Derefter overtog Alfred Karl Terkildsen født den 10. dec 1905 – gift den 21. maj 1937 i Thorstrup kirke med Kristine Lauridsen født den 5. jul 1915 i Ounbøl – datter af Laurids Kristian Lauridsen og Ane Marie Pedersen – de var forældre til Jens Terkild Terkildsen som afhændede gården ca år 2000.